رسانه ها

هشدار پوتین به افراد و محافلی در امریکا که صلح را نمیخواهند

راشا تودی – ترجمه رضا نافعی

آینده ما

ولادمیر پوتین رئیس جمهور روسیه عرصه مقررات دیپلوماتیک را ترک کرد و با سخنانی صریح به توصیف ژرفای ساختار دستگاه دولتی امریکا ، معروف به دولت اعماق ، پرداخت.

پوتین این سخنان را در وزارت خارجه روسیه در گردهمائی با سفرای دائمی کشورهائی بیان کرد که به نمایندگی از سوی دولتهای متبوع خود درفدراسیون روسیه حضور دارند.

او از » قدرت ها» ئی در ایالات متحده سخن گفت که می کوشند، روابط روسیه- امریکا را خودسرانه به خطر اندازند و آنها را بشدت مورد انتقاد قرارداد.

رئیس جمهور روسیه گفت : من اینک عرصه پروتکل دیپلماتیک را ترک می کنم و میل دارم سخنانی شخصی بگویم.

ما میبینیم در امریکا نیروهائی هستند که حاضرند دکمه را فشار دهند و مناسبات روسیه- امریکا را فدای جاه طلبی های شخصی خود در عرصه سیاست داخلی سازند.

ما می بینیم در امریکا قدرت هائی هستند که علائق گروه یا احزاب خود را فوق منافع ملی قرار میدهند. طنز پردازان نامدار ما این نوع انسان های حقیر و نفرت انگیز را توصیف کرده اند. ولی توصیف آنها در این مورد کامل نیست، این انسان ها نه حقیر هستند و نه ناچیز، بلکه برعکس تقریبا قدرتمند و توانا هم هستند که می توانند برای قصه های باور نکردنی خود میلیون ها خریدار پیدا کنند.

پوتین در سخنان خود تاکید کرد برغم تنش های سیاسی کنونی «مناسبات با اروپای غربی باید توسعه یابد». او همچنین گفت هر کشوری که بخواهد اوکرائین یا گرجستان را در حیطه نفوذ ناتو در آورد» باید به عواقب این بی مسئولیتی فکر کند».

https://deutsch.rt.com/kurzclips/73232-putin-warnt-vor-deep-state/