اخبار ویژه

غربی‌ها مسئول جنگ در سوریه هستند

بشار اسد رئيس جمهور سوريه با اشاره به حمايت هاي عربستان سعودي و آمريکا و برخي کشورهاي منطقه از تروريست ها، تاکيد کرد که ارتش اين کشور با هر متجاوزي به خاک سوريه خواهد جنگيد.

رئيس جمهور سوريه در گفتگو با روزنامه يوناني «کاتمريني» چاپ آتن تاکيد کرد: فرانسه، انگليس، آمريکا و نيز عربستان، قطر و ترکيه با حمايت از تروريست‌ها مسئول جنگ در سوريه هستند.

رئيس جمهور سوريه افزود: ادعاهاي غرب درباره بکارگيري ارتش سوريه از سلاح شيميايي مضحک و نمايشنامه‌اي بسيار ابتدائي است که پس از شکست تروريست‌ها در سوريه و از دست دادن يکي از مهمترين برگه‌هاي خود، فقط براي حمله به ارتش سوريه تدارک ديده شده است.

بشار اسد تاکيد کرد سوريه با تروريست‌ها در حال جنگ است و آنها در واقع ارتش رژيم ترکيه، آمريکا و عربستان هستند.
بشار اسد: فرانسه، انگليس، آمريکا و نيز عربستان، قطر و ترکيه با حمايت از تروريست‌ها مسئول جنگ در سوريه هستند. ادعاهاي غرب درباره به‌کارگيري ارتش سوريه از سلاح شيميايي مضحک و نمايشنامه‌اي بسيار ابتدائي است که پس از شکست تروريست‌ها در سوريه و از دست دادن يکي از مهم ترين برگه‌هاي خود، فقط براي حمله به ارتش سوريه تدارک ديده شده است.

رئيس جمهور سوريه با بيان اينکه سوريه با تروريست‌هايي مي جنگند که در واقع ارتش‌هاي رژيم‌هاي ترکيه، آمريکا و عربستان هستند ، گفت: «شما اولا بايد با تروريست‌ها بجنگيد و ثانيا زماني که بر بسياري از مناطق مسلط مي شويد، بايد با هر متجاوزي و هر ارتشي چه ارتش ترکيه باشد يا ارتش فرانسه يا هر کسي ديگر بجنگيد؛ زيرا آن‌ها دشمن هستند و تا زماني که به‌طور غير قانوني وارد خاک سوريه شده اند، دشمنان ما تلقي مي شوند.»
رئيس جمهور سوريه خاطرنشان کرد: محورهاي سياست دولت سوريه در زمان جنگ مبتني بر مبارزه با تروريسم، پاسخ دادن به طرح‌هاي سياسي که طرف‌هاي مختلف داخلي و خارجي ارائه کرده‌اند و نيز پاسخ به اجراي گفتگو با همه طرف ها از جمله با افراد مسلح و رسيدن به آشتي بوده است.
اين مصاحبه در حال ترجمه است.