اخبار ویژه

اتاق فکری روسیه: تروریستهای داعش برای حمله و سرنگونی دولتهای کشورهای ایران، آسیای میانه و روسیه آماده می‌شوند

راشیا تودی، بر اساس گزارش سازمانهای امنیتی روسیه و چین، تروریستهای داعش برای حمله و سرنگونی کشورهای آسیای میانه و روسیه آماده می‌شود. بعد از شکست تروریست های داعش در سوریه و از دست دادن امکانات خود برای سرنگونی دولت بشار اسد زیادی از تروریست‌های داعش که زنده مانده‌اند کشور سوریه را به قصد افغانستان ترک کرده و در منطقه ننگرهار مستقر شده‌اند.

بر اساس گزارش سازمان های امنیتی روسیه و چین اخیر تروریست های داعش ۵۰۰ نفر از اعضای خود را از کشور خارج و تعداد قابل ملاحظه ای از آنها را به افغانستان صادر کرده‌اند، تعداد نیروهای داعش در افغانستان از ۲۵۰۰ نفر تا ۴ هزار نفر برآورد می شود.

مسیر خروج تروریست‌های داعش از سوریه ابتدا به عراق سپس از عراق به کشورهای خلیج فارس و با کمک آنها به کشور پادشاهی عمان و از طریق عمان وارد کراچی در پاکستان شده و سپس از مرزهای پاکستان گذشته به افغانستان وارد میشوند.

تمرکز اصلی تروریست های داعش در منطقه ننگرهار قرار دارد که در آنجا به کار قاچاق و فروش مواد مخدر مشغولند و همچنین به آماده سازی و به تعلیم نظامی اعضای اعضای خود می‌پردازند.

این در حالیست که بزرگترین پایگاه نظامی هوایی آمریکا در افغانستان در منطقه بگرام قرار دارد و فاصله بسیار کوتاهی تا منطقه داعش دارد، و آمریکا روزانه پروازهای نظامی زیادی را در این منطقه انجام می دهد و تنها به بمباران طالبان مشغول است، پس از ترک منطقه توسط طالبان این منطقه هنوز هم به آرامش دست نیافته است.

هدف اصلی داعش در افغانستان نه تنها ایجاد بی ثباتی در این کشور می باشد بلکه قصد دارد شمال افغانستان را در اشغال خود درآورند تا از این طریق وارد کشورهای هم مرز افغانستان یا همسایه گان شمالی افغانستان شده و به عملیات تروریستی با هدف سرنگونی دولت های این کشورها دست بزند.

همسایگان شمالی افغانستان یعنی کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان از وضعیت فعلی بسیار نگرانند و قصد دارند برای مقابله با داعش با یکدیگر همکاری کنند.

هدف بلاواسطه داعش ورود به مرزهای روسیه و ایجاد بی‌ثباتی در این کشور می باشد، والری کوروین مدیر مرکز تحقیقات ژئو پولیتیک روسیه میگوید، واشنگتن می تواند در پس این تغییر و تحول ها در افغانستان قرار داشته باشد،

قصد آمریکا مشغول کردن ایران و روسیه با مرزهای شرقی و جنوبی خود است تا به این طریق تمرکز آنها را در سوریه دچار خدشه گردد و آنها را وادار به عقب نشینی از سوریه کنند، هدف آمریکا از جابه‌جایی داعش باز کردن جبهه جدید جنگی علیه ایران از طریق مرزهای شرقی این کشور و ایجاد ناآرامی در روسیه از طریق مرزهای جنوبی این کشور است.