تیتر۱, سياسی, سرتیتر

تبادل افکار غم انگیز با مجاهدی که سازمانش را مظهر آزادی بیان و اندیشه می نامد! – احمد پوری

modjahed_collage

تبادل افکار غم انگیز با مجاهدی که سازمانش را مظهر آزادی بیان و اندیشه می نامد! 

بخوانید و قضاوت کنید در باره آزادی بیان در دولت ایده آل مجاهدین خلق

در یک ویدئوی 4 دقیقه ای خانم مریم رجوی می گویند: «من یک آرزو دارم… ایران آزاد و دمکراتیک کشوری Ahmad_Pouri_Kکه در آن… هرکس ازاد باشد تا عقاید و خواسته هایش را بیان کند. هرکس آزاد باشد که اعتراض کند…» ( 1 ) 

همانطوریکه در زیر ملاحظه خواهید فرمود این مجاهد پرشوری که سازمانش را بعنوان مظهر آزادی بیان تبلیغ می کند بعد از 20 بار سئوال و جواب شهامت آنرا نداشت که در باره آزادی بیان در درون سازمانش یک جمله بنویسد!… چقدر غم انگیز دیدن افرادی که تمام عمر خود را در خدمت سازمانی فدا کرده اند ولی با نیت خیرهم، شهامت بیان یک جمله در نقد ضعفها و کمبود ها را ندارد، حتی اگر بیان آن جمله بخاطر اصلاح وتقویت سازمانش باشد!

احمد پوریهلند

با درود، چرا این آرزوهای زیبا را در سازمان کوچک خود نمی تواند اجرا کند؟ اگر رهبری یا سازمانی نتواند ارزوهای انسانی اش را در میان همفکران و اعضای سازمان خویش پیاده کند حتما نمی تواند در کشوری که هزاران بار بزرگتر از سازمان اوست این آرزوهای زیبا را پیاده و عملی کند!

مدی بروزی

مگر تو درون مناسبات مجاهدین بودی که می گویی این آرزوها را در درون سازمان پیاده نکرده و از کجا میدانی که پیاده نکرده

احمد پوریهلند

دوست ارجمند 

خودت می دانی که با چه منطق ضعیفی حرف می زنی! نوشته اید: » مگر تو درون مناسبات مجاهدین بودی که می گویی این آرزوها را در درون سازمان پیاده نکرده و از کجا میدانی که پیاده نکرده» اگر ما بخواهیم این منطق و توجیه غیرعلمی را با صداقت همه جا بکار بریم در جهان امروز هیچکس حق ندارد از هیتلر یا خمینی پرسش گری یا انتقاد کند! 

زیرا طبق منطق شما، قبل از هرچیز باید از آن پرسشگر یا منقد بپرسید که مگر شما با هیتلر یا خمینی همکاری کرده اید و عضو یکی از سازمانهای آنها بوده اید که جرئت می کنید پرسش یا انتقادی را مطرح کنید؟ هیچ فردی حق ندارد از سازمانی انتقاد کند که عضو آن نبوده است!… هیچکدام از نویسندگان و ژورنالیستها و پروفسورهای آکادمیک عضو سازمانهایی نبودند که در باره آنها ده ها کتاب نوشته اند!…

ملاحظه می فرمائید، منطق شما در توجیه وضعیتی که قابل دفاع نیست چقدر ضعیف و غیر علمی است!

آیا پسر مسعود رجوی در درون این سازمان نبود؟ آیا هزاران نفری که از درون این سازمان بیرون آمده اند و افشاگری می کنند در درون آن سازمان نبودند؟ masud_rajawi

چرا افرادی که تا دیروز در بالاترین سطح سازمان یا شورای ملی مقاومت بودند به محض اینکه استعفا دادند متهم به جاسوسی شدند؟ … 

چرا به سئوالهای آنها جواب نمی دهید؟

در جهان امروز همه از طریق اینترنت از اخبار جهان بسرعت مطلع می شوند. طرح سئوال شما مبنی براینکه چون من در درون مناسبات مجاهدین نبودم پس حق سئوال ندارم بیانگر کیفیت تربیت آزادیخواهی و عدالت خواهی در درون سازمان شماست!

امتحان کیفیت ادعاهای شما و رهبرتان بینهایت ساده است. من بجای دوری نمی روم از خود شما می پرسم: 

لطفا جهت تقویت سازمانی که زندگی خودرا فدایش کرده و در درون آن رشد کرده اید، ده مورد از ضعفهای سازمان یا رهبران خود را بشمارید تا ما بدانیم چرا سازمانی که زمانی میلیونها عضو و هوادار داشته امروز به این فلاکت افتاده است؟ چرا آن آرزوهای زیبا را نه از طریق تکیه به مردم ایران بلکه از طریق تکیه به فاشیستهای جنایتکاری مانند جان بولتن، جان مکین، دونالدترامپ، محمد بن سلمان و نتانیاهو می خواهد عملی کند؟ 

در سازمانی که آزادی باشد انسانها حق دارند بدون ترس نظر درست یا نادرست خود را مطرح کنند! 

اگر شما نظر خودتان را در باره ضعفهای رهبری یا سازمان بیان کنید پرواضح است که شما نطر خودر را نه برای تضعیف بلکه برای تقویت سازمان و اصلاح کمبودها و ضعفها بیان خواهید کرد… چرا هیچکس در سازمان شما جرئت چنین کاری را ندارد؟! … 

اگر افرادی مثل شما که تمام عمر و زندگی اش را در راه سازمانش فدا کرده حق نظردادن نداشته باشد وای بحال دیگرانی که حتی عضو یا هوادار شما نیستند که هیچ ممکن است بطور ریشه ای با سازمان شما مخالفت اصولی هم داشته باشند!… می دانید که الفبای دمکراسی زمانی مراعات می شود که مخالفین ما حق بیان آزادانه نظرشان را داشته باشند نه اعضا و هواداران سازمانهای ما!…

می فرمائید نه! این گوی و این میدان! شما با نوشتن نظر خودتان می توانید ثابت کنید که چقدر در سازمان شما آزادی بیان هست! ؟ … 

با احترام،

احمد پوری

مدی بروزی

شما ممکن است انتقاداتی به مجاهدین داشته باشید خوب بروید در دفاتر انها که در اکثر شهرهای بزرگ اروپا و امریکا هستند انجا انتقادات خودتان را طرح کنید و جواب بگیرید و صرفنظر از اینکه جواب انها برای شما قانع کننده باشد یا نه اما یک امر مشحص می شود که شما ارزیابی عینی داشته باشید از ان بحث ازادی بیان

احمد پوریهلند

دوست ارجمند، من این مسائل بینهایت ساده و انسانی را با شما مطرح کرده ام، نظر سازمان شما را نمی خواهم بدانم، من نظر شخصی شمارا جویا شدم، ولی شما مرا بدنبال نخودسیاه می فرستید! سئوال اساسی این استکه شما چرا می ترسید نظر شخصی خودتان را بنویسید؟ آیا شما از بیان ابتدائی ترین حق فردی خودتان هم عاجز هستید؟ این درجه از ترس و عقیم شدن را شما آزادی بیان و اندیشه می نامید؟ آیا در جامعه آینده ای که به مردم ایران وعده می دهید اینقدر جو ترس و وحشت حاکم خواهد شد که هیچ کس حتی اعضای حزب شما جرئت بیان آزاد نظر فردی خودش را نداشته باشد؟ آیا وجود شخص شما و ترس شما از جواب دادن به ساده ترین سئوالها داستان مشت نمونه خروار نیست؟ … امیدوارم بجای دادن آزادی به مردم ایران اول ابتدائی ترین آزادی بیان را بین اعضای سازمان خودتان ترویج کنید انقلاب پیش کش شما … انقلاب باید اول در بین خودشما ایجاد شود تا کسی به شعارهای شما اعتماد کند! … کسیکه شهامت بیان نظر فردی خود را آنهم با نیت خیر به سازمانش نداشته باشد هرگز نمی تواند در جامعه ای عمل انسانی موثر انجام دهد و اعتماد عمومی را جلب کند! … امیدوارم شهامت آنرا داشته باشید و به اندازه ای به خودتان احترام قایل شوید که بتوانید بدون ترس حرفهای دلتان را بزنید! شما قبل از هر چیز به یک انقلاب بنیادی و انسانی در درون خودتان نیازمند هستید! … بدون آن هرگز نمی توانید برای دیگران رهبر و پیام آور آزادی باشید… لطفا تلاش کنید به سئوالهای بینهایت ضروری و انسانی که مطرح کرده ام جواب و نظر شخصی خودتان را بنویسید… و شخصیت واقعی و انسانی خودتان را تقویت کنید! موفق باشید…

احمد پوریهلند

دوست ارجمند من در زیر همین پست از شما خواستم نظر شخصی 

خودتان را بنویسید و شما چنان از ترس عقیم شده اید که از بیان نظر خودتان عاجز هستید 

که مرا به دفاتر سازمان تان در کشورهای مختلف حواله می دهید! شما چگونه جرئت می کنید می نویسید: «تا انجا که به مجاهدین بر میگردد تنها می خواهند که بتواند ازادی بیان داشته باشند در حکومت اینده این تنها خواسته انها است…» شما در حالی این شعارها را می دهید که جرئت ندارید یک انتقاد سازنده از سازمان خودتان بکنید آیا انسانهایی که مثل شما از شدت ترس عقیم شده اند می توانند پیام آور آزادی بیان به مردم ایران باشند؟ چقدر غم انگیز است که انسانی عمرش را در راه سازمانی بگذارد ولی شهامت بیان نظر خودش را نداشته باشد وبه دیگران درس آزادی بیان بدهد!… هروقت شهامت دفاع از ابتدائی ترین حق انسانی خوتان یعنی آزادی بیان خودتان را یافتید و به سئوالهای من جواب دادید من باور خواهم کرد که هنوز انسانیت در درون شما نابود نشده است و می توان کورسوی امید را در انتهای تونل باور داشت … موفق باشید…

مدی بروزی 

ظاهرا هم دادستان هستید و هم قاضی ولی سوال دارم دشمن مردم ایران کی است ؟

احمد پوریهلند

دوست ارجمند شما نمی توانید مرتبا از دیگران سئوال کنید و از این شاخه به آن شاخه بپرید تا از جواب دادن به سئوالهای من در بروید…. براستی چقدر غم انگیز است وضعیت انسانی که شهامت آزادی بیان ندارد ولی بدیگران درس انقلاب و آزادی بیان می دهد!… لطفا برای یکبار هم شده با جواب دادن به سئوالهای من نشان دهید که شما را به روبوت تبدیل نکرده اند و هنوز ذره ای از شخصیت انسانی در شما باقی مانده است. باورکنید من کوچکترین دشمنی با شما ندارم… شما زمانی می توانید برای دیگران الگوی شهامت و آزادی بیان باشید که خودتان آنرا درمیدان عمل نشان دهید! هرگز برای شروع دیر نیست… امتحان کنید … به امتحانش می ارزد… موفق باشید

مدی بروزی

مشکل همین جا است قبل از هر بحثی باید هرکس موضع خود را در مقابل دشمن مردم مشخص کند بعد از ان است که می توان بقیه چیزها را روی ان سوار کرد و به ابهامات جواب داد

احمد پوریهلند

دوست ارجمند، بزبان دیگر در دولت آینده شما به هر کسی زمانی جواب می دهند که از صافی سازمان امنیت بگذرد و وفاداری خودش را به دولت شما ثابت کند… باور کنید که من در هلند بیشتر از کل سازمان شما علیه جمهوری اسلامی تظاهرات سازماندهی کرده ام … ولی این مسائل هیچ ربطی به جواب ندادن شما به سئوالهای من ندارد! شما بعنوان یک انقلابی باید شهامت بیان نظرفردی خودتان را داشته باشید! امیدوارم این شهامت را پیدا کنید بعد از آن به دیگران درس آزادی بیان بدهید!

مدی بروزی

فکرکنم که بعد از کلی مارک و اتهام شما به سوال من جواب دادید که دشمن مردم ایران رژیم اخوندی است اگر این جواب درست باشد سوال دارم که در مقابل این دشمن جبهه مردم کی است و چه نیروهایی شامل میشود – تشکر میکنم به سوالم جواب بدهید

احمد پوریهلند

دوست ارجمند من هرگز کوچکترین اتهامی به کسی نمی زنم به شما هم نزدم! من فقط یک سئوال از شما کردم ولی شما بخاطر در رفتن از جواب دادن به یک سئوال بطور دائم سئوالهای جدید مطرح می کنید تا وضعیت غم انگیز نابودی آزادی بیان در سازمان خودتان را پنهان کنید! غم انگیزتر این است که سازمان خودتان را مظهر آزادی بیان برای آینده ایران تبلیغ می کنید در حالیکه خودتان تا حالا بعد از 20 بار سئوال و جواب شهات بیان نظر فردی خودتان را در مورد سئوالهای من ندارید!

مدی بروزی

شما می دانید که جواب به سوالات من روشن کننده مواضع مردمی هر فرد و هر نیرو است لذا همانظور که قبلا هم نوشتم هر کس باید موضع خود را در مورد دشمن و جبهه مردم مشخص کند – اگر شما همین سوالات را از من میکردید به راحتی جواب می دادم زیرا اینها مبنا است جواب من اینست که دشمن مردم ایران فاشیست دینی است و جبهه مردم ایران همه نیروهای جمهوریخواه که خواستار سرنگونی این رژیم با همه دسته بندی های درونی ان است برای برپایی یک نظام دمکراتیک و سکولار که جدایی دین و مذهب را از دولت تظمین نماید – حال شما بگویید و موضع مشخص کنید

احمد پوریهلند

دوست ارجمند بس کنید این بازیها را من بیش از هزاران بار نوشته ام در تمام تظاهراتها سخنرانی کرده ام و ثابت کرده ام که جمهوری اسلامی با تمام جناح ها و دسته هایش باید نابود شود و هرگز قابل اصلاح نیست! … ولی دوست ارجمند این مواضع فردی من علیه جمهوری اسلامی هیچ ربطی به در رفتن شما از جواب دادن به سئوالهای من ندارد!… شما لطفا آزادی بیانی را که به دیگران وعده می دهید در اظهار نظر فردی خودتان ثابت کنید که شهامت جواب دادن به یک سئوال ساده را دارید!… چقدر وضعیت شما غم انگیز است که به هزاران شاخه می پرید ولی به یک سئوال جواب نمی دهید! آیا شما در درون وجدان خودتان از این تناقض در گفتار و عمل و ضعف درونی شرمنده نیستید که حق بیان نظر خودتان را ندارید ولی به دیگران وعده آزادی بیان میدهید؟ آیا در جامعه ای که شما وعده آزادی بیان می دهید در مقابل یک سئوال هواداران یا مخالفان دولت شما، اول آنها باید ساعتها در سازمان امنیت شما بازجویی شوند سپس درصورت اثبات وفاداری به دولت شما ممکن است کسی به آنها جواب دهد؟

مدی بروزی

من هرگز قصد این که تفره بروم ندارم ولی من ادم سیاسی هستم اول باید مواضع سیاسی طرف مقابل برایم مشخص باشد که بدانم دارم با کی صحبت می کنم همانطور هم طرف مقابل من باید مواضع مرا بداند همچنانکه به صراحت به شما مواضع خودم را نوشتم و این را حق شما میدانم که بدانید طرف مقابلتان کی است حداقل در پلاتفرم خودش را معرفی کند شما هم باید این اجازه را به من بدهید که شما را بشناسم و شما هنوز تعریف جبهه مردم را از نگاه خودتان نکردید – با پوزش از سماجتم

احمد پوریهلند

دوست ارجمند من هیچ سئوالی در باره مواضع سیاسی شما نسبت به جمهوری اسلامی و امریکا و روسیه و اروپا و … نکردم و هرگز چنین کار احمقانه ای نمی کنم! من در رابطه با ویدئویی که مطرح کرده اید و خودنان هم نوشته اید که مهمترین هدف و آرزوی مجاهدین در دولت رویایی شما در آینده این است که به مردم ایران آزادی و آزادی بیان خواهید داد! سئوال کردم چگونه می خواهید چیزی را به مردم بدهید که در درون سازمان خود اجرا نمی کنید و شما جرئت ندارید به یک سئوال من جواب دهید و نظر شخصی خودتان را بیان کنید!…. بخاطر در رفتن از جواب دادن به یک سئوال بارها از این شاخه به آن شاخه می پرید و تبدیل به بازجوی من شده اید و می خواهید مواضع مرا در مورد تمام جهان بدانید و بعد از آن معلوم نیست که به سئوال من جواب بدهید یا نه؟!… آیا این است آزادی هایی که شما به مردم وعده می دهید؟ دوست ارجمند فکر کنید در نظام اسلامی ایی که شما سر کار خواهید آورد من یک یهودی، یک مسیحی، یک بودایی یا یک کمونست هستم! آیا فردی مثل من بخاطر یک سئوال باید ساعت ها و احتمالا ماه ها بازجویی شود تا جواب سئوال ساده خود را دریافت کند؟ آیا شما از وضعیتی که بوجود آورده اید در پیشگاه وجدان خودتان شرمنده نیستید؟ مارکس می گوید شرم یک صفت انقلابی است زیرا نشان می دهد که هنوز وجدان شما نمرده است! … شما کوچکترین شرمی از ادامه این بازجویی ها ندارید! … وای بحال مردمی که نجات دهنده اش شما باشید! … لطفا یکبار هم شده به تناقضات گفتار و عمل خود فکر کنید سپس در خلوت خود به وحدانتان مراجعه کنید شاید ذره ای از آن هنوز باقی مانده باشد… برایتان موفقیت در رسیدن به استقلال شخصیت و آزادی فردی و اجتماعی آرزومندم!

مدی بروزی

این جمله شما است : سئوال کردم چگونه می خواهید چیزی را به مردم بدهید که در درون سازمان خود اجرا نمی کنید

مدی بروزی

این جمله را جلوی هر کس که گذاشته شود اول به سوال کنند ه شک میکند چرا زیرا سوال برا ساس یک پیش فرضی است که خودتان انرا حکم کرده اید – اول حکم میکنید که در درون مجاهدین ازادی بیان نیست و بعد سوال خودتان را بر ان حکم خود نوشته میکنید هر کس که غیر از من باشد به این سوال کننده شک میکند که کی است اخر رژیم ملیون ملیون خرج شیطان سازی کرده است که همین مفهوم و هم حرف شما را بزند – اشتباه نکنید من شما را با رژیم یکی نمی کنم و برای همین است که ان سولاات را از شما دارم و هنوز هم اصرار دارم که جواب سوال مرا بدهید

احمد پوریهلند

دوست ارجمند در تمامی علوم هر فردی که به نوابغ قبلی شک کرده با برطرف شدن شک اش یا خودش رشد کرده یا علم و بشریت را رشد داده و هیچ کس از او مثل شما بازجویی نکرده است که تا چه درجه ای به دانشمندان و نوابغ و انقلابیون دیگر شک کرده یا هنوز وفادار است!… تنها در دوران انکیزاسیون بجای برخوردهای علمی در میدان علم، در مورد وفاداری این افراد به آیه های مقدس انجیلی و رهبران کلیسا باز جویی می کردند!… نتیجه آن روشهای جنایت کارانه را حتما می دانید که چه کسانی را چگونه در آتش زنده زنده سوزاندند و چگونه گالیله ها را وادار به انکار یافته های علمی خود کردند! … شما هم دقیقا همان کار بازجوهای دوران انکیزاسیون را تکرار می کنید!… یا شما به روشهای علمی و انسانی عمل می کنید که موجب نجات شما و مردم ایران می شود یا به بازجویانی تبدیل می شوید که حتی اگر با نیت خیر شروع شده باشد نشانه ای از آزادی و آزادی بیان باقی نخواهد ماند! همانطوریکه تمام تاریخ نشان می دهد نه تاک ماند و نه از تاک نشانی!… امیدورام به شما وفادری به علم و حقیقت و توده های مردم را یاداده باشند نه وفاداری به رهبرانی را که مقدس می نمایند!… من آن چه شرط بلاغ است با شما گفتم… بقول معروف چندین چراغ دارد و بیراهه می رود… بگذار تابیفتد و بیند سزای خویش … امیدوارم قبل از اینکه به ته دره عمیق سقوط کنید به موقع بیدار شوید ….

abstanhalter1

دوستان ارجمند اولین پیش شرط هر نیروی انقلابی تکیه به خلق خود است نه تکیه بر جنایتکارترین رهبران جنگ افروز جهان! 

مردم ایران زمانی از استبداد و دیکتاتوری رهایی خواهند یافت که یک شکل از دیکتاتوری را با شکل دیگر عوض نکنند بلکه دیکتاتوری را در تمام ابعادش بشناسند و طرد کنند. برای رسیدن به این امر دو اصل می تواند محور مبارزات توده ها باشد: 

یک: طرد جمهوری اسلامی با تمام جناح ها و دسته هایش 

دو: طرد هرگونه وابستگی و مزدوری به هر کشوری بیگانه

با احترام،

احمد پوری (هلند) 14 – 06 – 2018 

abstanhalter1

( 1 ) بحث ما هم در زیر همین پست ویدئویی ادامه یافت… 

https://www.facebook.com/100024853631090/…/183483392490114/…