پرش به محتوا

آناهیتا اردوان – من همدست توده ام، آن دم که توطئه میکند گسستن زنجیر را…

 

 کتاب منتخب مقالات و ترجمه ها انتشار یافت

(پنجاه مقاله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی)

آناهیتا اردوان

من همدست توده ام، آن دم که توطئه میکند گسستن زنجیر را………

بخشی از یادداشت نویسنده و مترجم

    در عصری زندگی می­کنیم که سرمایه بدون چهره در جهان میچرخد و همه چیز؛ نیروی کار، زمین، خاک، آب و… را به کالایی برای سوداگری تبدیل ساخته است.  شی شده گی و جهان شی واره، ماحصل ژرفایش تضاد آشتی ناپذیر بین خصلت اجتماعی تولید و خصلت خصوصی مالکیت بر وسائل تولید، کار و سرمایه، فقر و ثروت در مقیاس جهانی بشدت تولید و بازتولید و گسترش یافته است. بحرانهای سرمایه داری جهانی به حد اعلاء رسیده اند. اما، تعمیق بحرانهای سرمایه داری بتنهایی حل و فصل خود را تضمین نمی­کند.

   رهیافت از کژدیسگی جهان در گسترش روش و شیوه های «انقلابی» تبیین و به هر گونه تز سازش و تبانی و ملاحظه گری و بازگشتهای محافظه کارانه، با سرمایه داری جهانی، دست رد می­زند. «پوستۀ عرفانی» را که با تحلیلها و ارزیابیهایی صرفاً احساساتی با «آدمی» در انتزاع و خارج و مستقل از مناسبات واقعی اجتماعی- تاریخی دوران برخورد می­کنند، می شکافد و بر «هستۀ عقلانی» و «آگاهی طبقاتی» با احتراز از «موعظه، اظهار عاطفه و عشقها و احساسات میمیک و عوام فریبانه»، اصرار و تأکید هزار باره دارد.

   آن زمان که «کار زنده» دست بدست در بازار جهانی می­چرخد، در مشتها و وجود هر بار سرمایه داران و کمپانیها و تراستهای اندکتری شخصیت می­یابد، در شکل و شمایل «کار مرده» بر جهان فرمان می­راند و بطور فزاینده یی برابر حیات تولید کنندگان اصلی، قدعلم می­کند، درک انتقادی «نوینی» از سرمایه داری جهانی در راستای هموارکردن مسیر ابژگی به سوژگی، عاملیت، فعلیت یافتگی، و سرانجام تبدیل پرولتاریای درخود به پرولتاریای برای خود، فوریت می یابد.

   عصر ما شدیداً نیازمند «انقلابی گری و آرمان طلبی» راستین در تقابل با انحصارطلبی، سیاستهای سبک سرانه، زیباشناختی کور، سکتاریسم، محافظه کاری، وابستگی و تسامح با نیروهای ارتجاعی و امپریالیستی، اتونومیسم، پوپولیسم و… است.

   خوشبختانه، واقعیتهای عینی جاری در جهان و ایران  بیانگر پابرجایی و حقانیت درک مارکسیستی و دیالکتیکی از جهان سرمایه داری و همچنین برخورداری نیروهای چپ انقلابی و مارکسیست- لنینیست از پایگاه اجتماعی گسترده دارد. از اینرو، ضرورت آشنایی با نظرات، تجارب و آموزه های نویسندگان، پژوهشگران و منتقدان سرمایه داری نولیبرال، انکارناپذیر و ترجمۀ آثارشان برای اجتهاد به دانش عمومی مارکسیستی، مغتنم می­گردد. از این حیث، پیوسته در دوران نویسندگی به تألیفات نویسندگان خارجی مراجعه و بر حسب تازگی و نیاز نبرد طبقاتی کشورمان، به زبان فارسی ترجمه کرده ام. در ترجمه ها کوشش شده که تمامی حقایق نهفته، مفاهیم و معانی را به نثر فارسی سلیس و روان به خواننده منتقل شود و برای تسهیل این امر به شرح نویسی و پاورقی نیز مبادرت ورزیدم. در زمان ترجمه به مضمون و محتوای مطلب اصلی با احتراز از تعصب احتمالی، وفادار و در صیانت و حراست از امانتداری نیز جدیت و سعی وافر شده که موجب تسکین و تسلی وجدان علمی نویسنده و مترجم است.

    در انتشار منتخب مقالات و ترجمه ها، مدیون و سپاسگزار آقای عبدالعلی معصومی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ و ادبیات هستم که مرا با سعه صدر و شکیبایی بی نظیری از توصیه های ویرایشی، مستفیض ساختند.

   آرزومندم این مجموعه خدمت اندکی به کلیۀ کنشگران انقلابی و مارکسیست- لنینیستی باشد که به رغم تمام سختی ها و مشکلات، سرحال و قبراق و امیدوار گرم کار با توده ها هستند و این اندرز رهبر انقلاب اکتبر، رفیق لنین، را چنان گنجینه یی گرانبها با خود دارند: «آیین فکری ما یک دگم نیست، راهنمای عمل است».

    کتاب حاضر را به تمام زنان و مردانی تقدیم می دارم که  شبهای کشور را با ستارگانش می پیمایند. طلایه داران جنبش عظیم «مارکسیست- لنینیستی»، از خرافه و بی کرداری بدور، دست به شبح نمی برند، اسطوره سازی نمیکنند، ضد دگماتیسم، ضد انحصار، محرک و واقع گرایانه، عمل میکنند. باورمندان راستین تکامل، از خودبیگانگی، کالایی شدن و فرهنگ متبذل و بی معناشدن حیات انسانها، وابستگی به سرمایه، ایستایی تاریخ روی برمی تابند و ایمان دارند؛ مسأله نه تفسیر جهان به انحاء گوناگون، که بر سر «تغییر» آن است.

    اینگونه بودن بجد ممکن نیست، مگر در حمایت از منافع طبقۀ کارگر و توده های زحمتکش، که تلألوء شرافت انسانی در اندام کارکرده شان دیدگان را خیره می­سازد و با رهایی از از قید و بندهای استثماری- استعماری و از خود بیگانگی، تمامی بشریت را رها می­سازند.

 برای رفیقم؛»حمید دانش بهزادی»

علاقمندان برای دریافت کتاب با آدرس الکترونیکی drysale.press@gmail.com تماس حاصل نمایند

 

 

 

 

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: