گوناگون, سرتیتر

موقعیت ایران در آستانه بحران هسته ای با آمریکا – احمد مزارعی

موقعیت ایران در آستانه بحران هسته ای با آمریکا

نوشته : احمد مزارعی، هشتم ماه می 2018

دشمنی امریکا وتهدیدات گوناگون واعمال انواع تحریمها ی اقتصادی وسیاسی و…/ بر علیه ایران از فردای انقلاب شکوهمند بهمن آعاز شده وتاکنون ادامه دارد ، هدف آمریکا نیز موضوع هسته ای ایران نیست بلکه این است که ایران به قطب قدرتمندی در منطقه تبدیل شده که مانع توسغه طلبی وزورگوییهای آمریکا است، ایران این اعتبار را نه از طریق زور وریا ، بلکه در نتیجه فداکاریهای بسیار شگرفی بدست آورده است که برای دفاع از حیثیت ومنافع ملی ودفاع از استقلال خود به خرج داده است. این ایستادگی سرسختا نه وعادلانه ایران باعث شده است تا بخشهای زیادی از ملل منطقه وگروههای انقلابی برای نجات خود از زیر سلطه آمریکا به ایران بپیوندند وتشکیل محور مقاومتی بدهند که آمریکا از مقابله با ان ناتوان است ، لذا آمریکا میکوشد با تهدید ووعید  ایران را ترسانیده وبه زیر سلطه خود درآورد، اما ایران این ترفندها وپوکر بازیهای ترامپ  را بخوبی شناخته وبا پوز خند به آن برخورد خواهد کرد، مستهجن ترین بازی این دارو دسته پوکرباز خیمه شب بازی مسخره ورسوای نتنیاهو بود که در تلوزیون ظاهر شد وپرت وپلاهائی ردیف کرد که غیر از سازمان انرژی هسته ای بین المللی ومسئولان عالیرتبه اروپائی حتی بسیاری ازسیاستمداران اسرائیلی نیز به ریشش خندیدند.

وانگهی امضای قرارداد هسته ای با ایران یک موضوع تاریخی ، سیاسی ، اقتصادی وبین المللی است که پس از سالها بررسی ومشورت میان بسیاری ازکشورها وموافقت شورای امنیت سازمان ملل به امضا رسیده وبسیاری کشورهای مهم جهان به اعتبار این توافقنامه ملیاردها دلار در ایران سرمایه گزاری کرده وهزاران قرارداد اقتصادی امضا شده بحصوص این وضعیت برای اروپا که با مشکلات بسیار زیاد اقتصادی روبرو میباشد حیاتی است ورهبران عالیرتبه فرانسه ، انگلستان ، المان واخیرا جاک استرا وزیر اسبق خارجه انگلستان برای دفاع از این قرارداد به امریکا رفته ومخالفت خودرا به ترامپ  ابراز داشته اند زیرا یکی از اهداف اصلی آمریکا در عین حال سوء استفاده ازبازارهای اروپا وغارت آنان است واروپائیها این ترفند آمریکا را بخوتی میدانند، از همه اینها مهمتر دوکشور قدرتمند جهانی یعنی روسیه وچین نیز به خاطر نیازمندیهای جدی واستراتژیکی که به ایران وموقعیت ژئوپلتیکی وژئوگرافیکی آن دارند، سر سختانه ار ایران دفاع کرده ودر کنارش خواهند ایستاد، درروزهای گذشته شاهدبودیم که روسیه رسما به ایران اطلاع داد که ما از شما حمایت کامل خواهیم نمود، قابل ذکر است که  روسیه سه سال بعد از شرکت ایران در جنگ سوریه به کمک سوریه شتافت تا پایگاه دریائی طرطوس درسوریه را از دست ندهد ، در حال حاضر روسیه دو راه برای ارتباط با دریای آزاد جهان دارد که یکی سوریه ودیگری ایران است ، بدون این دو ممر روسیه تنها سیبری را خواهد داشت که برایش فاجعه خواهدبود، روسها سوریه را بمثابه کلید خانه خود میدانند لذا همکاری آنها باایران وحزبالله لبنان امری حیاتی بوده ومسئولان روسیه بارها با حسن نصر الله بهمین دلیل ملاقات کرده اند.

نباید شک کرد که اینروزها موارد مختلف وگسترده ای در اخبار وگزارشات رسانه ها بین المللی وابسته به غرب میتوان یافت که تنها هدفشان بزرگ کردن خطرتحریم وجنگ علیه ایران است تا از این طریق دولت و مردم ایران را در وحشت قراردهند ویا اینکه زمزمه میکنند که میتوان روی نیروی موشکی ایران تجدید نطر کزد ویا اینکه ایران باید از نفوذ خود در منطقه دست بردازد وگرنه فشار اقتصادی ایران را نابود خواهد کرد واز این خزعبلات که برای تاثیر گزاری وترساندن ایران است وبیشتر گوینگان این هجویات مزدوران وسفلگان وطن فروشی هستند که در رادیوهای وتلوزیونهای بیگانگان از بام تا شام برای تکه استخوانی حقیرانه عوعومیکنند.باید گفت که اولا ایران بیدی نیست که از این بادها بلرزد ودوم اینکه خود اروپائیها وبسیاری شرکتهای وابسته به امریکا نیز از تحریم دچار ضرر وزیان میشوند واز همه مهمتر اینکه ملت ایران با ان سابقه تاریخی ومبارزاتی ومقاومتها وایستادگیهای عظیمی که چه در جنگ هشت ساله صدام – امریکا وچه در طول دوره چهل سال تحریم از خودنشان داده وبا تجربیاتی که در شکستن ودور زدن تحریمها بدست آورده به هیچ عنوان تسلیم بیگانگان نمیگردد ، ایران امروز بنا به حتی اعتراف بسیاری مسئولان امنیتی آمریکا یک قدرت بسیار مهم منطقه ایست واز نظر اقتصادی نیزوبنا به گزارش صندوق بین المللی پول :» صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از شاخص های کلان اقتصاد ایران پیش بینی کرد: ذخایر ارزی ایران در سال جاری با افزایش ۱۳.۳ میلیارد دلاری به بیش از ۱۰۸ میلیارد دلار برسد«. واین درحالی است که ایران هیچ بدهکاری به بانکهای خارجی ندارد واین بدهکار نبودن ایران پس از اینهمه جنگ وفشار غرب قابل تقدیر است. البته اقتصاد ایران میتوانست بسیار بهتر از این باشد، با در نظر گرفتن غارتگران واختلاس گرانی که ملیاردها دلار از حق این ملت ستمدیده در سالهای اخیر وهم اکنون غارت میکنند وبنا به گزارشی در مطبوعات ایران در چند ماهه گذشته بیش از بیست وهفت ملیارد دلار از کشور خارج شده است ، کسانی که به این اعمال جنایتکارانه وچپاول اموال عمومی دست میزنند بمثابه دست دراز شده آمریکا واسرا ئیل هستند که از درون در حال تخریب ایران وتسلیم آن به دشمن هستند ومردم باید متحدانه با تظاهرات واعتراضات جدی وگسترده به  فجایع این خائنان پایان دهند.

باید دانست که همه کشورهای دنیا در چهارچوب سیاستهای آمریکا قرارنداشته وایران دردوران تحریم در گذشته توانست با بیش از یکصد کشور در آسیا ، افریقا، امریکای لاتین و…/ مبادلات اقتصادی داشته باشد وانگهی ایران خود با جمعیت هشتاد ملیونی که اکثرا فرهیخته وفارغ التحصیل دانشگاهها هستند وسر زمینی به وسعت یکملیون وششصدهزارکیلومتری وامکانات تولیدی گوناگونی که در مناطق گوناگون کشور دارد میتواند تا حد زیادی از شدت تحریمها بکاهد که البته تا حد زیادی این کار جریان دارد ولی میتواند بیشتر گردد، حتی کشورهای اروپا ئی نیز راههای قانونی بسیاری برای  رابطه اقتصادی با ایران دارند که مسلما اقدام خواهند کرد ، چین وهندوستان که بطور قطع خرید نفت خودرا از ایران قطع نمیکنند وکشورهای دیگری نیز بوده وهستند که در مقابل غرب تعهدی نداشته وبه تجارت خود با ایران ادامه خواهند داد.

اگر امروز یا روزهای دیگر آمریکا قرارداد هسته ای را بطور یک جانیه ملغی اعلام کند جهان به پایان نخواهد رسید وروال زندگی با تغییراتی جزئی ادامه خواهد یافت ودر مورد ایران میتوان گفت که با چند سناریو روبرو خواهدبود :

یکم : ایران مجددا به سیاست سابق وغنی سازی اورانیوم باز خواهد گشت والبته ایران چنانکه اعلام کرده است خواستار ساختن بمب اتمی نیست ، لذا میتواند برای مصارف داخلی در صنعت ، کشاورزی ، مصارف طبی وبهداشتی …/ویا فروش آن به کشورهای نیازمند اقدام خواهد نمود ودر این زمینه محدودیتی نخواند داشت

دوم : اما ایران اگر تصمیم گرفت تا فعالیت اتمی داشته باشد واز سازمان هسته ای بین المللی خارج شد امریکا واسرائیل را در برابر دو گزینه قرار خواهدداد وراه سومی وجود ندارد ، راه اول کنار آمدن با ایران واعمال تحریمهای دوجانبه ققط ، زیرا از آن پس تحریمهای شورای امنیت بواسطه خروج آمریکا از قرارداد هسته ای ملغی خواهد شد وراه مبادله ازاد اقتصادی ایران با جهانیان باز خواهد بود ، وآمریکا دیگر نمیتواند تحریمهای بین المللی را اعمال کند . راه دوم جنگ با ایران است که شامل تیروهای آمریکا در کشورهای خلیج، سوریه وعراق ودخالت اسرائیل در آن خواهدبود که ابعاد گوناگونی دارد وبخث دیگری میطلبد.

سوم: اگر امریکا به تنهائی از قرارداد خارج شود باعث وارد شدن ضربه ای بر همه اعتبارات وقراردادها ی بین المللی وجداگانه خواهد شد که آمریکا یکطرف آن قراردادها باشد وکره شمالی نیز اجبارا در مذاکرات وسیاستهای  اخیر خود با امریکا تجدید نطر خواهد کرد که هم اکنون ابعاد آن نا معلوم است.

در پایان باید گفت که دولت ایران ناتوان ودرمانده ازپیشبرد برنامه درستی برای سیاست خارجی ایران نیست ودارای یک دیپلوماسی قدرتمند است که تجربیات فراوانی بویژه با آمریکا واروپا دارد وخود بهتر میداند که براساس منافع ملی وشرایط بین المللی وتوانائیهایش به چه کاری باید اقدام کند، موفقیتها واداره کردن جنگ نرم افزاری هشت ساله درعراق وسوریه ، حمایت از نیروهای گوناگون منطقه ای که در چهار چوب سیاست ایران حرکت میکنند ، پیروزی بارز نیروهای مقاومت در انتخابات اخیر لینان ، نشان از موفقیت ایران دارد و رهبران عالیرتبه ایران نیز گفته اند که گزینه های گوناگونی برای آینده دارند که به موقع از آنها استفاده خواهند کرد.

به امیدبرقراری صلحی پایدار در منطقه وجهان.

 

۱ دیدگاه

 1. آهنکار says

  بازهم درود بر حمیدمحوی
  «زیرا مناسبات اقتصادی اروپائی ها و حتا روسها با آمریکا خیلی حیاتی تر از مناسبات با ایران است.»
  رفیق این گفته شما حد اقل اگر درست هم باشد نا رسا است. مناسبات اقتصادی که بر پایه میز رولت استوار باشد، تعداد صفرهای انها حائز اهمیت نیست.
  بارها شنیده ایم که امپریالیستها «قرض» های کشوری آفریقایی را «بخشیده» اند. زیرا با کلک بهره سالیانه و کارمزد… و قوانین بانکی پس از مدت کوتاهی از یک دلار به صد دلار میرسند. هیچ اقتصادی که در آمد سالیانه اش را بخارجه منتقل میکنند قادر نیست در چنین شرایطی قروضش را پس دهد، چه رسد که تحت شرایطی نوین قرض جدیدی را برای پرداخت قرض قدمیمش بگیرد.
  آنچه برای عموسام و استعمار فرتوت مانند خون برای رگ های خشکیده آنان حیاتی میباشد همانا ارزش اضافه ایست که میتوان با آن بهای کار را در کشور متروپل پرداخت کرد و بصورت کالا در اختیار دیگر خدمت دهندگان قرار داد.
  آمریکا از آلمان برای مثال چند سال خودرو خریدازی میکند و یکباره ۵۰۰ میلیارد دلار آنانرا تحت نام تعویض مدیر از حنرال موتور (اپل) به فولکس جریمه میکند.
  آمریکا سالیانه میگذارد آلمان چیپ و پروسسور و کرافیک کارت های آ تی ای بسازد و به بازراهای جهان عرضه کند ولی هر چند سال با بهانه کوچکی شرکت آ ام دی را چند صد میلیارد دلار جریمه کرد. زیرا آ ام د در جهان بیشتر از اینتل ساید (بها در قبال کمیت و کیفیت) خریدار داشت.
  من نمی خواهم بگویم که اروپا هنوز میتواند روی پاهای خود راه برود. ولی اجبار شنوایی از برادری که میوه پیروزی ارتش سرخ را در جنگ جهانی دوم در میان سرمایدارن چیده بود و عَلَم مبارزه با دشمنان نظام سرمایداری را در دست داشت اکنون دیگر علت وجودی ندارد.
  طبقه کارگر دیگر هفتاد سال است که در حکومت نیست و سرمایداران روسی بر سر قدرت نشسته اند و از قماش سرمایداران اروپایی میباشند. این است که اروپا دست وپا میزند تا ارزش اضافی غارتی که از آفریقا و آسیا بدست می آورد بتنهایی تصاحب کنند.

  دوست داشتن

  • گاهنامه هنر و مبارزه says

   با درود به رفیق آهنکار گرامی،
   جملۀ من شاید رسا نباشد ولی صحیح است. مشکل است که ما واقعیتهای پیچیده را در یک جمله بیان کنیم. عملاً می بینیم که شرکتهای اروپائی در ایران حتا خلاف میل باطنی و منافع خودشان در حال تعطیل کردن هستند. گر چه این مناسبات بطور کلی به نفع مردم و طبقۀ کارگر ایران نیست. و همان بهتر که ایران را تحریم کنند. میشل شوسودوسکی در یک مصاحبه در مورد برجام گفته بود که برای آمریکا و برخی تحیلیل گران مانند خود او بیرون آمدن از برجام از همان روز امضای قرارداد آشکار بود « از 10 سال پیش 4 کشور در مگسک آمریکا بودند روسیه، چین، کرۀ شمالی و ایران».
   چندی پیش روسیه نیز در اسپوتنیک به روشنی اعلام کرده بود که در صورت جنگ بین اسرائیل و ایران از اسرائیل دفاع خواهد کرد یعنی کنار آمریکا موضع خواهد گرفت. در هر صورت اروپای بیزانس (روسیه) و اروپای رمی با تمام اختلافاتشان در مقابل شرق با یکدیگر متحد هستند. نشان به آن نشان که در حال حاضر و دست کم از روزی که روسیه در سوریه مداخلۀ نظامی کرد، تمام بمبارانهای هوائی توسط اسرائیل با اطلاع قبلی با مرکز فرماندهی روسیه در سوریه انجام گرفته است، بی آنکه برخوردی بین آنها به وقوع بپیوندد.
   حال اینکه شما می گوئید اروپائی ها روی پای خودشان بایستند، یبشتر یک نظریه و یا آرزومندیست، وشاید که آرزومندی برخی اروپائی ها نیز باشد ولی عملاً تصور نمی کنم چنین موردی به واقعیت بپیوندد، فعلاً آمریکا با تمام کشورها حتا هم پیمانان خودش به شکلی رفتار می کند که گوئی همه مستعمرۀ او هستند. اروپائی ها نیز به این امیدند که سهمی از غارت جهان نسیب آنها شود.

   دوست داشتن

 2. گاهنامه هنر و مبارزه says

  این نظریه که : «کشورهای مهم جهان به اعتبار این توافقنامه ملیاردها دلار در ایران سرمایه گزاری کرده وهزاران قرارداد اقتصادی امضا شده بخصوص این وضعیت برای اروپا که با مشکلات بسیار زیاد اقتصادی روبرو میباشد حیاتی است»
  صحیح نیست زیرا مناسبات اقتصادی اروپائی ها و حتا روسها با آمریکا خیلی حیاتی تر از مناسبات با ایران است. بر اساس گزارشهائی که در همین مجلۀ هفته در 16 مه می توانیم بخوانیم، در حال حاضر زیمنس و توتال اعلام کرده اند که با خروج آمریکا از برجام از ایران خارج خواهند شد. توتال به همچنین. البته از دیدگاه من قطع مناسبات اقتصادی با غرب نیست که حائز اهمیت است، مناسبات با غرب فقط برای طبقۀ حاکم و دستگاه دین اسلام پایگاه یکم استعمار در ایران اهمیت داشته و دارد و هیچگاه به نفع نیروهای مولد ایران و توده مردم ایران نبوده است. مهمترین مسئله فاصلۀ ما با جنگ احتمالی ست. علت وجودی برجام نیز همین بود که سایۀ جنگ را از ایران دور کند.

  دوست داشتن

 3. آهنکار says

  درود بر رفیق عزیز حمید محوی،
  رفیق جان برای یک لحظه تاریخی (حداقل ۵ سال) فرض میکنیم که تئوری شما برخلاف تئوری لنین بروز تر و به جامعه ایران نزدیک‌تر است. و سپس شما برای بهبود وضعیت کنونی خوانواده های کارگران و زحمتکشان بخود اجازه میدهید با یک لشگر بزرگ روان کاو، بسراغ زنان تن فروش رفته و بدانها آموزش دهید که اسلام بد است و دروغ میگوید که تن فروشی بد است و خود صیغه روی و تعدد زوج را تبلیغ میکند و دلایل علمی اجتماعی بد بودن آنرا در کنار حقوق زنان که باید محقق شود و این عمل تن فروشی در آنها خراب کاری میکند را آموزش دهید.
  حال خود، این کار را پس از پایان دوره ۵ ساله دوباره کاوی کنید و نتایج آنرا زیر زره بین.
  خواهید دید که وضع زنهای خوانواده های غیر مرفه و غیرارتش سرمایدار نه تنها خوب نگردیده، بلکه روز بروز بدتر میشود!
  از کجا میتوان با این اطمینان سخن گفت؟
  زیرا شما میتوانید در اروپا و ام. آمریکا شاهد چنین مددکاری های اجتماعی و سازمانهای متعدد کلیسایی و دولتی با بودجه های کلان باشید که حتی برای زنان «خانه زنان» مجانی درست کرده‌اند و میتوانند از چنگ مردان خود فرار و بدانجا پناهنده گردند. ولی خود این روان کاوان اجتماعی و مددکاران اذعان میکنند که وضعیت زنان روزبروز بدتر، شدید تر و استثمار آنان نامرئی تر از گذشته میگردد که بدست بانکها شروع شده و بدست نیروهای انتضامی بشدت خود میرسد و درخاتمه در تأیید گفته‌های شما حکومتی بقولی شما اسلامی و بنظر من سرمایداری در ایران بوجود می‌آید و شهر نو را که همه ما بخوبی میشناسیم به آتش میکشد و بسیاری از زنان را به زغال تبدیل میکند ویکی از خانم رئیس ها را هم بنام «زهرا خانم» بجان دیگر انقلابیون در جلوی دانشگاه می اندازد که اکنون گویا یک دانشکده اسلامی را «دانش داری» مینماید. (رئیس آنست).
  در شهرهایی که من بودم خیابانی نیست که شما شاهد تن فروشی زنان در ایران نباشید. کار بجایی کشیده بود که ایمیلی در تهران بدستم رسید تحت عنوان «استخدام بانوان باکره با حقوق مکفی برای خدمت به زائران محترم حرم امام رضا» که سپس توضیح داده شده بود که برای صیغه رفتن با برادران محترم در نظر گرفته شده بوده اند.
  در شهر سایگون که آمریکایی ها در آنجا سکنی داشتند، در کنار هر محل غذاخوری (رستوران) یک بُردل «شهر نو» وجود داشت تو گویی شما در ایالت متحده آمریکا سکنی گزیده اید.
  پسا ورود ارتش سرخ «ویت کنگ» و تبدیل این شهر به شهر «هوشی مین» از فردایش یک روسپی و یا مدرن تر بگوییم تن فروش دیده نمیشد و اتفاقاً آن‌ها خیلی بیشتر از مردان دوروبر خود در اداره کشور، همچون مانند دوره جنگ ضد امپریالیستی فعال بودند و با بمب در سینه به همخوابگی با افسران آمریکایی می رفتند. و رحمت عموسامی را شامل خوانواده این افسران مینمودند تا باقیماندگان مدالهای خود را بروی پله های کاخ سپید پرتاپ نمایند و از خدمت در ارتش آمریکا اضهار ندامت!
  رفیق کافیست انقلاب در کشوری ریشه کند و انقلابیون هم بتوانند برخلاف ایران خود میوه انقلاب را بچینند! آنوقت است که ما مددکاران اجتماعی بکار موزه های تاریخ خواهیم خورد.
  در کشور مستعمره چین هم پسا انقلاب کبیر دمکراتیک نوین، مائو سرمایداری ملی را تحت قدرت حزب «کمونیست» کمک مالی و سامانی میکرد(۲۵٪ سود به دارایی‌های پیشا انقلاب به آنهامیداد)؛
  دو زن تن فروش در اطاقی به تولید دیگ و سه پایه پرداختند که پس از مدت کوتاهی بزرگترین و نامی ترین لوازم اتاق‌های جراحی جهان را تأمین میکرد و هنوز که هنوز است میکند. هنوز جسد مائو سرد نشده بود که تینگ سیائوپین با مقدس کردن مالکیت خصوصی سرمایداری را (باوجودیکه قوانین کمون پاریس طبق قانون اساسی زمان مائو-چوئن لای بایستی در آینده در چین باجرا در می امد) رسما اعلام نمود و از فردایش نه فقط در شانگهای و پکن، بلکه سراسر چین «شهر نو» ها مانند قارچ پسا باران روییدند.
  پس این روان جامعه (دین، تفکرات، فرهنگ… در یک سخن روبنا) نیست که ابتدا باید مرمت شود، بلکه قدم اول جمع آوری نیروی شمشیری است که خون طبقه حاکمه اکنون بر مسند قدرت را بریزد؛
  همان کاریکه انقلاب شکوهمند بهمن ۵۷ بدان نایل گردید که در حوطه عُرضه و قدرت ما نبود که نیروی تفنگ را در کمیته ها بنفع طبقه کارگر جاری سازیم، بلکه از کنار آن‌ها بنام ریشوهای کثیف و بوگندی رد میشدیم. در صورتی که کار آن‌ها برای دزدی میوه انقلاب عملی تر و مادی تر و دور از ابهام و تصورات بود و توانستند چند روزه مردم را به پس دادن تسلیحات ابتدا دعوت و سپس با تهدید اعدام مجبور نمایند. در آنزمان هم طیب ها و باقیماندگان شعبان جعفری ها(تاج بخش ها) بیکار نبودند. ولی من حساب آنان را با نسل کنونی «مدافعان حرم زینب» که با چشمانی باز به دودوزه بازیکنان روسی و ترکی نگاه میکنند و در عراق و سوریه مبارزه‌ درخشان ضدامپریالیستی را به پیش میبرند و همچنین حرف صحیح پسر طیبِ تاج و عمامه بخش، محسن رضایی رئیس مصلحت نظام، شاهد: «دولت روحامی شما ۱۰۰۰تومانی را ابتدا به ۵۰۰ تومان تبدیل کردید و هزار تومانی امروز را به صد تومانی!!» جدا مینماییم، با ایمان به اینکه آزادی ما کارگران فقط بدست کارگران(برتولت برشت) آنهم بدست حزب انقلابی خود عملی گردد.

  دوست داشتن

  • گاهنامه هنر و مبارزه says

   رفیق آهنکار گرامی از توضیحات شما سپاسگذارم. من با دیدگاه شما اختلاف نظری ندارم و کاملاً می پذیرم. دیدگاه ما با مارکسیسم تطبیق می کند، یعنی دین را جزء روبناها می دانیم و زیربنا همانا مناسبات اجتماعی و اقتصاد است. من به هیچ وجه در این توهم نیستم که با آگاهی به حقیقت می توانیم در بنیادها به شکل عینی تحول ایجاد کنیم. روانکاوها البته به دلیل حرفه ای از چنین دیدگاهی دفاع می کنند (…) ولی آگاهی و شناخت به تنهائی کافی نیست، اگر می بود خمینی هرگز نمی توانست رهبر کشور ما بشود. و مسائلی مانند بی کاری می توانست با لشگر روانکاو حل شود… ولی تحول بنیادی و انقلاب واقعی در مناسبات تولیدی و اجتماعی به آگاهی و شناخت نیز (حتماً) نیاز دارد. پافشاری من روی مسائلی دینی صرفاً یک تلاش نظریه پرداختی ست

   دوست داشتن

 4. آهنکار says

  امپریالیسم و نظام سرمایداری در حال از هم پاشیدگی و شکست میباشد با وجودیکه تا خرخره مسلح است را میتوان از این نوشته روزنامه کیهان دریافت که گوشه ای از درماندگی دست دراز شده امپریالیسم آمریکا با وجود داشتن انواع اف ۱۵ و ۱۶ و انواع موشک های آمریکایی،‌ بمب های اتمی فرانسوی انگلیسی… و ضد موشک های عموسام همراه با گمبد آهنینش میباشد.
  شاهد از کیهان چاپ تهران امروز ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۷ که هنوز روی پیشخوان روزنامه فروشان نیامده است. شاهد:
  «سراسیمگی نتانیاهو از ضرب شست جولان
  سعدالله زارعی در بخشی از ستون یادداشت امروز کیهان با عنوان سراسیمگی نتانیاهو از ضرب شست جولان نوشت: یکی از جنبه‌های شکست اسرائیل، شکست سیاسی آن است. برای آنکه این جنگ روی ندهد، اسرائیل فشار زیادی متوجه آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان و روسیه کرد. روز سه‌شنبه سه روز پیش از حمله جبهه مقاومت در جولان، نتانیاهو سراسیمه به ملاقات پوتین رفته و از وی خواسته از رابطه خود با مقامات ایران استفاده کند و تضمین اسرائیل مبنی بر عدم تکرار حمله نظامی به مراکزی که نیرو‌های ایرانی در آن حضور دارند را به آنان یادآور شود. کمااینکه او چنین تماس‌هایی با مکرون رئیس‌جمهور فرانسه، مرکل صدراعظم آلمان، ترزا می‌نخست‌وزیر انگلیس و ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا برقرار کرد تا از طریق فشار بین‌المللی مانع عملیات انتقام‌گیرانه ایران شود. در اینجا اسرائیل دو شکست سیاسی سنگین را تحمل کرده است؛ شکست اول اصل مراجعه به دولت‌های عضو شورای امنیت برای واداشتن ایران به صبوری است و این درحالی است که در همین هفته‌های اخیر، اسرائیل بار‌ها به «قدرت واکنش» خود اشاره کرده و از ایران خواسته بود، عزم اسرائیل را محک نزند.
  عناوین اخبار روزنامه کيهان در روز شنبه ۲۲ ارديبهشت :
  شکست دوم این است که مراجعه او به بالاترین مقامات و موثرترین کشور‌های بین‌المللی، برای او سودی در بر نداشته است. بیانیه دفتر مکرون، اظهارات وزیر خارجه انگلیس و بیانیه نخست‌وزیر آلمان که طرفین را به «خویشتنداری» فراخوانده بودند، نشان داد اقدامات اسرائیل نتیجه‌ای در بر نداشته است نه اینکه این قدرت‌ها اقدام به برقراری تماس نکرده‌اند. از سوی آنان کوتاهی صورت نگرفته تا جایی که «پومپئو» وزیر خارجه آمریکا نیز طی نامه‌ای رسمی و از طریق یک سفارتخانه خارجی در تهران، از ایران خواست، خویشتندار باشد. شکست اقدام سیاسی نتانیاهو خود یک ضربه هولناک برای او به حساب می‌آید چراکه حیات ننگین این رژیم وابسته به حمایت خارجی همین قدرت‌هاست.
  – عملیات روز پنجشنبه جبهه مقاومت که در آستانه روز تاسیس رژیم اسرائیل – یوم النکبت – و در آستانه انتقال رسمی سفارت آمریکا به بیت‌المقدس صورت گرفت به اسرائیل یادآور شد که اقدامات نمایشی نظیر آنچه ترامپ با بحث انتقال سفارت انجام داد و نیز اقدامات سینمایی نتانیاهو نظیر آنچه او از به دست آوردن ۵۵ هزار صفحه محرمانه از فعالیت اتمی ایران خبر داد نمی‌تواند کمکی به امنیت به شدت آسیب‌پذیر اسرائیل حتی در حساس‌ترین نقطه – بلندی‌های جولان – نماید.»
  پایان شاهد
  تازه این نویسنده روزنامه کیهان فراموش کرده است که بگوید:
  بزرگترین ضربه وارده همانا خوشحالی مردم مبارز عرب در فلسطین اشغالی، لبنان و سوریه است که با تمام کارشکنی هایی که پسا هر دیدار ناتنیابو با پوتین در سوریه رخ میدهد، نیروهای ضد امپریالیستی عرب وعجم در سوریه توانسته اند چنین خساراتی را بر ارتش نیابتی ام.آمریکا وارد آورند!
  چنین قدمهای فرسنگی ضد امپریالیستی و ضربات مهلک برپیکره دست دراز شده اش که برداشته میشود مایه ننگ «دیپلماسی قوی» فرموده احمد مزارعی میباشد که ایران و ایرانی را همچون شاه سلطان حسین صفوی که در حین سر بریدنش که دعای «امن یجیب و مسترضعا…» میخواند و اکنون دوباره بدنبال کون انگلیس فرانسه روان است دریافت. آری این دیپلماسی قوی روی شاه سلطان حسین را سپید کرد و اکنون میرود که از نو چکمه های امپریالیسم را ولی اینبار نوع انگلیسی فرانسوی آلمانی را بلیسد.
  ننگ بر این دیپلماسی قوی. تمام پیشرفت های ایران را فقط میتوان مدیون جوانان متفکر، مبتکر و با پشتکار ایرانی و «حرم زینبی»‌ های مبارز دانست که این «دیپلماسی قوی آقای احمد مزارعی» بنام سرمایداران خصوصی حاصل کار آنان را بلعیده و بکمک ابزار نامرئی یعنی بانک های خصوصی بصورت دلار بخارجه صادر و در حسابهای خود ذخیزه مینماید.
  یکی نیست از آنها بپرسد، برای کجایتان چنین دزدی میکنید! مگر چند هزار تن گوشت و یا چند هزار تن ویسکی زهرمار میکنید؟ مگر چند هزار متر مربع برای زندگی لازم دارید که دست بچنین ثروت اندوزی میزنید! آیا ترس از فقری که خود در جوامع بوجود می آورید سبب آن نیست؟ ایا شما خود بهتر نمیدانید که چگونه جعلق هایی هستید؟
  آینده فلسطینی های مبارز لبنانی ها و بخصوص سوری های مبارز همراه با «حرم زینبی» های مبارز بکوری چشم دو دوزه بازان روس(مهمانداران نتانیابو) و اردوغان ترک تبار، تابناک است و نوید پیروزی خلقهای منطقه را میدهد.

  دوست داشتن

 5. آهنکار says

  آنچه مسلم است:
  ۱- اسلام هزار و چهار صد سال است که در ایران موجود است، همانطور که مسیحیت دوهزار سال در ایتالیا لانه دارد و ۵۰۰ سال هم در ام. آمریکا! و هزار سال هم در آلمان و فرانسه …
  ۲- همین مردم که پیشا انقلاب همین دین وحشت نهادینه شده(بقولی شما) را داشتند، انقلاب شکوهمند بهمن ۵۷ را بسر انجام رسانیدند! مگر کم بود روزهایی که مزدوران ارتشی مجبور بودند دست و پا از در و دیوار بخراشند. مگر کم بود که با تانک در خیابان ری بخانه های مردم ورود میکردند و از خیابان سیروس سردر می آوردند! آیا شما باز هم این مردم را ترسو و یا ترس نهادینه میتوانید بنامید؟
  ۳- بقولی آقای رضا خسروی ملاکان و سرمایداران… بکمک باشگاه غلام یحیی، میوه این انقلاب را چیدند و هم اکنون این باشگاه با عناصر ریز ودرشت خود اعم از اکثریتی و اقلیتی همراه با خط سومی ها و مجاهدین ضد خلق به پارکابی آمریکاییها شتافته اند.
  ۴- ایران بدست این سرمایداران و ملاکان نامبرده با خصوصی سازی و اصل متمم ۴۴ قانون اساسی و سپس عضویت در بانک جهانی چه در زمان طراح آن رفسنجانی و چه درزمان خط امامی ها در بست در معرض حراج قرار گذاشته شد.
  ۵- مردم صبور و انقلابی ایران پس از تجربه این همه خیانت که طبقه حاکمه ایران و هیئت حاکمه ایران که شاید آقای مزارعی آنها را دیپلماسی قوی ایران مینامد و دزدی های رسمی که روز و شب در جریان است و پولهایی میلیارد دلاری که بخارجه فرستاده میشوند… هر بار با تهدید های آمریکا و غرب، با مشت های گره کرده نفرت خود را از استعمار فرتوت انگلیس ذلیل و صغیر و فرزند خلفش آمریکا با بانگی صولتنمند اعلام کرده است و پشت نیروهای مسلح درگیر را گرفته اند. شما میتوانید به گفته های فرزند عمامه بخشان محسن رضایی رییس مصلحت نظام، پریروز رجوع کنید که چگونه از اینهمه غارت شکایت دارد!! از اینهمه دیپلماسی قوی شکایت میکند. نامبرده میگوید یکبار هزار تومانی را نصف کردید و اکنون آنرا بصد تومان رسانیده اید! اینرا میگویند غارت رسمی سرمایداری بدست بانکهای خصوصی خط دهنده بانک مرکزی ایران! این دزدی ها در زمان احمدی نژاد که هنوز بانکهای خصوصی پانگرفته بودند، بصورت ۱۲ تریلی طلا و دلار به ترکیه قاچاق شد(اعتراف رسمی احمدی نژاد که هنوز کس از سرنوشت آن خبری ندارد)، روزنامه تابناک باز هم پریروز از ۲۷ میلیارد دلار دزدی آقازادگان و یا این دیپلماسی قوی به خارجه گزارش داده بود!
  این کُشتی گرفتنها بخاطر صادرات و دسترسی به دلار برای همین دزدی ها میباشد که بتوانند در خارجه بحسابهای خصوصی شان بگذارند.

  نیش عقرب نه از ره کین است
  اتفاقا شما حق دارید زمانیکه میگویید «آمریکائی ها یعنی پاسداران نظام سرمایه داری هرگز از طرح های خودشان چشم پوشی نمی کنند». نظام سرمایداری نهاد و جوهرش با تجاوز عجین است. آنهم نه بخاطر اینکه بدجنس و یا از «اجنه» های ضد اسلامی تشکیل شده اند. نه! بخاطر اینکه این نظام باید نرخ اضافه ارزش را که سود سرمایدار بخش کوچکی از آنست، دایما افزایش دهد که این خود رگ حیاتی نظام سرمایداری را میزند و مهم نیست چقدر بمب اتمی و موشک دارد و یا ندارد. این تضاد غیرقابل حل بوده و تا زمانیکه وسایل کار در دستان خصوصی قرار دارد وضع بهمین منوال خواهد بود وایران هم اگر در جنگ پیروز شود با این نظام سرمایداری بهمین درد دچار خواهد شد و هنوز که بهیچ جایی دستش بند نیست، سرمایداران ایران به عراقی ها بد و بیراه میگفتند که سهم دندان گیری برای آنان با نرخ سود بهتر از آمریکا و روسیه در اختیارشان نمیگذارد. تو خود بخوان حدیث این مجمل! با اینکه عراقی ها هم مسلمان هستند!!
  نه رفیق محوی.
  این اسلام نیست که چنین است این نظام سرمایداری است که مخرب و نابود کننده است. ما نباید دین مردم ایران را از آنها بگیریم تا نظام کشورشان نظامی باشد که برای آنها کار کرده و رفیق قافله و شریک دزد نباشد و ثروتش را در کانادا انبار نکند. همه این دزدی ها هم بصورت رسمی با مهر و امضای مسولین فرودگاهی و گمرکی و مرزی سرانجام یافته است که اکثرا هم بدست و با کمک دوپاسپورتی ها مانند فرزندان رفسنجانی بوده است.
  ۴۰۰ منطقه آزاد تجارتی…
  میوه ایرانی باید فاسد شود ولی همان میوه با جنسی کم ارزش تر از چین … وارد و یا قاچاق گردد، آنهم بصورت رسمی قاچاق گردد. پارکها و باغ ها در شهر های بزرگ فدای ساخت و ساز آقازادگان میگردد و کار بجایی میکشد که نماینده ای در مجلس فریادش بلند میشود که باید جلوی ارتشاء و دزدی هارا گرفت و باید از بیت رهبری شروع کرد(نقل از روزنامه های پیشخوانی در باره فرزند رهبر)
  آری سرمایداری خوب یعنی سرمایداری در زندان و زنجیر شده و پسا انقلاب هم باید همگی را بهمان راه سرمایداری فرستاد.
  در این راه آرزوی موفقیت برای شما دارم.

  دوست داشتن

  • گاهنامه هنر و مبارزه says

   موضوع ادیان اندکی و شاید بهتر بتوانم بگویم، به شکل پیشبینی ناپذیری پیچیده است. گویا که خدای یکتا نزد این سه دین چندان هم یکتا نیست بلکه سه نوع تعریف و بینش و اعتقاد متفاوت را در بر می گیرد. بطور مشخص این خدایان بر اساس خصوصیات خاص هر یک به شکل متفاوتی ساختار روانی انسانها را شکل می دهد. بررسی این موضوع کار چندان ساده ای نیست.
   در هر صورت تعریف مارکسیستی از دین این است که دین جزئی از اجزاء ایدئولوژی حاکم است و باید مناسبات اجتماعی موجود را توجیه کند. تلاش ما باید روی این موضوع متمرکز شود و بابد ببینیم که چگونه دین اسلام در ایران (برای نمونه) مانع رشد نیروهای مولد می شود. در نتیجه « این اسلام نیست» که شما اعلام کرده اید، قابل تردید است، چرا « این اسلام است» و یا بهتر بگویم «این اسلام هم هست» یعنی اینکه باید رابطۀ مفصلی نظام و ایدئولوژی سرمایه داری را با اسلام و به همین گونه مسیحیت و یهودیت را کشف کنیم. در روزمره. برای مثال، رابطۀ مفصلی مفهومی مانند شهادت با سیطرۀ امپریالیستی و استعمار و عقب ماندگی کدام است ؟

   دوست داشتن

 6. گاهنامه هنر و مبارزه says

  مشکل دستگاه دین اسلام در ایران ترس و وحشت مردم ایران نیست، بلکه دین اسلام حاضر نیست پذیرد که مردم از دیو مخوفی بجز خودش ترس و وحشت داشته باشند. ترس و وحشت در دین نهادینه سازی شده است.
  کوتاه سخن این است که دست کم گرفتن و یا ندیده گرفتن طرح جنگ غرب امپریالیستی علیه ایران اشتباه است
  این جنگ سالهاست که مراحل مقدماتی خودش را پشت سر می گذارد
  و آمریکائی ها یعنی پاسداران نظام سرمایه داری هرگز از طرح های خودشان چشم پوشی نمی کنند
  متأسفانه هر کجا اسلام هست مردم از تمدن محروم مانده اند
  ایران از دیدگاه فنی یک کشور وابسته است و طبقۀ حاکم نیز منافع خود را در همین وابستگی جستجو کرده، در نتیجه تا کنون قادر نبوده امنیت ملی ایران را تأمین کند

  دوست داشتن

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.