سرتیتر

لطفاً به کارگران اعتصابی راه‌آهن فرانسه کمک کنید

cgt_bahn
منبع: مارکسیسم- لنینیسم امروز
تارنگاشت عدالت

دوستان گرامی،
کارگران راه‌آهن فرانسه برای جلوگیری از خصوصی‌سازی سیستم راه‌آهن عمومی توسط دولت ماکرون، و براه انداختن یک تهاجم علیه همه کارگران بخش‌های عمومی و خصوصی فرانسه، دست به یک اعتصاب متناوب زده اند. کارگران راه‌آهن فرانسه از جملۀ نیرومندترین بخش‌های جنبش سندیکایی فرانسه می‌باشند. اگر آن‌ها پیروز شوند، حرکت ریاضتی ماکرون می‌تواند شکست بخورد.

ما از ماتیو بوله ردات ( matt_bolle@yahoo.fr) که یک راننده جوان قطار آشنا برای رفقای خود در ایالات متحده است  فراخوانی برای حمایت از صندوق اعتصاب‌گران دریافت کرده ایم. او راننده قطار تندرو است. فراخوان مختصر او در زیر به فرانسوی می‌آید.

شما می‌توانید با ارسال چک، یا حواله بین‌المللی (از طريق هر اداره پست) به این کارگران کمک کنید.

لطفاً چک خود را در وجه دریافت‌کننده زیر بنویسید و مستقیماً برای بانک سندیکا از طريق پست ارسال نمایید (لطفاً مطمئن شوید شماره حساب بانکی دریافت‌کننده روی چک شما قید شود.)

Syndicat CGT des cheminots de Versailles
Account Number: 21025546201
Crédit Coopératif
5 rue Maréchal Foch
78000 Versailles
FRANCE

اگر پرسشی دارید از طريق ایمیل با ماتیو در میان بگذارید. لطفاً در ارسال این اطلاعات به لیست دوستان خود تردید ننمایید.

با احترام

والتر تیلو
از جانب تحریریه مارکسیسم-لنینیسم امروز

ترجمه فراخوان:
کارگران راه‌آهن فرانسه برای ۳۸ روز علیه خصوصی‌سازی راه‌آهن در فرانسه که رییس‌جمهور ماکرون خواهان تحمیل آن است اعتصاب کرده اند.

سندیکای ث. ژ. ت. کارگران راه‌آهن در ورسای، وابسته به کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری برای کمک به اعتصاب‌گران یک صندوق همبستگی باز کرده است.
در نتیجۀ کمک مالی ملی و بین‌المللی (از ایتالیا، پرتغال، مراکش، بلژیک، قیرس یونان) ما توانسته ایم به این اعتصاب‌گران دارای مشکل مالی برای ادامه مبارزه کمک کنیم.

ما در حمایت از صندوق همبستگی خود برای کمک به اعتصاب‌گران و ادامه مبارزه آن‌ها یک فراخوان همبستگی طبقاتی جدید صادر می‌کنیم!

زنده باد همبستگی بین‌المللی کارگران!

زنده باد سندیکالیسم مبارزه طبقاتی!

متن فراخوان به فرانسوی:

Les cheminots de France sont en grève depuis 38 jours contre la privatisation du rail en France, que veut imposer le président Macron.

Le Syndicat CGT des cheminots de Versailles, affilié à la WFTU, a ouvert un fond de solidarité pour aider les grévistes.

  Grâce à l aide financière nationale et internationale  (Italie, Portugal, Monaco, Belgique, Chypre, Grèce), nous avons pu aider les grévistes en difficulté financière  pour pouvoir continuer la lutte.

 Nous lançons un nouvel appel à la solidarité de classe pour soutenir notre fond de solidarité afin de pouvoir aider les grévistes et leur permettre de continuer la lutte !

Vive la solidarité ouvrière internationale !

Vive le syndicalisme de lutte de classe !

https://mltoday.com/please-donate-to-the-striking-french-railroad-workers/