تیتر, سياسی, سرتیتر

همبستگی انسانی ممنوع! – احمد پوری

panahandegan_europa_67
با قوانین بیگانه ستیز و حقوق بشر در اروپای قرن بیست و یکم بهتر آشنا شوید!…

Ahmad_Pouri_Kدریای مدیترانه حتی توسط رهبران اروپا گورستان پناهجویان و مهاجران نامیده می شود! واقعیت این استکه دریای مدیترانه در درجه اول گورستان حقوق بشر و سپس گورستان پناهجویان و مهاجرانی است که قربانیان سیاستهای نئولیبرال رهبران اروپا هستند!…

در روز جهانی پناهجویان بجای اعمال قوانین انسانی تر و انتشار اخبار خوب تمامی رهبران اروپا شمشیر را از رو بسته اند و خبر از سیاستهای سختگیرانه تر و بی رحمانه تر می دهند!
در روز جهانی پناهجویان در مجارستان قوانینی را تصویب کرده اند که اگر به یک پناهجوی غیرقانونی بدلایل انسانی کمک کنید به یک سال زندان محکوم می شوید!
بزبان دیگر دفاع از حقوق بشر تبدیل به جرمی نابخشودنی و مجازات شدید با پیامدهای غیرقابل تصور می شود!

آیا هزینه های پناهندگان دولت رفاه را نابود می کند یا هزینه های نظامی و دزدی مالیاتی توسط شرکتهای چندملیتی؟
در روز جهانی پناهجویان رهبران ده کشور مهم اروپایی تصمیم گرفتند که در یک جلسه سه روزه امکان سد کردن ورود پناهجویان به اروپا را بررسی کنند و بودجه های کلانی در اختیار فرونتکس بگذارند تا مرزهای خارجی اروپا را با توسل به آخرین ابزار نظامی و تکنولوژی مدرن بشدت محافظت کنند!… یکی از اهداف استراتژیک آنها این استکه کمپهایی در اطراف کشورهای پناهنده خیز در افریقا و آسیا و خاورمیانه درست کنند و نگذارند پناهجویان بطرف اروپا حرکت کنند! یعنی دیوراها و مرزهای نامرئی و متحرک اروپا به هر نقطه ای در جهان قابل انبساط است! بزبان دیگر جنگ با قربانیان نظام سرمایه داری باید به بیرون مرزهای اروپا منتقل شود و به جنگ نیابتی توسط دولتهای مزدور تبدیل شود!…در بین رهبران اروپا برسر تقسیم عادلانه پناهجویان بین کشورهای اروپایی، بشدت اختلاف نظر هست و برخی از رهبران سیاسی می گویند شاید این اختلافات موجب از هم پاشیدن اتحادیه اروپا شود!… انگار پناهجویان بزرگترین مشکل و میکروب مسری خطرناک تاریخ هستند که هیچ کشوری نمی خواهد آنها را بپذیرد!… آیا ابعاد فاجعه را می توانید درک کنید؟ برای نجات بانکها هزاران میلیارد در یک شب جمع آوری می کنند ولی برای تقسیم عادلانه چند پناهجو بین کشورهای اروپایی، ممکن است اروپا از هم بپاشد!… پیامد سیاستهای رشدیابنده نئوفاشیستی در اروپا این استکه یا کشورهای پناهنده پذیر مثل آلمان و سوئد به سطح کشورهایی مثل مجارستان، لهستان، دانمارک… تنزل می کنند یا اتحادیه اروپا از هم می پاشد، آنهم بدلیل بودجه پناهندگی که در مقایسه با بودجه نظامی و بخشش های مالیاتی به شرکتهای چندملیتی بخش ناچیزی را تشکیل می دهد!… در اروپا درست در زمانیکه در تمام زمینه های رفاه اجتماعی و بیمه های سلامتی و… صرفه جویی می کنند سالانه بیش از 80 میلیارد اورو به شرکتهای چند ملیتی کادو بخشش مالیاتی می دهند!… سپس می گویند پناهجویان دولت رفاه را نابود می کنند!… تنها در هلند در ماجرای رسوایی پاناما بیش از 15 میلیارد دلار شرکتهای هلندی مالیات نداده بودند! یعنی دزدی «قانونی» کرده بودند! دولت اخیر هم در شروع کار 5.6 میلیارد اورو به شرکتهای چندملیتی کادو بخشش مالیاتی داد! تنها شرکت نفتی سلطنتی شل بعد از بحران اقتصادی بیش از 7.5 میلیارد دلار مالیات نداده است!… همه این مسائل زمانی اتفاق می افتد که شب و روز به طبقه محروم و کارگران و کارمندان می گویند باید بخاطر همبستگی ملی و نجات اقتصاد ساعات کاری بیشتری در روز کار کنید و دستمزد کمتر دریافت کنید!… ولی همبستگی ملی هرگز شامل حال میلیاردرها نمی شود!… تمامی کاسه کوزه ها هم سرانجام سر پناهجویان شکسته می شود!…

اگر اروپا از هم بپاشد یا فاشیسم پیروز شود مقصر کیست؟ پناهجویان یا رهبران پوپولیست؟
اگر روزی اروپا از هم بپاشد دلیل اصلی آن رشد غیرقابل مهار سیاستهای ناسیونالیستی و پوپولیستی و نئوفاشیستی است، نه پناهجویان و مهاجران که سود استراتژیک فراوانی به کشورهای میزبان دارند!… در سال 2016 شش نفر در امریکا جایزه نوبل بردند، همه آنها مهاجر بودند!… به اعتراف خیلی از دانشمندان و نوابغ امریکا مهاجران و پناهجویان سلاح مخفی پیروزی امریکا در علم و تکنولوژی هستند!… در اروپا و امریکا در رسانه ها اساسا اخبار منفی را در باره پناهجویان منتشر می کنند نه اخبار خوب را… مثلا کمتر کسی می داند که در امریکا و اروپا بیش از 80% دانشجویان دوره دکترا یا فوق دکترا ریشه مهاجر و پناهنده دارند!… آیا می دانید چقدر ایرانی تحصیل کرده در سطوح مختلف علمی با دستاوردهای قابل توجه در اروپا و امریکا زندگی می کنند؟… ولی تقریبا هیچ سیاستمداری از احزاب حاکم در این زمینه و دستاوردهای مثبت پناهندگی و مهاجرت صحبت نمی کند… اگر روزی یک نفر حتی یک اورو دزدی کند تبدیل به اخبار مهم و سرتیتر خیلی از رسانه ها می شود!… سیاست هلند اول، انگلیس اول، فرانسه اول، دانمارک اول، آلمان اول،… امریکا اول، این مسابقه افسارگسیخته فاشیستی بنام دفاع از منافع توده ها فقط منافع مشتی میلیاردر حاکم را به پیش می برد! تداوم این مسیر خطرناک ممکن است به جنگهای بسیار بزرگ یا جنگ جهانی منتهی شود!… اگر آقای ترامپ با سیاستهای حمایتی و دخالت بی شرمانه دولت در امور اقتصادی و نقض «اصول مقدس بازار آزاد و رقابت آزاد»، نتواند با سایر کشورها رقابت کند در آنصورت فقط یک راه حل برای دفاع از منافع سرمایه داران امریکا باقی می ماند آنهم توسل به نیروی نظامی است!… در زمان هیتلر هم به اصطلاح همه بفکر آلمان اول، انگلیس اول، فرانسه اول بودند و سیاستهایی را که امروز ترامپ به پیش می برد بکار می بستند!…
فاجعه حاکم بر کشور ما آنجاست که مشتی مزدور امریکا به مردم ایران بویژه طبقه کارگر و فقرا مژده می دهند که ترامپ و دولت او که تمام جهان را غارت می کنند و باجگیری آشکار می کنند، مدافع منافع فقرا و طبقه کارگر ایران هستند!…

مجازات به خاطر همبستگی و عشق به انسانیت!
رشد بیگانه ستیزی به جایی رسیده است انسانها را بدلیل احترام به حقوق بشر و ابراز احساسات انسانی بشدت مجازات می کنند!… آیا می دانید که در اروپا اگر شما را به مدت یک سال به زندان محکوم کنند چه جرمهای بزرگی باید مرتکب شوید؟! اکنون قانونگذاران و رهبران نئولیبرال یعنی نئوفاشیست، شما را به جرم همبستگی انسانی اینگونه مجازات می کنند تا انسان «قانونی» بطور کامل از کیفیت انسانی خود تهی شود و به کمیتی بدون کیفیت در دست قانون گذاران تبدیل شود!…
نتیجه قوانین جدید این است که اگر شما در زمستان خانواده ای، پسری یا دختری جوان را دیدید که در خیابانها رها شده و خطر گرسنگی و بیماری آنها را تهدید می کند… یا امکان دارد که بدست باندهای خلافکار و فحشا بیفتند… اگر برای یک شب یا یک وعده غذا آنها را به خانه خود دعوت کنید، یا مقداری پول بدهید که خود را برای مدت کوتاهی از این فلاکت نجات دهند شما به جرم مرتکب شدن به صادقانه ترین عمل داوطلبانه و انسانی بشدت مجازات خواهید شد! پیامد عمل شما ممکن است موجب شود که برای همیشه کار و موقعیت اجتماعی خود را از دست بدهید یا خانواده شما ویران شود زیرا به مثابه خلافکاری بزرگ به مدت یکسال باید در زندان و حبس بمانید! جرم یکسال زندان هرگز از پرونده شما پاک نمی شود و دیگر پیدا کردن کار با این سابقه غیرممکن می شود!

برداشتن قدم بعدی بقدری طبیعی به نظر خواهد رسید که از دید اکثریت توده ها نامرئی خواهد ماند… تا چه رسد به اعتراض و مقاومت … فاشیسم هرگز با لشگری از شیاطینی که شاخهای خونین و اتمی دارند، در یک روز تابستانی زیبا ناگهان با رعد و برق از آسمان نازل نمی شود… بگونه ای بسیار طبیعی در جشن و هلهله توده هایی که مسخ و همرنگ جماعت شده اند بقدرت خواهد رسید…

این آغاز فاجعه و شوکهای فرهنگی و سیاسی نظام سرمایه داری در ابعاد جهانی است که دارد شروع می شود!…
آیا ابعاد فافجعه ای را که در شرف تکوین است می توانید درک کنید؟ …
تمامی رهبران اروپا در اعمال سیاستهای سختگیرانه و احمقانه ای که دیگر با هیچ منطقی قابل فهم نیست باهمدیگر رقابت دارند….

دو نکته بسیار مهم:
یک: همین کشورها بنام ترویج دمکراسی و حقوق بشر در تمام جهان جنگهای بی پایان راه می اندازند!
دو: توده ها در مقابل ابعاد این تناقض ها و شوکها عقیم و بی تفاوت و مسخ شده اند!
مشکلات پناهندگی و فاشیسم راه حل آنی و معجزه آسا ندارند… باید خودمان را برای روزهایی بسیار سخت آماده کنیم… روزهایی که محصول دهه ها غارت جهان توسط نخبه گان حاکم بر جهان و غفلت ما و توده ها بوده …

راه حل مسئله پناهندگی و مهاجرت مجازات هرچه بیشتر و شدیدتر انسانهای بیگناهی نیست که با همنوعان خود همبستگی انسانی دارند!…
علت رشد مهاجرت و پناهندگی بدلایل زیر محصول مستقیم سیاستهای رهبران نظام سرمایه داری است.
یک: جنگهایی که تنها به نفع جنگ افروزان است. به همین دلیل جرج بوش شروع جنگهای بی پایان را به بشریت مژده داد!…
دو: با سرازیر شدن کالاهای غیرقابل رقابت اروپا و امریکا به کشورهای افریقا و آسیا و … میلیونها دهقان و تولید کنندگان صنایع محلی و ماهیگیران و… ورشکست شده به مهاجرت داخالی و خارجی اقدام می کنند…
سه: نظامهای دیکتاتوری که بدون حمایت رهبران سیاسی کشورهای اروپا و امریکا هرگز نمی توانند سرکار بمانند … مانند عربستان سعودی که ترامپ بارها به صراحت گفته است بدون کمک امریکا حتی دو هفته نمی توانند سرپا بمانند! ولی دولت ترامپ به برپا داشتن این نظام افتخار می کند زیرا پادشاه عربستان دستمزد ترامپ و هزینه های دولتش را می پردازند! … بزبان دیگر در این جهان حق با مزدوران و اربابان ثروتمند است!…
چهار: سیاستمداران حاکم با تصویب قوانین به نفع میلیاردرها و غارتگران جهان آنها را از پرداخت میلیاردها دلار مالیات معاف می کنند و این هزینه ها را بگردن توده های قربانی منتقل می کنند! شکاف رشدیابنده فقیر و غنی در سطح جهانی یکی دیگر از دلایلی است که انسانها مجبور به مهاجرت می شوند…
پنج: با بی ثبات کردن کشورهای جهان سوم، شرکتهای چندملیتی به کمک ارتش مزدوران خصوصی خود و جنگ سالاران محلی مهمترین مواد معدنی آن کشورها را غارت می کنند!… کاریکه در افغانستان، عراق، لیبی و خیلی از کشورهای افریقایی هنوز هم ادامه می دهند… پرواضح است که اینگونه شرکتهای چند ملیتی با نیکوکاری نمایشی در رسانه ها تلاش می کنند چهره ای نیکوکار و نجاتبخش از این شرکتها ارائه کنند تا امکان درک حقیقت و سازماندهی مقاومت غیرممکن یا ضعیف تر شود…
شش: بحرانهای زیست محیطی و فجایع طبیعی…

سرکوب هر چه بیشتر و اعمال سیاست تحمل پذیری صفر راه حل نیست!
کسانیکه پناهنده و مهاجر نمی خواهند به جای زندان و شکنجه و روانی کردن پناهجویان… باید تلاش کنند مهمترین ریشه های مشکلات را که در بالا یادآوری کردم از بین ببرند! این مشلات راه حل فوری و ساده ندارد! باید ساختارهای حاکم برنظام سرمایه داری جهانی تغییر یابد و این کار ساده ای نیست! تا زمانیکه ریشه مشکلات حل نشود بحرانهایی که زاینده پناهجویان و مهاجران هستند به تولید پناهنده و مهاجر ادامه خواهند داد…
اگر قرار بود با سرکوب هرچه بیشتر و سیاستهای بیگانه ستیز و بی رحمانه، مشکلات جهان حل شود در آنصورت حکومتهای دیکتاتوری هرگز سرنگون نمی شدند!…
رهبران سیاسی اروپا و امریکا بخاطر دفاع از منافع مشتی میلیاردر، هرچه بیشتر به نقض حقوق بشر و اعمال سیاستهای ناعادلانه و سختگیرانه روی آور می شوند… رفتار حکومتها با پناهجویان آئینه ایست از ارزشها و اخلاقیات واقعی طبقه حاکم. پرواضح استکه این رفتار محدود به پناهجویان نخواهد ماند و بزودی به شهروندان فقیر خود نیز که قربانیان همین سیاستها هستند، رفتار سرکوبگرانه و تحمل پذیری صفر را بکار خواهند بست!…
همبستگی داوطلبانه با همنوعانی که در شرایط سخت و خطرناک هستند، شاید از هزاران یا میلیونها سال پیش یکی مهمترین خصوصیات مثبت انسانی بوده و موجب تداوم نسل بشریت شده است!…
اکنون در قرن بیست و یکم در اروپا و امریکا همبستگی انسانی تبدیل جرمی نابخشودنی و یکسال زندان می شود!
پیامدهای اینگونه تحولات قانونی قابل تصور نیست… پناهجویان و مهاجران زیادی را به برده های داوطلب در کارهای خانگی یا زیر زمین های رستورانها و فاحشه خانه ها و … تبدیل خواهد کرد!…
طبق آخرین آمارها اکنون در جهان 45.8 میلیون برده هست! این رقم چهار برابر اوج دوران برده داری است. اغلب این برده ها پناهجویان و مهاجران هستند. برده داری برخلاف تبلیغات رسانه های حاکم چیزی متعلق به گذشته نیست! اگر چشمهایتان را باز کنید در اطراف خود و همه جا ردپای آنها را خواهید یافت! به قرن بیست و یکم و دوران برده داری مدرن خوش آمدید!…

جائی که بی عدالتی و نئوفاشیسم و برده داری قانونی می شود، قانون شکنی، جاری کردن عدالت است…

مجازات شهروندان بدلیل همبستگی انسانی!
ما در جهانی زندگی می کنیم که برای همبستگی و انترناسیونالیسم فاشیستها، غارتگران جهان یعنی بانکها و شرکتهای چندملیتی،… هیچگونه حد و مرز و مکانیسم کنترل توسط توده ها یا همان قوانین خودساخته طبقه حاکم وجود ندارد!…
همبستگی انسانی و اتحاد و سازماندهی طبقه کارگر و قربانیان نظام سرمایه داری حتی در سطح صنفی و ملی از طرف قانونگذارانی که کارمندان بانکها و شرکتهای چندملیتی هستند با هزاران سد و موانع قانونی غیرممکن می شود. سیاست تحمل پذیری صفر و سرکوب شدید و بی رحمانه مرزهای همبستگی ملی و بین المللی طبقات محروم را ترسیم می کند!…
تمامی مرزها و دیوارهای ملی را در مقابل حرکت سرمایه ها جهت کسب سودهای نجومی فرو می ریزند. در مقابل حرکت قربانیان نظام سرمایه داری یعنی پناهجویان و مهاجران هزاران دیوار جدید مرئی و نامرئی با توسل به آخرین تکنولوژیها برپا می کنند!…

مصاحبه احمد پوری با تلویزیون اکتوئل در باره روز جهانی پناهجویان
در این مصاحبه سعی می کنم سیاستهای استراتژیک پناهندگی را بطور خلاصه باز کنم… ابعاد فاجعه ای را که در انتظار بشریت هست نشان دهم.

https://www.youtube.com/watch?v=O6s9af8ucaQ

مصاحبه من از دقیقه 25 شروع می شود. مصاحبه 15 دقیقه است.
با احترام،
احمد پوری (هلند) 29 – 06 – 2018