اخبار ویژه

دومنیکو لوزوردو از میان ما رفت…

مخالفین سیستم بی نظم سرمایه‌داری روز ۲۸ ژوئن ۲۰۱۸ مهم ترین متفکر خود را از دست دادند… آن هم در سطح جهان. (…) این نگرش وسیع او در رابطه با مبارزه طبقاتی در سطح جهان بود که باعث شد پس از فروپاشی سوسیالیسم در اروپا دچار یأس و سرخوردگی نگردد. او فردی خوشبین بود. در عین حال، او یأس و ناامیدی عمیق، خستگی وحشتناک و حتا نفرت از خود چپ‌های اروپايی را که ناشی از شکست بود، درک می کرد. او نشان داد که «غرب» آن‌طور که خود را به نمایش می‌گذارد، به هیچ‌وجه خوب و نجیب نیست.

منبع: عصرما

تارنگاشت عدالت

مخالفین سیستم بی نظم سرمایه‌داری روز ۲۸ ژوئن ۲۰۱۸ مهم ترین متفکر خود را از دست دادند… آن هم در سطح جهان. (…)

این نگرش وسیع او در رابطه با مبارزه طبقاتی در سطح جهان بود که باعث شد پس از فروپاشی سوسیالیسم در اروپا دچار یأس و سرخوردگی نگردد. او از اوروسانتریسم خجالت‌زده بسیاری از چپ‌های اروپايی متعجب بود و دايم به کلیه مبارزات طبقاتی جاری در جهان سوم، مثلاً در برزیل، کشوری که کتاب‌های او از همه جا بیش‌تر انتشار یافته و او اغلب در مقابل هزاران نفر سخنرانی کرده بود، اشاره می‌کرد. او به چین که روند تکاملی اش را با دقت زیر نظر داشت، اشاره می کرد. وزنه آن‌چه که چین تا به امروز به دست آورده در مقایسه با اتحاد جماهیر شوروی را به مراتب سنگین‌تر می دانست. از این‌رو او امکانات جدی برای احیا و شکوفايی جنبش سوسیالیستی قايل بود.

او فردی خوشبین بود. در عین حال، او یأس و ناامیدی عمیق، خستگی وحشتناک و حتا نفرت از خود چپ‌های اروپايی را که ناشی از شکست بود، درک می کرد. او برای مقابله با این جوّ از سال ۱۹۹۱ به بعد در آثار فلسفی و تاریخی خود کوشش کرد بار دیگر تمام تاریخ لیبرالیسم را زیر ذره‌بین قرار دهد. او نشان داد که «غرب» آن‌طور که خود را به نمایش می‌گذارد، به هیچ‌وجه خوب و نجیب نیست. لیبرالیسم با وجود کلیه پیشرفت های تاریخی که با خود به همراه داشته، همین طور همواره سلطه وحشت بوده است. تاریخ لیبرالیسم آکنده از سرکوب، برده‌داری، تحقیر کار، تبعیض زنان و نژادپرستی بوده است. از این‌رو لوزوردو تأکید داشت که ضعف ها، نقص ها، اشتباهات و جنایات سوسیالیسم را باید تنها با در نظر گرفتن زمینه تاریخی و رقیب تاریخی آن یعنی لیبرالیسم در نظر گرفت و سنجید. در این راه او در تاریخ غرب فاشیسم را نیز در نظر داشت و ناسیونال سوسیالیست هايی را نیز که در ستیز نژادی خود در روسیه، خود را شاگرد نمونه آمریکای شمالی در پاکسازی نژادی سرخ‌پوستان نشان دادند، برجسته کرد.

کتاب «استالين، داستان و نقد یک اسطورۀ سیاه» در دو جلد، از همين نويسنده (دومنیکو لوزوردو) در تارنگاشت عدالت

جلد اول

جلد دوم

لطفا نگاه کنید به جستجو در مجله هفته در مورد دومه نیکو لوسوردو