بین المللی, تیتر۲, سرتیتر

حزب کمونیست مکزیک ، در باره نتایج انتخابات ریاست جمهوری : باز آرایی سلطه بورژوازی

Andrés Manuel López Obrador

Andrés Manuel López ObradorWahlfavorit Obrador – Urheber/in: Eneas De Troya. Creative Commons License LogoDieses Bild steht unter einer Creative Commons Lizenz.

برگردان : هاتف رحمانی

پیش در آمد :

در انتخابات ریاست جمهوری مکزیک آندرس مانوئل لوپز ابرادور نامزد چپگرا پیروز شد . این پیروزی شگفت انگیز ، بی سابقه خوانده شد و از سوی نیروهای مختلف چپ در امریکای لاتین و جهان  از مارادونا گرفته تا حزب سوسیالیست اسپانیا مورد استقبال واقع شد و سیل تبریک سران کشورهای مختلف به سوی او روانه شد . حزب کمونیست مکزیک اما تحلیل متفاوتی از این پیروزی دارد و آن را پیروزی انحصارهایی ارزیابی می کند که با برنامه ریزی ابرادور را برای مدیریت منافع خود بر گزیده اند. در ادامه تحلیل حزب کمونیست مکزیک را می خوانید . برخی نا رسایی های احتمالی در ترجمه ناشی از برگردان آن از اسپانول به انگلیسی و بعد برگردان آن به فارسی است . همین جا از دوستی که زحمت ترجمه آن به انگلیسی را کشید سپاسگذاری می کنم .

بر آورد نتایج انتخابات به پیروزی آندرس مانوئل لوپز ابرادور و اکثریت نمایندگان مجلس و سناتور ها برای ائتلافی که او را نامزد کرد شده است ، که اکثریت را در دولت مکزیکو سیتی و در اکثریت دولت های استانی مورد مناقشه نیز کسب کرده است .

نتیجه رای مردم با انتخابی که انحصارات مکزیک از قبل، با اعلام حمایت خود به شیوه های مختلف ،و از طریق کارزار انتخاباتی که نماینده های خود را برای این ائتلاف یک پارچه ساخته بودند، از جمله انحصارهای رسانه ای تلویزا و تلویزیون آزتک – قبلا دشمنان و اکنون مروجان شخصیت او – مطابقت دارد . گروه های اقتصادی و کادرهای سیاسی آن ها در تیم های مختلف آن چه را که لوپز ابرادور ،از جمله کابینه او نشان داده بود نشان می دهند یعنی بی هیچ ابهامی اشکار است، که قدرت انحصار ها تضمین شده است ،که دیکتاتوری طبقه بورژوا ادامه خواهد یافت .

لوپر ابرادور با گفتمانی عوامفریب، با دستورالعمل قدیمی اتحاد ملی – که قبلا از سال 1936 تا 1982 توسط حزب انقلابی نهادی –حزب انقلاب مکزیک – PRI مورد استفاده قرار گرفته بود- با قرار دادن یک نفر بر فراز تضاد های اجتماعی طبقاتی، با وانمود کردن خود بعنوان گزینه ای بین طبقاتی که استثمار کنندگان و استثمار شوندگان، ثروتمندان و فقرا، بورژوازی و پرولتاریا را به یک سان نمایندگی می کند، به نارضایی ایجاد شده در طی 36 سال سیاست های شوکه آور خصوصی سازی که حقوق اجتماعی ، اتحادیه ای و دموکراتیک را به حداقل رساند شتاب بخشید. مدیریت نئو لیبرالی دولت های میگوئل دلا مادرید ، کارلوس سالیناس ، ارنستو زدیلو، ویسنت فاکس ، فلیپه کالدرون و انریک پن نیتو ،با هم دیگر مسئول ویرانی اجیدو ( سیستم دولتی مکزیک)، نابودی زمین، نابودی سیستم آموزش همگانی و تامین اجتماعی ، خصوصی سازی شرکت های دولتی، آسان کردن فقیر سازی جمعیت که به 53 میلیون نفر رسید، افزایش عظیم تعداد مهاجران ،  عقب نشینی دائمی مزد در برابر افزایش توقف ناپذیر بهای سبد کالاهای اساسی و هزینه زندگی، بیکاری، و نیز خشونت عمومیت یافته ناشی از به اصطلاح جنگ علیه مواد مخدر که به مدت بیش از 10 سال ،به اضافه 200.000 کشته و گم شده  ادامه داشته است بوده اند. این خوشه نارضایی در سال های اخیر اعتراض های کارگری نهان و نا فرمانی مردمی را با بیان های مختلف ایجاد کرده است . اما این وضعیت موقتا تحت توهمات تغییر در ائتلاف کنترل شده بود. اما آرزوی حل مسائل اساسی طبقه کارگر و لایه های مردمی به همان روش در پروژه آلترناتیو ملی او ، در سخنرانی ها و افکار، و ائتلاف های او تحقق نخواهد یافت . لوپر ابرادور پیش از انتخاب شدن بعنوان رئیس جمهور اقدام هایی را تصویب کرد که به محدودیت های ریاست جمهوری معنای روشنی می دهد: استقلال بانزکسیکو (بانک مرکزی)، نظم مالی و پولی ، احترام به تعهدات با بانک ها و سازمان های مالی بین المللی ، و نه خلع یدی یا مصادره ای. او همچنین تاکید کرد که مبارزه او علیه فقربر تسکین، بر اقدام های رفاهی برای سالخوردگان، معلولین و پرداخت شهریه برای دانشجو ها استوار خواهد بود. آن چه او مطرح می کند وضعیت کسی است که می خواهد سرطان را با اسپیرین درمان کند. اتفاقی نیست که در وحله اول آزادی کسب و کار را تضمین می کند، مشخصه ای از برنامه طبقاتی که او نمایش می دهد.

 یک عنصر فریبکارانه گفتمان ابرادور آن است که می گوید حل مشکل فساد مشکلات بزرگ ملی را حل می کند. علاوه بر این لوپز ابرادور اعتقاد دارد که فساد اساس «نابرابری اقتصادی و اجتماعی» است. او با اصرار بر این فکر با این استدلال علمی که ریشه مسئله بهره کشی از کارگر مزد بگیر و تخصیص خصوصی ثروت به صورت اجتماعی تولید شده است مخالفت می کند،و آن را بعنوان نو آوری نظری مخلوق خود که فساد ریشه مشکلات مکزیک است حفظ می کند. او با صداقت و ریاضت قادر خواهد بود تا سرمایه داری را تظهیر و آرایش نماید ، اما مادامی که در ستیزه سرمایه / کار تعادل به سمت سود و انباشت به نفع بورژوازی است هیچ مشکلی راه حلی نخواهد داشت . مشکلات را کم کن ، اتش را خاموش کن و کنترل آسیب را به کار بند.

موضوع اعتقادی دیگری که ما نمی توانیم نادیده بگیریم مفاهیم او از دولت و کارکرد های آن، ادعای ایدئولوژی بورژوایی انقلاب مکزیکی دولت بر فراز طبقات اجتماعی، بعنوان بیان نمایندگی شهروندی، از»ثروتمند و فقیر» است . این فورمول یک بار به بورژوازی برای اداره و ایجاد وفاق اجتماعی خدمت کرده است که (حاصل آن ) شناسایی استثمار شده با منافع استثمار کنندگان آن ها است .

ایده ای که با پیروزی ابرادور تقویت شده است ایده » گذار دموکراتیک» است . این توهم که قدرت اعمال شده بر کارگران ناشی از خود مردم است که در تغییرسه جانبه که ترکیب کابینه را تعیین و قدرت اجرایی را اعمال می کند، در صدای مراکز کسب و کار، در صدای قلم ها و سازمان های آن ها » به نمایش » در می آید. حزب ، دولت ، مدیریت تغییر می کند ، اما نظام تغییر نکرده است . این سخن این واقعیت را که صرف نظر از تغییر حزب ، مراکز کسب و کار قدرت اقتصادی را متمرکز می کند، که از طریق این قدرت اقتصادی واقعیت کشور را تعیین می کند می پوشاند. گذشته از ان چه ذکر شد آن ها مستقیما از طریق تصاویر بی شمار جایگزین شده یا گزیده شده کارکرد های قدرت دولتی را نشان می دهند ، که این دولت اقدام های قابل ملاحظه ای که منافع آن هارا نقض کند اتخاذ نخواهد کرد،  و آن که بهبود شرابط زیست کارگران بدون تحت تاثیر قرار دادن منافع آن ها امکان پذیر نیست . …

تحت این مفاهیم به حساب آوردن تجربه تاریخی و قوانین سرمایه داری تضمیم «آزادی کسب و کار» برای تحقق موافقت های او با انحصارات و تحت معیار های بین طبقاتی برای اعلام پیمان ها یا موافقت نامه های کارگری – کارفرمایی ضروری خواهد بود که در آن طبقه کارگر باید کمر بند های خود را آن چنان سفت کند که سرمایه سود خود را به حداکثر برساند. تحت این مفاهیم ، بهبود حقوق کار و حقوق اجتماعی در اولویت نیست و آن ها مطالباتی هستند که باید به بایگانی سپرده شوند. حزب کمونیست مکزیک همراه با کارگران برای برانداختن اصلاح کار تایید شده با پیمان برای مکزیک در سال 2012 مبارزه خواهد کرد .

کارلوس سالیناس و لوپز ابرادور توافق دارند که زمان آشتی ملی است ، و بعنوان رخ دادی بی سابقه مورد توافق افکار عمومی نیز هست ، وخوزه انتونیو مید و ریکاردو آنایا دیگر نامزد ها بلافاصله و با آرامی پیروزی ابرادور را به رسمیت شناختند. معنی این لال بازی (پانتومیم) چیست ؟ در وحله اول، مناقشات بین بورژوازی اکنون در چهارچوب نهادی حل می شوند، و زمان نزدیکی صفوف برای غلبه بر بحران اقتصادی وسلطه است. این واکنش ها برای ما کمونیست ها تعجب آور نیست، که در کنفرانس سیاسی خود پیش از انتخابات اعلام کردیم که بورژوازی از قبل اجازه به دولت جدید سوسیال دموکرات را برای مدیریت منافع خود و غلبه بر ستیزه های پیش رو انتخاب کرده است . شرایط عینی ناراحت و ناراضی کننده گرسنگی ، بیکاری ، بدبختی ، بهره کشی ، عدم سلامتی ، دستمزد های پایین ، مهاجرت ، قحطی و مرگ صد ها هزار نفر که آن ها رواج دادند نشان می دهد یک منش طبقه کارگر و لایه های مردمی وجود دارد که باید پیشتر برود: اعترات آیوزیناپا ( که در سال 2014 ، 43 معلم دزدیده و ناپدید شدند- مترجم) ، اعتراض ها علیه بنزین، صد ها ستیزه که روند گریز ناپذیر و رشد یابنده برای نافرمانی را تایید می کند. و این یکی از معانی انتخاب ابرادور است، باز ترکیب سلطه ، دست یابی به بخش مهم اراده مردمی که به اشتباه منافع خود را با سرکوبگران و بهره کشان خود با میانجی گری سوسیال دموکراسی جدید تعریف می کنند، که اکنون شکل می گیرد و بر مدیریت که منافع سرمایه را در کشور ما مدیریت می کند یعنی دولت مکزیک غلبه می کند. این پیروزی شکستی برای «سیستم سیاسی» در حزب لوپز ابرادور نیست بلکه بر عکس ، با اتحاد ملی و آشتی ملی , که در حقیقت به معنی حفظ مشروعیت بورژوازی و سیستم حزبی جاری در برابر عدم مشروعیت ونفرتی است که به دست آورده بودند راه نجات آن است.

یادآوری می کنیم که بخشی از لایه های مردمی برای اولین بار خود را از لحاظ سیاسی بیان کردند، چندین میلیون نفر ،که گزینه دیگری در انتخاب نداشتند ، تصمیم گرفتند برای اولین بار رای دهند، و به نوعی در زندگی سیاسی شرکت کنند. دغدغه ما نیست که افراد سر خورده به حزبی گرایی باز می گردند. با اضافه شدن به توده های عظیم رای دهنده به ابرادور ،آن ها امروز تمایل به تغییر را اعلام و خستگی خود را بدون آن که ضرورتا برنامه ابرادور را درک کنند نشان می دهند. ما وظیفه داریم پیشنهاد کمونیستی قدرت کارگران را بعنوان هدف و راه حلی ضروری در باره مشکلات بزرگ ملی به صورت گسترده توضیح دهیم . در این بخش از جمعیت پولتاریا، ما آشکارا اعلام می کنیم که منافع ما در عدم تثبیت  قرار دارد .

به همان روش بعنوان مخالف پنا نیتو ، مبارزه ما علیه دولت بورژوازی ادامه دار در دولت لوپز ابرادور ادامه خواهد یافت . ما کارگران را فرا می خوانیم :

 •  به مبارزه برای باز پس گیری قرار داد های جمعی ، به استقرار دو باره حق اعتصاب ، حق سازماندهی ، به مقیاس لغزنده حقوق ها ،به پایان دادن به مالیات بر کار .  به برعکس کردن اصلاح کار و اصلاح آموزش
 •  به مبارزه برای پایان دادن به گانگستریسم اتحادیه ای، پایان دادن به «بومی گرایی» در جنبش کارگری، به سازمان دهی توده ای، به اتحاد اتحادیه ای ، به بازسازی جنبش کارگری از موضع طبقاتی
 • به مبارزه برای بهبود کاهش حقوق بازنشستگی ها و مزایا، و پایان دادن به حقوق بازنشستگی نابسنده . به تقویت تامین اجتماعی
 • به مبارزه برای تضمین مسکن، تامین اجتماعی و بهداشت برای تمام کارگران رسمی و غیر رسمی
 • به مبارزه برای خلع ید ازتمام کالاهای غیر قانونی ، ناشی از روند خصوصی سازی و کنترل کارگران بر ابزار تولید متمرکز شده . به ملی کردن بانک ها ، تجارت خارجی و کنترل مبادلات
 •    به مبارزه برای ریشه کنی ریشه تمام شبکه اقتصادی و سیاسی مبتنی بر صنعت قاچاق مواد مخدر، که خانواده های کارگری را قتل عام می کند ، می رباید و نابود می سازد.
 • به مبارزه با نفتا و تمام موافقت نامه ها با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی
 • به مبارزه برای لغو بدهی خارجی
 • به درخواست خون بهای ربوده شدگان ایوتزیناپا و هزاران فرد گم شده و تنبیه گناهکاران،که ضرورتا تنبیه پنا نیتو و انجل اگویرر(سیاست مدار وابسته به حزب انقلاب دموکراتیک مکزیک) و نیر کسانی که مسئول آوردن آن به فرمانداری گوئررو هستند را نیز شامل می شود. به عدالت علیه تمام جنایت هایی که دولت در دهه های گذشته انجام داده است .
 • به مبارزه برای دفاع بی قید و شرط از مهاجران امریکای مرکزی در مکزیک و مهاجران مکزیکی ها در ایالات متحده امریکا
 • به اتحاد طبقه کارگر با هدف هاو پرچم های سیاسی مستقل برای شکل دادن به جبهه قدرتمند ضد سرمایه داری و ضد انحصاری برای سرنگونی سرمایه داری ، برای قدرت کارگری و سوسیالیسم – کمونیسم .

حزب کمونیست مکزیک، با تاکید براستقلال خود از هر گزینه بورژوایی ، انکار این فریب که تغییری در چپ در حال وقوع است هر روز برای اهداف و منافع طبقه کارگر ، بدون هیچ توهمی نسبت به دولت ابرادور مبارزه خواهد کرد .

این تحلیل اولیه از دولت جدید در پلنوم هفدهم کمیته مرکزی ما که به مدت کوتاهی برگزار می شود و در کنگره  ششم ما که از سوم تا  پنجم اوت در مکزیکو سیتی بر گزار خواهد تعمیق خواهد یافت .

کارگران جهان متحد شوید

هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست مکزیک