تیتر۲, تاریخی, سرتیتر

جین‌پینگ: اندیشه مارکس همچنان جهان را دگرگون می‌سازد

CHINA-CONGRESS

تالار بزرگ خلق در پکن، در جریان جشن‌های ۲۰۰-مین سالگرد تولد کارل مارکس

china
منبع: تله‌سور
تارنگاشت عدالت

ژی جین‌پینگ رییس‌جمهور چین در کنفرانس بزرگداشت ۲۰۰-مین سالگرد تولد کارل مارکس، فیلسوف را به مثابه بزرگ‌ترین متفکر معاصر که افکار او هنوز به دگرگون‌سازی چین و کل جهان کمک می‌کند، ستود.

ژی گفت که مارکس «آموزگار انقلاب برای پرولتاریا و زحمتکشان سراسر جهان، بنیانگداز اصلی مارکسیسم، آفریننده احزاب مارکسیستی، یک پیشگام کمونیسم بین‌المللی و بزرگ‌ترین متفکر دوران مدرن است.»

«تئوری مارکس، مانند طلوع خورشید درخشان، راه جست‌وجوی بشر را برای رهایی خود روشن می‌کند.»

ژی افزود: «پس از مرگ مارکس، دولت‌های سوسیالستی گوناگون تشکیل شده اند. گرچه برخی سقوط کرده اند، اما جامعه به سمت یک آینده سوسیالیستی در حرکت است.»

رییس‌جمهور گفت: «ممکن است در توسعه سوسیالیسم در جهان عقب‌گردهایی باشد، اما روند کلی برای توسعه جامعه بشری هرگز تغییر نکرده است، و هرگز تغییر نخواهد کرد… مارکسیسم نه فقط جهان، بلکه چین را عمیقاً تغییر داده است.»

ژی گفت چین زمانی به مثابه «بیمار آسیا» معروف بود، اما امروز به پا خاسته و از اصول مارکسیسم برای هدایت توسعۀ خود استفاده می‌کند.

این دگرگونی عظیم شاهد محکمی است که فقط با پیروی از سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی و توسعه آن است که ما می‌توانیم به احیای ملی نایل آییم.

«برای تاریخ و مردم کاملاً درست است که مارکسیسم را برگزینند، هم‌چنین برای حزب کمونیست چین کاملاً درست است که مارکسیسم را بر پرچم خود بنویسد، از اصل تلفیق اصول بنیادین مارکسیسم با واقعیت چین پیروی کند، و دايماً مارکسیسم را با بستر و زمان چین منطبق نماید.»

ژی اخیراً در ستایش مارکس یک سخنرانی ایراد کرد و خواستار پژوهش بزرگ‌تر درباره فلسفه مارکس در دانشگاه پکن شد، این دانشگاه یکی از عالی‌ترین مؤسسات آموزشی است که نخستین مدرسه مارکسیستی کشور در آن ایجاد شد.

در ژانویه، دانشگاه یک مؤسسه پژوهشی برای مطالعه کاربست «اندیشه ژی جین‌پینگ پیرامون سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی برای یک دوران نوین»، که مجموعه اندیشه‌های سیاسی منتسب به رییس‌جمهور است، تأسیس کرد.

 موزه کارل مارکس در چین

1397021609331725214051564.jpg1397021609303676714051454.jpg1397021609340870514051594(2).jpg1397021609313926714051494.jpg

https://www.telesurtv.net/english/news/Xi-Jinping-Marxist-Thought-Continues-to-Transform-the-World-20180504-0010.html