پرش به محتوا

آشنائی با گوشه ای از زندگی پناهجویانی که پرونده شان بسته شده است – احمد پوری

panahndeh_2018_10_17

آشنائی با گوشه ای از زندگی پناهجویانی که پرونده شان بسته شده است. در اروپا آنها را انسانهای غیرقانونی می نامند ولی در حقیقت آنها برده های مدرن هستند!
خواندن یادداشت زیر را به تمامی دوستان ارجمندی که برای یک دنیای انسانی مبارزه می کنند، بویژه Ahmad_Pouri_Kکسانیکه می خواهند به اروپا پناهنده شوند، توصیه می کنم…
قبل از آنکه چمدان سفر را ببندید بهتر است کمی در باره واقعیت سیاسی کشورهای مقصد مطالعه کنید و با گوشه هایی از حقیقت آشنا شوید! …
این مناظره را در دفاع از حقوق پناهجویان و انسانهای غیرقانونی، سال پیش با یکی از نمایندگان راست افراطی یا نئوفاشیست هلندی در رادیو یک هلند انجام دادم…
در یک سال گذشته وضعیت سختگیریها و اخراج اجباری انسانهای غیرقانونی بشدت بیشتر و بی رحمانه تر شده است!…
خیرت ویلدرس رهبر حزب نئوفاشیت «حزب آزادی » و چری بوده رهبر حزب «فروم دمکراسی» در پارلمان هلند اساسا روی این گونه اهداف متمرکز هستند.
یک: باید ورود پناهجویان را به هلند متوقف کنیم!
دو: بعد از بستن مرزها باید هلند را از حضور مسلمانان و پناهجویان اقتصادی و دروغگو و تجاوزگر و سوءاستفاده کننده از رفاه اجتماعی ما و جوینده خوشبختی و غیره پاکسازی کنیم!
سه: تلاش کنیم از افزایش جمعیت کسانیکه ریشه خارجی دارند جلوگیری کنیم!… یکی از نشریات چپ هلند در نقد اینگونه درخواستهای احزاب نئوفاشیست هلندی نوشته بود: تنها راه رسیدن به این هدف این است که زنان و مردان خارجی را از نظرجنسی عقیم کنند تا از امکان بچه دار شدن و افزایش جمعیت آنها جلوگیری شود!

دوستان ارجمند این حرفها بیشتر به جوک شبیه است، ولی در تاریخ بارها شاهد بودیم که چگونه تئوریها و باورهای جنایتکارانه هیتلر، خمینی، داعش… به عمل تبدیل شدند! واقعیت اروپای امروز حرکت در جهت سیاستهای فاشیستی است… در تمام کشورهای اروپایی نیروهای نئوفاشیستی از رشد قابل توجهی برخوردار هستند!… ریشه همه اینها به بحران اقتصادی نظام سرمایه داری بر می گردد ولی در اروپا در باره همه چیز صحبت می کنند بجز ریشه واقعی راسیسم و فاشیسم!…

نظام سرمایه داری بار دیگر جهان را بر سر دو راهی بربریت و سوسیالیسم قرار می دهد!

در نهایت تاسف در شرایط حاضر، هم در ایران و هم در بقیه کشورهای جهان به خاطر حاکمیت تئوریهای نئولیبرالی و پست مدرنیستی تعداد کسانیکه به سراب امپریالیستی امریکا اول و ایران اول و بربریت دل بسته اند بسیار بیشتر از کسانی هستند که دل در گرو ساختن دنیایی انسانی تر و عادلانه تر دارند!… این حقیقت تلخ ابعاد مسئولیت قربانیان نظام سرمایه داری و نیروهای مترقی و سوسیالیستی را نشان میدهد!…

با احترام،
احمد پوری (هلند) 16 – 10 – 2018

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: