سياسی

به مناسبت اول ماه می  – احمد پوری

may_hol

به مناسبت اول ماه می
«فلاسفه تا كنون به اشكال مختلف جهان را تفسير كرده اند، مهم اما، تغيير آن است.»
«کارگران کشورهای جهان متحد شوید»
«پیشرفت جامعه را می توان به وسیله موقعیت اجتماعی جنس مونث سنجید!»

کارل مارکس

عکس هایی که با شما سخن می گویند!
هر کدام از عکس های زیر بیش از چندین جلد کتاب حرف می زند!

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه بهتر است به یادداشت زیر مراجعه کنید.
کارگران جهان به عصر برده داری مدرن در قرن بیست و یکم خوش آمدید!
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1678615888824306

یک سئوال و جواب
Ahmad_Pouri_Kیکی از دوستان ارجمند سئوالی مطرح کرده که جوابش را در زیر می نویسم.
سئوال: ولي چه سنخيتي بين كارگران معدن و اون زن نماهاي قسمت بالا است؟!!
جواب: با درود، دوست ارجمند به نظر من حداقل دو رابطه بسیار روشن وجود دارد.
یک: بدون استثمار و کار برده وار میلیونها انسان آن ریخت و پاش و تفریحات و تجملات جشن های بورژوایی غیرممکن است !…

دو: حتی آن زنانی که بعنوان اسباب بازی میلیاردرها به محل تفریحات و جشن های طبقه حاکم راه پیدا می کنند و به اصطلاح خوشبخت هستند در واقع آنها نیز بنوعی اسیر و برده سرمایه هستند. مصرف کنندگان این کالاهای شیک با آنها نه به مثابه انسان بلکه به مثابه کالای یکبار مصرفی برخورد می کنند که بهایش را پرداخته اند!… بهترین نمونه آن خانم ملانیا ترامپ است. او به معنی واقعی کلمه یکی از اسباب بازی های ترامپ است! حتی آقای کامی رئیس سابق اف بی آی چند روز پیش گفت: «ترامپ با زنها به مثابه یک تکه گوشت رفتار می کند!» رابطه ترامپ با ملانیا نیز رابطه دو انسان برابر نیست. ملانیا به مثابه یک کلای شیک و خصوصی مورد مصرف واقع می شود!… البته خانم ملانیا قبلا کالای مورد مصرف عمومی میلیاردرها بود که بعد از آشنایی با ترامپ به کلکسیون خصوصی ترامپ افزوده شد!…
به همین دلیل در عکس دیگری که ملانیا روی پیانو دراز کشیده در واقعیت چندان فرقی با همان پیانو ندارد، هر دو جزء ملک و مایملک خصوصی و کالای مورد مصرف ترامپ هستند!… زیر آن عکس نقل قولی از مارکس آورده ام که می گوید: درجه پیشرفت یک جامعه را با موقعیت اجتماعی زنان می توان سنجید! …

جامعه ای که در بهترین حالت با زن بعنوان یک کالای لوکس در خدمت ثروتمندان رفتار می کند، فرق زیادی با آن آیه های مقدس الهی ندارد که » زنان را کشتزار مردان» می شمارند! چنین جوامعی هرچند که ظاهر پر زرق و برقی داشته باشند نمی توانند سمبل جامعه ای انسانی و آزاد باشند!…

مارکس در جای دیگری می نویسد:
» … انحطاط بی پایانی که در آن انسان فقط برای وجود خود زندگی می کند، از طریق رابطه با زن بعنوان طعمه و خدمتکار ولع همگانی آشکارمی شود… رابطه بلافصل، طبیعی و لازم انسان با انسان، رابطه مرد با زن است. … لذا ، این که ذات انسانی برای انسان تا چه حد ذات انسانی شده است، در این رابطه بطور محسوسی تبیین و چون واقعیتی مشهود خلاصه شده است. بنابراین بر اساس این رابطه، کل سطح رشد انسانی را می توان قضاوت کرد. این که انسان بعنوان موجودی نوعی تا چه حد انسان شده است و تا چه حد خود را به این عنوان ادراک می کند، از خصیصه همین رابطه ناشی می شود. رابطه مرد با زن طبیعی ترین رابطه موجود انسانی با موجود انسانی است. در نتیجه نشان دهنده این است که رفتار طبیعی انسان تا چه حد انسانی شده است یا ذات انسانی انسان تا چه حد ذات طبیعی او شده است و طبیعت انسانی تا چه حد طبیعت او شده است. این رابطه همچنین نشان می دهد که نیاز انسان تا چه حد نیازی انسانی شده است و نتیجتاً تا چه حد انسانی دیگر، بمثابه انسان، تبدیل به نیاز او شده است، و تا چه حد انسان در بالاترین حد موجودیت فردی اش در عین حال موجودی اجتماعی است. » …
از دست نوشته های فلسفی اقتصادی کارل مارکس

در یکی از عکس ها ملاحظه می فرمائید که طبق آخرین تحقیقات 78% قاچاق انسان در سطح جهانی به برده داری جسمی و بیگاری و 22% به برده داری جنسی تعلق دارد! این امر تجارتی است که 150 میلیارد دلار درسال درآمد دارد!… آیا چنین جوامعی می توانند بعنوان رویایی برای رهایی انسانهای آزاد باشند؟

قدرت رسانه های حاکم در مغزشویی از طبقه کارگر و قربانیان نظام سرمایه داری
فاجعه آنجاست که در انتخابات ریاست جمهوری امریکا 37% از اعضای اتحادیه های کارگری در سراسر امریکا به دونالد ترامپ رای دادند! …

یعنی این تعداد از کارگران به نئوفاشیستی که بزرگترین دشمن طبقاتی کارگران است به مثابه مسیح نجاتبخش خود نگاه می کنند و در توهم رهایی به آغوش درنده ترین گرگ نظام سرمایه داری پناه می برند!

فاجعه دیگر برای ایرانیان این استکه، برخی از ایرانیان به طبقه کارگر و محرومان و فقرای ایرانی مژده میدهند که دونالد ترامپ پشتیبان شماست! آنها با گستاخی باور نکردنی چنین جنایتکاری را بعنوان ناجی طبقه کارگر و ایرانیان معرفی می کنند! …

به نظر من پرداختن به چنین بحث هایی آنهم در روز کارگر یکی از بهترین دستاوردها برای روز کارگر می باشد!

با احترام،
احمد پوری (هلند) 01 – 05 – 2018

abstanhalter1

گزارش تصویری روز اول ماه می در هلند ( بخش اول )
دوستان ارجمند، تعداد عکس ها 50 تا بود توسط فیس بوک 17 تای اولش اتوماتیک حذف شده بود… به همین دلیل راه حل این است که عکس ها را در دو بخش منتشر کنم.
آیا می دانستید که در هلند روز پادشاه تعطیل رسمی است ولی اول ماه مه، روزکارگر را به عنوان روز تعطیل رسمی تا کنون نپذیرفته اند؟
دولت جدید هلند یک دولت نئولیبرال و گوش بفرمان شرکتهای چندملیتی و بانکهاست… این دولت در یکی از اولین مصوبات خود 5.6 میلیارد اورو به شرکتهای چندملیتی کادو داد و مالیات آنها را بدوش توده های محروم و فقیر منتقل کرد!… ملاحظه می فرمائید که شکاف بین فقیر و غنی در جهان بی جهت ابعاد نجومی پیدا نکرده است. آنها نه با کار و تلاش بی وقفه و نه با دست نامرئی بازار و خدا، بلکه از طریق دزدی قانونی هر روز میلیاردرتر می شوند و رفاه اجتماعی را حتی در کشور خود نابود می کنند! سپس دولتهایی که در حقیقت کارمندان شرکتهای چندملیتی هستند مدعی می شوند که علت زوال دولت رفاه و بیمه های اجتماعی ورود پناهجویان و مهاجران است!… اتحادیه های کارگری هلند بعداز سالها بده بستان با دولت هلند، سرانجام تصمیم گرفتند که چانه زنی بی نتیجه با دولت و کارفرما ها را در پشت اطاقهای دربسته متوقف کنند و برای تظاهرات به خیابانها بیایند!
خبرنگاری از رسانه های حاکم برای گمراه کردن توده ها و انتقال علت نابودی دولت رفاه به گردن کارگران و نمایندگانشان از رئیس اتحادیه های کارگری پرسید: چرا به اندازه کارفرماها در میان وزرا و نمایندگان پارلمان بطور فعال کار لوبی نمی کنید؟ رئیس اتحادیه های کارگری در جواب گفت: دولت هر روز به بهانه های مختلف مالیات های میلیاردرها را کم کرده به گردن زحمتکشان و فقرا منتقل می کنند و امکان اخراج کارگران بدون مزایای قانونی را عملا تسهیل می کنند… این دولت آشکارا نماینده سرمایه داران و کارفرماهاست و از کارگران تنها اطاعت محض می خواهند و جایی برای مذاکره باقی نمانده است!
به همین دلیل برخلاف سالهای گذشته امسال تظاهرات بسیار بزرگی در شهر لاهه برگزار شد…

هلندیها در جوک سیاسی معروفی علیه محافظه کاری هلندیها می گویند:
«اگر دیدید جهان دارد سوراخ می شود فورا بدوید بیایید هلند!» زیرا هرآنچیزی که در کشورهای دیگر رخ می دهد در هلند چهل سال بعد اتفاق می افتد! نظیر انقلابات بورژوایی و لغو برده داری و…
روز کارگر اما نه چهل سال بلکه 132 سال بعد از قیام کارگران شیکاگو در سال 1886 و 114 سال بعد از کنگره انترناسیونال دوم در آمستردام، هنوز در هلند به عنوان روز تعطیل عمومی به رسمیت شناخته نشده است!
در سال 1889، اولین کنگره انترناسیونال دوم در پاریس برگزار شد، کنگره خواستار تظاهرات بین المللی درسال 1890 در سالگرد تظاهرات شیکاگو شد. روز اول ماه مه در کنگره دوم بین الملل دوم در سال 1891 به طور رسمی به عنوان یک رویداد بین المللی سالانه به رسمیت شناخته شد…
کنگره بین الملل دوم سوسیالیست در آمستردام در سال 1904، جهت به رسمیت شناختن قانونی روز کار هشت ساعته، مطالبات طبقاتی پرولتاریا و صلح جهانی، تمامی سازمان ها و احزاب سوسیال دموکرات و اتحادیه های کارگری، از همه کشورها را به تظاهرات جدی فراخواند. کنگره متوقف کردن کار در روز اول ماه مه را برای تمامی سازمان های پرولتاریای کشورهای جهان الزامی اعلام کرد، بدون اینکه موجب ضرر یا آسیبی برای کارگران باشد.
اکنون 114 سال بعد از آنزمان هنوز در هلند روز اول ماه مه روز رسمی تعطیلی نیست!…

گزارش تصویری روز اول ماه می در هلند ( بخش دوم )
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/2063202927032265

کارگران جهان به عصر برده داری مدرن در قرن بیست و یکم خوش آمدید!
تعداد برده های مدرن در قرن بیست و یکم چهار برابر اوج دوران برده داریست!… امروزه متوسط قیمت یک برده ۹۰ دلار است، 168 سال پیش ارزش یک برده 40 هزار دلار امروزی بود، یعنی 444 بار بیشتر بود!… با بی ارزش شدن دائمی جان انسانها و تبدیل آنها به کالاهای یکبار مصرف و رشد قارچ وار احزاب راست افراطی و رهبران نئوفاشیستی چون ترامپ، این جهان به کجا می رود؟
خواندن این یادداشت را به تمامی دوستان ارجمند پیشنهاد می کنم.
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1678615888824306

به مناسبت اول ماه می 2018
عکس هایی که با شما سخن می گویند!
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/2061470077205550

با احترام،
احمد پوری (هلند) 03 – 05 – 2018

abstanhalter1

گزارش تصویری روز اول ماه می در هلند ( بخش 2 )
تعداد عکس ها 50 تا بود که اتوماتیک توسط فیس بوک 17 تای اولش حذف شده بود… به همین دلیل راه حل این است که عکس ها را در دو بخش منتشر کنم.

آیا می دانستید که در هلند روز پادشاه تعطیل رسمی است ولی اول ماه مه، روزکارگر را به عنوان روز تعطیل رسمی تا کنون نپذیرفته اند؟
دولت جدید هلند یک دولت نئولیبرال و گوش بفرمان شرکتهای چندملیتی و بانکهاست… این دولت در یکی از اولین مصوبات خود 5.6 میلیارد اورو به شرکتهای چندملیتی کادو داد و مالیات آنها را بدوش توده های محروم و فقیر منتقل کرد!… ملاحظه می فرمائید که شکاف بین فقیر و غنی در جهان بی جهت ابعاد نجومی پیدا نکرده است. آنها نه با کار و تلاش بی وقفه و نه با دست نامرئی بازار و خدا، بلکه از طریق دزدی قانونی هر روز میلیاردرتر می شوند و رفاه اجتماعی را حتی در کشور خود نابود می کنند! سپس دولتهایی که در حقیقت کارمندان شرکتهای چندملیتی هستند مدعی می شوند که علت زوال دولت رفاه و بیمه های اجتماعی ورود پناهجویان و مهاجران است!… اتحادیه های کارگری هلند بعداز سالها بده بستان با دولت هلند، سرانجام تصمیم گرفتند که چانه زنی بی نتیجه با دولت و کارفرما ها را در پشت اطاقهای دربسته متوقف کنند و برای تظاهرات به خیابانها بیایند!
خبرنگاری از رسانه های حاکم برای گمراه کردن توده ها و انتقال علت نابودی دولت رفاه به گردن کارگران و نمایندگانشان از رئیس اتحادیه های کارگری پرسید: چرا به اندازه کارفرماها در میان وزرا و نمایندگان پارلمان بطور فعال کار لوبی نمی کنید؟ رئیس اتحادیه های کارگری در جواب گفت: دولت هر روز به بهانه های مختلف مالیات های میلیاردرها را کم کرده به گردن زحمتکشان و فقرا منتقل می کنند و امکان اخراج کارگران بدون مزایای قانونی را عملا تسهیل می کنند… این دولت آشکارا نماینده سرمایه داران و کارفرماهاست و از کارگران تنها اطاعت محض می خواهند و جایی برای مذاکره باقی نمانده است!
به همین دلیل برخلاف سالهای گذشته امسال تظاهرات بسیار بزرگی در شهر لاهه برگزار شد…

هلندیها در جوک سیاسی معروفی علیه محافظه کاری هلندیها می گویند:
«اگر دیدید جهان دارد سوراخ می شود فورا بدوید بیایید هلند!» زیرا هرآنچیزی که در کشورهای دیگر رخ می دهد در هلند چهل سال بعد اتفاق می افتد! نظیر انقلابات بورژوایی و لغو برده داری و…
روز کارگر اما نه چهل سال بلکه 132 سال بعد از قیام کارگران شیکاگو در سال 1886 و 114 سال بعد از کنگره انترناسیونال دوم در آمستردام، هنوز در هلند به عنوان روز تعطیل عمومی به رسمیت شناخته نشده است!
در سال 1889، اولین کنگره انترناسیونال دوم در پاریس برگزار شد، کنگره خواستار تظاهرات بین المللی درسال 1890 در سالگرد تظاهرات شیکاگو شد. روز اول ماه مه در کنگره دوم بین الملل دوم در سال 1891 به طور رسمی به عنوان یک رویداد بین المللی سالانه به رسمیت شناخته شد…
کنگره بین الملل دوم سوسیالیست در آمستردام در سال 1904، جهت به رسمیت شناختن قانونی روز کار هشت ساعته، مطالبات طبقاتی پرولتاریا و صلح جهانی، تمامی سازمان ها و احزاب سوسیال دموکرات و اتحادیه های کارگری، از همه کشورها را به تظاهرات جدی فراخواند. کنگره متوقف کردن کار در روز اول ماه مه را برای تمامی سازمان های پرولتاریای کشورهای جهان الزامی اعلام کرد، بدون اینکه موجب ضرر یا آسیبی برای کارگران باشد.

اکنون 114 سال بعد از آنزمان هنوز در هلند روز اول ماه مه روز رسمی تعطیلی نیست!…

گزارش تصویری روز اول ماه می در هلند ( بخش 1 )
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/2063444000341491

کارگران جهان به عصر برده داری مدرن در قرن بیست و یکم خوش آمدید!
تعداد برده های مدرن در قرن بیست و یکم چهار برابر اوج دوران برده داریست!… امروزه متوسط قیمت یک برده ۹۰ دلار است، 168 سال پیش ارزش یک برده 40 هزار دلار امروزی بود، یعنی 444 بار بیشتر بود!… با بی ارزش شدن دائمی جان انسانها و تبدیل آنها به کالاهای یکبار مصرف و رشد قارچ وار احزاب راست افراطی و رهبران نئوفاشیستی چون ترامپ، این جهان به کجا می رود؟
خواندن این یادداشت را به تمامی دوستان ارجمند پیشنهاد می کنم.
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1678615888824306

به مناسبت اول ماه می 2018
عکس هایی که با شما سخن می گویند!
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/2061470077205550

با احترام،
احمد پوری (هلند) 03 – 05 – 2018

abstanhalter1