اخبار ویژه

تغییر وتحولات تازه در زمینه تحریمها ی آمریکاعلیه ایران – احمد مزارعی

اروپاییها قانونی را تصویب خواهند کرد که از فعالیت شرکتهایشان در ایران حمایت خواهدکرد
مترجم :احمد مزارعی، برگرفته شده از روزنامه اخبار ، چاپ لبنان
17 ماه می 2018
مرکل صدر اعظم آلمان تاکید ورزید که همه کشورهای عضو اتحادیه اروپاهمچنان از برجام حمایت میکنند
اتحادیه اروپا فرداقانونی را به تصویب میرساند که شرکتهای اروپائی را در برابرتحریم وعقوبتهای که آمریکا بر علیه ایران مقررداشته است مصون میدارد .
اتحادیه اروپاهمچنین آن احکام قضائی آمریکارا که تحریمها وعقوبتها برعلیه ایران به اجرا در میاورد نیز به رسمیت نمیشناسد.
آقای جان کلود یونکر ، رئیس اتحادیه اروپا در مصاحبه با مطبوعات اظهار داشت :» ما به عنوان مسئولان اتحادیه اروپا ملتزم به دفاع از شرکتهای اروپائی هستیم، ما نیاز به یک تحرک داریم وبر این اساس عملیات «قانون منع»را که به سا ل 1996 باز میگردد ، به حیطه عمل در میآوریم ، فردا ساعت ده وتیم صبح به این کار مبادرت خواهیم ورزید».
آقای جان کلود یونکر در یک مصاحبه مطبوعاتی که بعد از اجتماع رهبران اتحادیه اروپا در صوفیه پایتخت بلغارستان برگزار گردید چنین گفت : » ما همچنین مقرر داشتیم که بانک سرمایه گزاری اروپا مجاز باشد که برا ی شرکتهای اروپائی وبرای سرمایه گزاریها یشان در ایران تسهیلات لازم را فراهم آورد . ریاست نمایندگی اروپا خود نیز همکاریش را با ایران ادامه خواهدداد».
در همین رابطه انجلا مرکل مستشار آلمان تاکید ورزید ، که همه کشورهای عضو اتحادیه اروپاهمچنان از برجام حمایت میکنند
وبا ترامب نیزدر مورد خروجش از برجام گفتگو خواهند کرد.
روسیه وچین روابط خودرا با ایران مستحکم خواهند کرد
از سوی دیگر چین وروسیه نیز کوششهای خودرا برای ادامه رابطه اقتصادی خود با ایران ،علیرغم کوشش ترامپ برای منزوی کردن اقتصادی ایران ادامه میدهند.در همین زمینه روسیه که از ابتدای تحریمها علیه ایران، رابطه اقتصادی خودرا با ایران قطع نکرده است ، به اقدام بزرگی برای نزدیکتر شدن ایران به حوزه اقتصادی خود دست زد ، اتحاد اقتصادی اوراسیا به رهبری روسیه وچند کشوردیگر که جزء شوروی سوسیالیستی سابق بودند ، امروز اتفاقیه ای را در آستانه امضا کردند با این هدف که منطقه تبادل بازرگانی آزاد ی را با ایران برای سه سال به وجود آورند که در زمینه مبادلات کالا با تخفیفات گمرکی همراه باشد، اماهدف اصلی تشکیل منطقه آزاد تجارتی دراز مدت میان این کشورها از جمله ایران میباشد.
در مورد خارج شدن احتمالی شرکت نفتی فرانسوی توتال از کارکردن در میدان نفتی پارس جنوبی ، ایران اخطارداد که در صورت خروج فرانسه ما قراردادی با شرکت «سی، ان، بی، سی»چینی امضا خواهیم کرد وآنان کار شرکت توتال را در ایران ادامه خواهند داد، قابل ذکر است که قیمت این قرارداد با فرانسه مبلغ 4.8ملیارد دلار بوده است.