اخبار ویژه

گلوبال ريسرچ: آمار پايين بيکاري در آمريکا افسانه است

گلوبال ريسرچ در گزارشي با عنوان «پايين بودن آمار بيکاران در آمريکا افسانه است و فقط تحريف تعاريف و دستکاري در داده امکان پذير است» نوشت: ارزيابي جان ويليامز، کارشناس اقتصادي نشان مي دهد ميزان بيکاري در آمريکا با آنچه در گزارش هاي دولتي ارائه شده است، تفاوت زيادي دارد.

استيفن لندمن در گلوبال ريسرچ نوشت: تحليلگران برجسته اقتصادي همچنان بر افسانه پايين بودن آمار بيکاري در آمريکا تاکيد مي کنند، حتي نيويورک تايمز در گزارشي در يکي از شماره هاي اخير خود نوشت بيکاري به کمتر از 4 درصد رسيد که يک نقطه عطف است. اين روزنامه مدعي شد کاهش بيکاري به اين رقم، حاکي از يک بازار کار قوي است.
اما واقعيت درست برخلاف اين است. ترامپ با افتخار درباره گزارش جعلي روز جمعه وزارت کار در صفحه اش در توئيتر نوشت: (بيکاري) به سه مميز نه دهم درصد تنزل کرد. بيکاري 4 درصدي پايان يافت. اوضاع براي طبقه مرفه آمريکا، هرگز بهتر از اين نبوده است. اما چيزي که در اين گزارش ذکر نشده است، تداوم سرخوردگي ديرينه شهروندان (عادي) است.
جان ويليامز، کارشناس اقتصادي آمار ماهانه بيکاري را بر اساس نحوه ارزيابي بيکاري در سال 1980 رد مي کند. در اين گزارش افراد بدون شغل که جوياي کار هستند، از جمله بسياري از افراد بيکاري که پس از ماهها دست از تلاش براي يافتن شغل برداشته اند، لحاظ نشده اند.
بيشتر فرصت هاي شغلي ايجاد شده، مشاغل کم درآمد، بدون مزايا يا با مزاياي کم، و موقت، يا پاره وقت هستند. در گزارش هاي ماهانه دفتر اداره کار آمريکا تصوير واقعي بيکاري کشور مخفي نگه داشته شده است، و اين گزارش ها حاکي از شرايط باثبات شغلي نيست. ارزيابي اخير ويليامز که دقيق ترين تصوير درباره بيکاري را ترسيم مي کند، نشان مي دهد ميزان بيکاري در آمريکا با آنچه در گزارش هاي دولتي ارائه شده است، تفاوت زيادي دارند.
ويليامز با اشاره به «تضعيف رشد اقتصادي سالانه و توسعه نيافتن اقتصاد» افزود: الگوي رشد واقعي سالانه متغير و متزلزل در بخش ساخت و ساز به همان گونه اي بود که در دوران منتهي به رکود اقتصادي در سال 2007 مشاهده شد. پل کريگ رابرتز، (کارشناس اقتصادي)، گزارش ماهانه وزارت کار درباره آمار بيکاري را يک «شوخي بد» مي داند. ديويد استاکمن، ( تاجر سابق) گفت، اين گزارش هاي جعلي اقتصادي در واقع مبتني بر دروغ هاي نهادينه شده مربوط به حباب اقتصادي در وال استريت و بانک مرکزي تا زمان از بين رفتن اين حباب هاست.
در گزارش هاي ماهانه مربوط به آمار بيکاري، نااميدي و سرخوردگي در بازار کار، و شرايط اسفناک اقتصادي بيشتر مردم نشان داده نشده است. شرايط اقتصادي به جز براي طبقه مرفه آمريکا، کاملاً با تصويري که دولت و رسانه هاي بزرگ اين کشور ترسيم کرده اند، متفاوت است.