مراسم و یادبودها

کارگران ترکیه: فریب نخورید! بر ضد بحران اقتصادی به پا خيزيد!

منبع: ردگلوب
کارگران ترکیه: فریب نخورید! بر ضد بحران اقتصادی به پا خيزيد!
در حالی که ترکيه در انتظار انتخابات آتی خود در تاريخ ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸ است، هیچ روزی، بدون آن‌که لیره ترکیه ارزش خود را از دست بدهد، سپری نمی‌شود. این فقدان ارزش، بيش از هر چيز، به معنای فقير شدن بیش‌تر مردم است. حزب کمونیست ترکیه علیه آن مبارزه می‌کند، تا بدين ترتیب فشارهای حاصل از آن بر دوش کارگران تحميل نشود. ضروری به نظر می‌رسد که برخی از شرایط اقتصادی ترکیه را روشن کنیم.

۱- کاهش ارزش لیره ترکیه نه علت، بلکه نتیجه فلاکت اقتصادی است.

۲- سیاست رشد ترکیه، که نوعی از منابع مالی را از راه «بدهی» ايجاد می‌کند، [و] با دستمزدهای پايين و چپاول منابع عمومی خواهان تأمين رشد است، به بن‌بست رسيده است. معضلات اقتصادی در ترکیه از ساختار سرمایه‌داری نشأت می‌گيرند.

۳- بحران‌های اقتصادی، پی‌آمدهای طبیعی سرمایه‌داری هستند. ترکیه به عنوان يک کشور سرمایه‌داری نمی‌تواند از آن فرار کند.

۴- اشتباه است فکر کنيد که مشکلات اقتصاد ترکیه صرفاً به سیاست خودسرانه اردوغان در مورد نرخ سود مربوط می‌شود. با افزایش نرخ بهره، اقتصاد ترکیه از بحران ژرف بيرون نخواهد آمد.

۵- تقاضا برای یک بانک مرکزی مستقل نيز شرم‌آور است. چنین استقلالی تنها به این معنی است که سرمایه بین‌المللی کنترل کامل اقتصاد ترکیه را به دست می‌گیرد. چنین تقاضایی می‌تواند فقط از سوی هم‌دستان، هواداران امپریالیسم آمریکا یا لیبرال‌ها مطرح شود.

۶- در اينجا مشکل در اين نيست که بانک مرکزی تابع دولت است، بلکه مشکل خود دولت است. اردوغان نماینده دولتی است که تنها در جهت حمایت از انحصارات بین‌المللی تشکيل شده، ولی اکنون در اجرای این وظيفه شکست خورده است.

۷- ما نمی‌توانیم از جايگاه کنسرن‌ها و کارفرمایان به اقتصاد ترکیه نگاه کنیم. ما وضعيت مردم را در نظر می‌گيريم. خلق ما مجبور نیست زير بار بدهی کنسرن‌هايی برود، که روزبه‌روز بيش‌تر سود به دست می‌آورند.

۸- ترکیه وارد مهلکه‌ای می‌شود، که بسیاری از کشورهای دیگر تجربه کرده اند. اگر خلق برنخيزد و نقطۀ پايانی بر آن نگذارد، در برابر نظم کارفرمایان فعال نشود و از بيان آن‌که حاضر به پذيرش مسؤوليت اين بحران نيست، امتناع ورزد، آنگاه کارفرمایان از بحران برای مقاصد خود بهره‌برداری خواهند کرد. در نهایت، درآمد مردم هم‌چنان به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

۹- ترکیه زمین بازی برای سرمایه نیست، نه سرمايۀ داخلی و نه سرمايۀ خارجی. آنچه که به اقتصاد ترکیه کمک می‌کند که روی پای خود بايستد، ملی کردن فوری بانک‌ها و کنسرن‌های بزرگ است. بدين منظور يک نيروی انقلابی ضروری است که منافع زحمتکشان را مورد توجه قرار دهد.

۱۰- مهم نيست که چه احزابی که وفادار به سیستم هستند در فردای انتخابات بر سر کار بيايند، ترکیه نیاز به راه برون‌رفت سوسیالیستی دارد تا نه کارگران، بلکه عاملان بحران، يعنی کارفرمایان حساب پس بدهند.

۱۱- نظم کنونی در ترکیه کشور را به ورطۀ نابودی هدایت می‌کند. به همین دلیل، اين نظم باید تغییر کند. تنها راه از مسير کنش فعال عبور می‌کند. بدين منظور حزب کمونیست ترکیه به حمايت از نامزدهای مستقل (غيرحزبی) در انتخابات پيش رو در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸ فرامی‌خواند، زيرا آن‌ها نيز می‌گویند: «این نظام اجتماعی باید تغییر کند!»

حزب کمونیست ترکیه
کمیته مرکزی