سرتیتر

آمریکا برای  اسد پیام فرستاد: ایران سوریه را ترک کند ما هم خواهیم رفت، اسد پاسخ داد!

بر اساس گزارشهای رسیده از سوریه نمایندگان رژیم آمریکا باارسالی پیامی از سوی دونالد ترامپ به دولت سوریه و پرزیدنت پشار اسد کهتنها نامه رسانش روسیه بود، پیشنهاد کرده اند که حاضرند در ازای خروج نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان نظامیان آمریکایی مستقر در این کشور نیز سوریه را ترک کنند.
آمریکا در نامه ارسالی اعلام کرده است که اگر نیروهای ایرانی از سوریه خارج شوند نه تنها آمریکايي ها حاضرند نیروهایشان را از سوریه خارج کنند و متحدانشان از جمله کردها را به امان خدا رها کنند بلکه پیروزییهای ارتش و دولت سوریه را به رسمیت شناخته و فعالیتهایشان علیه پرزیدنت بشار اسد را متوقف کنند.
دولت ترامپ مدتهاست ادعا میکند، تصمیم دارد که صحنه جنگ سوریه را ترک کند و از حضور مستقیم در این کشور صرف نظر کند.
دونالد ترامپ در دوران انتخابات ریاست جمهوری خود تاکید کرده بود که دیگر حاضر به ادامه سیاست های اوباما و بوش در سوریه نیست و تاکید کرده بود که سیاست روسای جمهوری پیشین راکه منجر به کشته شده هزاران نظامی آمریکایی شده بود ادامه نخواهد داد، البته پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری ترامپ هم به همان سیاستها ادامه داده و نیروهای آمریکائی در سوریه را حفظ کرد.
دولت سوریه در برابر پیشنهاد آمریکا عکس العمل نشان داده است و اعلام کرده که ایران و حزب الله لبنان مانند روسیه به دعوت دولت قانونی سوریه برای مبارزه با تروریسم وهابی به این کشور آمده اند و دولت سوریه مصمم است تمامی مناطق کشور را از سلطه تروریسم و حامیانش آزاد سازد، دولت سوریه تاکید میکند که آمریکا و ترکیه برخلاف ایران، روسیه و نیروهای حزب الله لبنان به کشور ما تجاوز کرده و میهن ما را به اشغال خود درآورده اند، آمریکا، فرانسه و ترکیه از دید مردم و دولت سوریه متجاوز و اشغالگرند.
ما مصمم هستیم شمال غربی و شرقی سوریه را نم مانند بقیه مناطق کشورمان از لوث ‌وجود تروریستها و متجاوزان پاک کنیم و آگاهیم که راه دیگری بجز آنکه با نیروهای ترکیه و آمریکائی درگیر شویم نداریم، اما آزادی وطن هزینه ای سنگینی داشته است و خواهد داشت و ما حاضر به پرداخت این هزینه ایم.

ما مصصم هستیم در سوریه حکومتی سکولار و چند ملیتی برقرار کنیم و بی شک موفق خواهیم شد، ایران و حزب الله به دعوت سوریه برای نابودی تروریسم وهابی وارد وطن ما شدن است و تا نابودی نهائی تروریستها در کنار ارتش سوریه خواهند ایستاد نه ایران و نه حزب الله هرگز قصدشان ماندن و اشغال خاک ما نبوده است ، دولت ایران و سوریه از پیشنهاد آمریکا استقبال میکنند، بشرط خروج کامل نیروهای آمریکائی، فرانسوی و ترکیه ای از سوریه ما معتقدیم خروج آمریکا و دیگر نیروهای اشغالگر شکست حتمی تروریستهای وهابی را بهمراه خواهد داشت، پس از اطمینان کامل از خروج نیروهای اشغالگر، مستشاران ایرانی بدرخواست ما و موافقت خود خاک سوریه را ترک خواهند کرد.

زهرا ماهر

https://russia-insider.com/en