اخبار ویژه, سرتیتر

وجدان اسرائیل چشم از جهان فروبست

avnery_arafat

یوری آونری مبارز خستگی ناپذیر حقوق فلسطینی ها و وجدان زنده چپگرایان اسرائیلی درگذشت او به دلیل مبارزاتش در قلب مردم صلح دوست جهان حواهد ماند. این فعال چپگرای حقوق فلسظینی ها و از دشمن برجسته صهیونیسم در ۹۴ سالگی در تل‌آویو درگذشت.

یوری آونری خود را وقف دفاع از حقوق زحمتکشان و فلسطینی ها کرد در خاورمیانه مبارزه می‌کرد و به همین دلیل نه تنها نزد چپگرایان اسرائیلی، بلکه نزد فلسطینی ها از تمام مذاهب و ملیت ها نیز محبوبیت فراوان داشت؛ به همان اندازه  صهیونیستها و راستگرایان افراطی و تندروهای یهودی از او بیزار بودند.

آونری از والدینی آلمانی زاده شد و در آلمان نیز نامی آشنا برای مدافعان حقوق فلسطینی ها بود و لیبرال ها و راستگرایان دولتی از دشمنان قسم خورده وی بودند از جمله اشپرینگر و بیلد.

یوری آونری در ۱۰ سپتامبر ۱۹۲۳ با نام هلموت اوسترمان در بکوم چشم به جهان گشود و در شهر شمالی آلمان هانوفر پرورش یافت.

با به قدرت رسیدن فاشیستهای راستگرای نازی به رهبری  هیتلر در آلمان، او در ۱۹۳۳ با خانواده به کشور فلسطین مهاجرت کرد. آونری در ۱۹۴۸ در اولین جنگ اعراب با اسرائیل به شدت زخمی شد.

حتی رادیو آلمان معترف است او پس از جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در ژوئن ۱۹۶۷، به مدافع پرشور صلح با فلسطینی‌ها بدل شد، درحالیکه از همان زمان راستگرایان افراطی، اقدامات و فعالیت‌های او را «خیانت به آرمان صهیونیسم» می‌دانستند.

آونری مقالات و کتاب‌های تاثیرگذاری در حمایت از حقوق فلسطینی‌ها نوشت و از ۱۹۶۵ سه دوره به عنوان نماینده در پارلمان اسرائیل از ضرورت برقراری صلحی پایدار و عادلانه دفاع کرد.

 

آونری در ۱۹۹۳ جمعیت صلح‌دوست «گوش شالوم» (جبهه صلح) را در اسرائیل پایه‌گذاری کرد و به خاطر آن جایزه نوبل آلترناتیو را برنده شد.

یوری آونری شهروندی افتخاری فلسطین را دریافت کرده بود و بارها با تحسین و ستایش رهبران، فعالان و مبارزان فلسطینی روبرو شده بود.

یوری آونری با همه کم و کاستی هایش انسان بزرگی بود که نه تنها چشم بر جنایات اسرائیل فرو نبست بلکه مشت بود و فریادی رسا.

یوری آونری سحرگاه دوشنبه (۲۰ اوت / ۲۹ مرداد) به سن ۹۴ سالگی در بیمارستانی در تل‌آویو درگذشت.