تیتر, سرمقاله, سرتیتر

«حزب چپ» و «حزب چپ اروپایی» در خدمت طرح‌های امپریالیستی 

kippa_linka

منبع: شبکه همبستگی

تارنگاشت عدالت

حزب کمونیست یونان: «حزب چپ» و «حزب چپ اروپایی» در خدمت طرح‌های امپریالیستی

براساس شکواييه حزب مردم فلسطین،۱ رییس گروه پارلمانی حزب «چپ» در آلمان- که نقش سرکردگی در «حزب چپ اروپایی» را دارد- در سفری که به تازگی به اسرائیل داشت از یکی از شهرک‌های یهودی‌نشین دیدن کرد و «درخت کاشت»!!!، به اشغال طولانی مدت سرزمین‌های فلسطینی پیام حمایت فرستاد و جنایات اسرائیل را علیه خلق فلسطین آراست.

این عمل آگاهانه یک بار دیگر به اثبات رساند که حزب «چپ» و دیگر احزاب اپورتونیست «حزب چپ اروپایی» برای فریفتن خلق‌ها «نقاب» مترقی بودن به چهره زده اند و در عمل از سیاست‌های خطرناک خدمت‌ به طبقه بورژوازی، اتحادیۀ اروپایی (یعنی ارتقای روابط آن با اسرائیل) و نقشه‌های امپریالیستی دنباله‌روی می‌کنند.

موارد بسیاری وجود دارد.

«حزب چپ اروپایی» از مداخله امپریالیستی ایالات متحده آمریکا، ناتو و اتحادیۀ اروپایی در لیبی حمایت کرده است، از دست‌آویز‌های امپریالیستی برای جنگ در سوریه حمایت می‌کند.

این حزبی است که در کارزار کمونیست‌ستیزی به شیوه‌های گوناگون شرکت کرده و برای تحریف حقیقت تاریخی علیه سوسیالیسم، علیه اتحاد شوروی و دیگر کشورهای ساختمان سوسیاليسم، دست در دست ارتجاعی‌ترین نیروها دارد.

در یونان دولت «سیریزا» (سیریزا یک عضو برجسته حزب چپ اروپایی است) همه چیز را به ایالات متحده، ناتو واگذار می‌کند: پایگاه‌های نظامی زمینی، دربایی و هوایی برای مداخلات و جنگ‌های امپریالیستی؛ دو روز پیش به نحو تحریک‌آمیزی از قطع‌نامه خطرناک اجلاس ناتو در بروکسل حمایت کرد و به برای پنهان کردن نقش و بازی‌های کثیف خود به شعار دادن ادامه می‌دهد!

virgul_a

در یونان دولت «سیریزا» (سیریزا یک عضو برجسته حزب چپ اروپایی است) همه چیز را به ایالات متحده، ناتو واگذار می‌کند: پایگاه‌های نظامی زمینی، دربایی و هوایی برای مداخلات و جنگ‌های امپریالیستی؛ دو روز پیش به نحو تحریک‌آمیزی از قطع‌نامه خطرناک اجلاس ناتو در بروکسل حمایت کرد و به برای پنهان کردن نقش و بازی‌های کثیف خود به شعار دادن ادامه می‌دهد!

دولت «سیریزا» همکاری نظامی، سیاسی و اقتصادی با اسرائیل را افزایش داده، جنایات نیروهای اشغالگر را می‌پوشاند، از به رسمیت شناختن دولت فلسطین خودداری می‌کند، در عین حال به خود جرأت می‌دهد برای پنهان کردن نقش کثیف خود در داخل نیز به سود خلق فلسطین شعار بدهد!

این شیوه مطلوب اپورتونیسم و سوسیال دمکراسی است.

آن‌ها در خدمت به نقشه‌های امپریالیستی به هر کار کثیفی دست می‌زنند.

این همان کاری است که حزب «چپ»، «سیریزا» «حزب چپ اروپایی» عموماً انجام می‌دهند.

برای احزاب کمونیست افشا کردن دايم آن‌ها، و تشدید مقابله با این نیروها یک امر حیاتی است.


http://www.solidnet.org/article/CP-of-Greece-Die-Linke-and-the-ELP-in-service-of-the-Imperialist-Plans/


۱- http://solidnet.org/export/sites/default/.galleries/documents/ppp-statement.pdf