نظری, سرتیتر

قرائت گرامشی – والنتینوجراتانا – مهران زنگنه

gramci_2018_5t

قرائت گرامشی

نویسنده: والنتینو جراتانا

مترجم: مهران زنگنه

 

«کتابی کلاسیک است که هرگز

از گفتن آنچه برای گفتن دارد،

دست بر نمی‏دارد.» (ایتالو کالوینو)

 

امروز به چه معنا خصیصه‏‏ ی کلاسیک آثار گرامشی برجسته می‏شود؟ اگر یک «نویسنده‏ ی کلاسیک» نویسنده‌ای است که مفسر زمانه‏ ی خویش است، اما برای ازمنه‏ ی دیگر – برای نسل‏های جدید با تجارب دیگر و متفاوت نسبت به تجارب او- باشا می‏ماند و اگر یک «فرد کلاسیک» نویسنده‏ای است که به زحمتش می‏ارزد در پرتو نیازها و مسائل نو دوباره خوانده و تفسیر بشود، آیا می‏توان گفت که امروزه گرامشی سزاوار عنوان نویسنده‏ ی کلاسیک است؟ چنانکه همه می‏دانند در این مورد شک وجود دارد. گفته …..

بقیه مطلب در اینجا