پرش به محتوا

مناظره احمد پوری با آقای لنارد فان میل

panahandeh_2_20181017

مناظره احمد پوری با آقای لنارد فان میل یکی از پرشورترین نمایندگان راست افراطی در شورای شهر روتردام در رادیو 1 هلند در باره سیاستهای سخت گیرانه پناهندگی دولت هلند.
روز یکشنبه 15 اکتبر بعد از اخبار ساعت هشت شب مناظره زنده در رادیو یک بین من و آقای لنارد شروع می شود.
Ahmad_Pouri_Kآقای لنارد فان میل بر این باور است که سیاستهای پناهندگی دولت هلند به اندازه کافی سختگیرانه نیستند! باید بودجه بیشتری در اختیار اداره اخرج پناهجویان گذاشته شود تا با اخراج بیشترین تعداد ممکن، از غیرقانونی شدن پناهجویان و رها شدن آنها به خیابانها جلوگیری شود!…

در تمام کشورهای اروپایی دور مرزهای کشور خود و بیرون مرزهای اروپا دیوارهای مرئی و نامرئی می کشند. دولت فعلی هلند یکی از معماران و مدافعان قرارداد ترکیه و اروپاست تا پناهندگان را در ترکیه متوقف کنند!…
بیش از 20 سال است که در هلند و اروپا در اجرای سیاستهای سختگیرانه برای کاهش جذابیت کشور برای پناهجویان مسابقه گذاشته اند!
دیوارهای متحرک و قابل انبساط مرئی و نامرئی اروپا تا قلب کشورهای افریقا و خاورمیانه و مرزهای کشورهای پناهنده خیز انبساط یافته است!
همه جا بجای ایجاد پل بین جوامع مختلف با توسل به آخرین تکنولوژی دیوارهای تو در تو و مرتفع می سازند!
تا گذشته نه چندان دور در دوران جنگ سرد تنها یک دیوار وجود داشت. دیوار برلین که پرده آهنین نامیده می شد و سمبل تمامی جنایات و دیکتاتوری و شیطان صفتی بود! ولی امروز همه جا دیوارهای مرتفع و تو در تو و غیرقابل عبور به سمبل دمکراسی و تمدن تبدیل شده اند!…

به نظر سیاستمداران راست افراطی مانند آقای لنارد فان میل هنوز این سیاستها بقدر کافی سختگیرانه نیستند و پناهجویان را آنقدر نمی ترسانند که خودشان داوطلبانه برگردند!…
شما فکر می کنید سیاست سختگیرانه تر چگونه سیاستی خواهد بود؟
آیا نیروهای راست افراطی بدنبال سیاستهایی هستند که کشورهای اروپایی را برای پناهجویان چنان نا امن کنند که نا امن تر از کشورهای جنگ زده و دیکتاتوریی باشد که با هزاران ریسک و هزینه از آنجا فرار کرده اند؟ آیا این سیاستها باید چنان غیرانسانی باشد که پناهجویان با پای خود داوطلبانه به کشورهایی که از آن فرار کرده بودند برگردند؟

مناظره حول چه محوری شروع می شود؟

یک پناهجوی ایرانی را بدون پاسپورت و گذرنامه موقت به ایران برگردانده اند. او تا آخرین پله هواپیما باور نمیکرد که خانواده اش را از هم می گسلند و خانمش اینجا می ماند و خودش را تنها بدون گذرنامه و اوراق معتبر به هواپیما سوار می کنند! او در آخرین پله مقاومت می کند. چهارنفر پلیس او را بزمین می خوابانند و دست و پایش را می بندند و در هواپیما همراه او بودند تا اینکه او را به تهران می برند… در درون هواپیما او بفارسی از هموطنانش تقاضای کمک می کرده و کسی جواب نمی داده… سرانجام یک خانم از حرفهای او و مقاومتش در درون هواپیما با تلفن دستی اش برای چند دقیقه فیلم می گیرد. یکی از پلیسها به پیش آن خانم می رود و مانع فیلم برداری می شود… او را با سر و وضعی بغایت آشفته به بخش ایست و بازرسی تحویل می دهند. پلیس ایران درجا او را به هلند برگردانده است… ماجرای دقیق او را بعدا خواهم نوشت…

به نظر من دولت هلند در اخراج پناهجویان آنقدر سختگیرانه و غیرانسانی عمل می کند که در عمل با قاچاقچی های انسان فرق چندانی ندارد.
یک قاچاقچی چه کار می کند؟ او سعی می کند با فراهم کردن مدارک جعلی کسی را از کشور آ به کشور ب منتقل کند.
دولت هلند هم اکنون در یک کاغذ معمولی آ 4 با نوشتن مشخصات طرف و چسباندن عکس وی در این ورقه برایش مدرک هویت می سازد و او را با هواپیما به کشورهای خودش برمی گرداند! …
چند ماه پیش یک ایرانی را به این روش از هلند به قطر برگردانده اند! قطر نه کشور اروپایی است نه عضو کشورهای شنگن و نه عضو قرارداد دوبلین است و نه برای پناهجویان کشور امن است!
قطر خواسته او را با هواپیمای ایرانی به ایران برگرداند، خلبان بدرستی به این کاغذهای هویت جعلی اعتراض کرده و از سوارکردن او به هواپیما خودداری کرده است. دولت قطر که احتما زیر فشار دولتهای اروپایی و هلند با سیاستهای پناهندگی و مهاجرت آنها همکاری می کند با یک هواپیمای قطری او را به تهران برده و در فرودگاه امام خمینی همانند آشغال در ایران جا گذاشته است!…
چرا کشورهای دیگر جرئت می کنند با پناهنده ایرانی چنین رفتار کنند؟
آیا سیاستهای سختگیرانه بیشتر از این ممکن است؟

در باره اینگونه مسائل بحث خواهد شد. وقت زیادی برای گفتن خیلی از مسائل نیست. باید در فرصت کم بسیار فشرده نکات مهم را بیان کرد…

آخرین خبر:
یک خانم ایرانی را که در زندان زیست بود و از طریق بریدن رگ دستش دوبار اقدام به خودکشی کرده بود، روز جمعه گذشته به ایران برگردانده اند و او را در هتلی در فرودگاه نگهداشته اند تا روز دوشنبه به کارش رسیدگی کنند!…

تقاضای من از همه دوستان ارجمند
اگر کسی را می شناسید که در یک سال گذشته در درجه اول از هلند و یا از کشورهای اروپایی به ایران برگردانده اند و بلایی سرش آمده است لطفا تجربه خودتان را بدقت و با مدرک، زیر همین پست بنویسید یا بطور خصوصی به من بفرستید.
اگر خانمی را که در هواپیما از نحوه اخراج این آقا فیلم برداری کرده می شناسید لطفا بگوئید با من تماس بگیرد برای پیگیری جدی پرونده های پناهجویان این گونه مدرک بسیار مهم است.

پرواضح است که من با رعایت کامل حریم خصوصی افراد بدون ذکر نام سعی می کنم جان کلام مسائل آنها را بیان کنم…

امیدوارم این مناظره قدمی در جهت متوقف کردن سیاستهای سختگیرانه و غیرانسانی باشد…

با احترام،
احمد پوری (هلند) 14 – 10 – 2017


این پناهجوی ایرانی تنها فردی است که بعد از اینکه به روش فوق به ایران برگردانده شده کپی مدارک اخراج و چگونگی اخراج خود را بمن فرستاده است و من پرونده او را دنبال می کنم… در صورتی که بتوانیم ثابت کنیم وزارت دادگستری در چگونگی اخراج او مرتکب خطایی شده است پرونده او را به نمایندهای پارلمان از احزاب مترقی مانند حزب سوسیالیست و سبزهای چپ خواهم داد… تا از وزیر دادگستری توضیحات لازم را بخواهند… امیدوارم بتوانیم در این زمینه قدمی در راه انسانی تر کردن سیاستهای پناهندگی برداریم…

متاسفانه کسانیکه از هلند اخراج می شوند اصولا هرگز با ما تماس نمیگیرند و ما نمی دانیم که در آنجا با چه مشکلاتی روبرو شده اند درحالیکه این گونه اطلاعات در مبارزه علیه سیاستهای غیرانسانی و سختگیرانه بسیار مهم و تعیین کننده است، زیرا با توجه به واقعیت و اسناد موجود و بلاهایی که سر این افراد آمده، (زندانی شده اند، یا شکنجه شده اند یا …) می توان ثابت کرد که سیاستهای پناهندگی سختگیرانه کشورهای اروپایی ناعادلانه است و با بی دقتی و عدم احساس مسئولیت در مقابل جان انسانها اجرا می شود. در حقیقت با جان انسانها قمار بازی می کنند و آنها را به کشورهایی که حقوق بشر نقض می شود بر می گردانند…

بعد از مصاحبه سعی می کنم گزارش مفصلتری بنویسم.

عکس ها مربوط به آقای لنارد فان میل چهره برجسته راست افراطی از شورای شهر روتردام است.
نرجمه تحت اللفطی شعاری که آقای لنارد در دستش دارد این است:
کافی نیست که دستهای همدیگر را محکم بگیریم، باید همچنین تخم هایمان را نیز نشان دهیم! یعنی تخم انجام دادنش را داشته باشیم!…
ایشان یک مینی ترامپ در هلند است! در نهایت تاسف از این ترامپ های کوچلو هر روز در هلند مثل قارچ سبز می شوند!… همانطوریکه مشاهده می فرمائید مثل ترامپ به ژست گرفتن با اسلحه هم افتخار می کند… امیدوارم خودش یا هوادارانش با همین سلاح ها به میز مناظره وارد نشوند!…

پیوند این یادداشت در صفحه فیس بوک

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: