تیتر۲, سرمقاله, سرتیتر

اعتراف به یک قتل سیاسی پس از ۶۱ سال در فرانسه

اعتراف به یک قتل سیاسی

پس از ۶۱ سال در فرانسه

یونگه ولت ترجمه رضا نافعی

آینده ما

دولت فرانسه پس از 61 سال رسما اعلام کرد که «موریس اودین» را در جریان جنگ استقلال الجزایر کشته است. اودین ریاضیدان، استاد دانشگاه و فعال سیاسی نهضت آستقلال الجزایری در آپارتمانش به قتل رسید. او از جمله کمونیست هائی بود که در نهضت استقلال الجزائر علیه دولت استعمارگر فرانسه مبارزه می کرد. آن زمان دولت فرانسه زیر بار قتل او نرفت و مدعی شد که مخالفان عرب او وی را کشته اند و اکنون پرزیدنت مکرون، پس از 61 سال این قتل را بنام دولت فرانسه پذیرفت.

روز 11 ژوئن 1957 سربازان ژنرال ژاک ماسو، موریس اودین، را در آپارتمانش دستگیر کردند. از آن پس نه دیگر کسی او را دید و نه جسدش پیدا شد. در سال 2001، یعنی 44 سال بعد، ژنرال چتر باز، بنام «پل اسورارس» اظهار داشت: «ما با چاقو کلکش را کندیم، باید جریان طوری بنظر می رسید که گوئی عرب ها او را بقتل رسانده اند.»

حالا ماکرون، رئیس جمهور فرانسه قتل او را توسط ارتش فرانسه پذیرفت و آن را رسما یک جنایت دولتی اعلام کرد. ماکرون به دیدار «ژوزته اودین»، همسر قربانی رفت و گفت که از قتل همسر او که پدر سه فرزندش بود، شوکه شده است و اضافه کرد: وظیفه من است که بنام جمهوری فرانسه ابراز تاسف کرده و از شما تقاضای بخشش کنم».

مکرون افزون بر این اعتراف کرد که شکنجه و قتل اودین برای دستیابی به اطلاعات طبق قانونی که در سال 1956 به تصویب پارلمان فرانسه رسیده بود، جنبه قانونی داشت «.

آنچه که جنگ الجزایر خوانده می شود، از اول نوامبر 1954 آغاز شد و در سال 1962 با استقلال الجزایر پایان یافت.

فرانسوا ماله، روزنامه نگار و بنیامین استورا، مورخ، در فیلم مستندی که در سال 2010 منتشر ساختند، فرانسوا میتران نخست وزیر اسبق و متوفی فرانسه را مسئول شکنجه و قتل مبارزان راه استقلال الجزایر و سر به نیست شدن هزاران نفری معرفی کردند که قاتلین هیچ ردپائی از خود برجای نگذاشتند. این قربانیان ناپدید شده بودند». اما مورد موریس اودین یک استثناء بود، او مبارزه مسلحانه نمی کرد اما به مبارزان یاری می رساند.

دوستان اودین در » کمیته اودین» دهها سال برای انتشار حقیقت در باره قتل او مبارزه کردند، و حالا با اعتراف مکرون احساس می کنند که «گامی به پیش » رفته اند، زیرا ماکرون دستور باز شدن آرشیو ها را داده است گرچه بخش مهمی از پرونده های افشاگر از بین برده شده است.


https://www.jungewelt.de/artikel/339967.sp%C3%A4te-gerechtigkeit-sp%C3%A4te-entschuldigung.html