دریافتی, سرتیتر

روزجهانی کارگر فرخنده باد – حسین بهادری

روزجهانی کارگر فرخنده باد

‎اول ماه مه روز جهانی کارگر، روز رزم طبقاتی کارگران جهان برای محو و نابودی استثمار انسان از انسان، رهائی بشریت از سیستم بربرمنشانه ی سرماریه داری و آزاد ساختن بشریت از تبعض نژادی، تجاوز و جنگ و تمام مظاهر شوم جهان امپریالیستی است
‎امسال درشرایطی به برگزاری مراسم اول ماه مه می رویم که رژیم جهل و سرمایه داری ایران وضعیت غیرقابل تحملی را برای 15 میلیون کارگر که با خانواده‌هایشان 45 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیونی ایران را تشکیل می‌دهند، ساخته است.
‎جمهوری اسلامی براساس اصل 44 قانون اساسی در سال 1380 طبق پیشنهادهای بانك جهانی و صندوق بین المللی پول با تاسیس سازمان خصوصی سازی واگذاری کارخانه های دولتی را به خودهاي، شروع کرد. از سال 1380 تا تیرماه 1392 درمجموع حدود 140هزار میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی به تفکیک 32 درصد سهام عدالت، 46 درصد بخش غیردولتی و 22 درصد سهام هاي عمومی غیردولتی واگذار شده است
‎براساس آمارهای غیر رسمي در فاصله سالهای 92 تا 96 بیش از 30 کارخانه معروف و قدیمی (داروگر، ارج، قند ورامین، 17 کارخانه کاشی و سرامیک، کارخانه چیت ری، کارخانه فولاد سهند و….) تعطیل و یا در حال تعطیل شدن است که منجر به بیکار شدن حدود یک میلیون نفر شده است. (کیهان26 فروردین96) علاوه بر تعطیلی حدود 3000 از کارگاه های صنعتی با بیش از 10 کارگر طبق گزارش‌های مرکز آمار، در دولت دهم و یازدهم شمار کارخانه‌های متوسط و بزرگ از 17 هزار و 603 واحد در سال 1386 به 14 هزار و 787 واحد در سال 1391 رسیده که افت 16 درصد. را نشان می‌دهد. براین اساس تا دولت دوازدهم به طور متوسط سالانه ۴۸۰ کارخانه تعطیل شده است.
‎روند تعطیلی کارخانجات صنعتی همچنان ادامه یافته بطوریکه در دولت دوازدهم بیش از 1500 کارخانه تعطیل شده است. و بقیه کارخانه ها با ظرفیت کامل کار نمیکنند. این وضعیت نتیجه واگذاری کارخانجات به خودی ها ست که عمدتأ بعلل مختلف منجر به تعطیلی کارخانه ها و بیکاری میلیونی کارگران، از بین رفتن امنیت شغلی، باز شدن هرچه بیشتر دست سرمایه داران در استثمار کارگران شاغل با بستن قراردادهای موقت و یا قراردادهای سفید امضاء شده است. در چنین شرایطی حداقل دستمزد کارگران با افزایش 20 درصدی برای سال 97، یک میلیون دویست وشصت و چهار هزار (1264000) تعیین شده در حالی که خط فقر مطلق در سال 96 برای یک خانواده چهار نفره در مناطق شهری ایران حدود 4 میلیون تومان بود. به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در 4 اردیبشهت97 اضافه شدن 20درصد به حداقل حقوق کارگران فایده‌ای برای آنها نداشته است زیرا دولت در یک بازی چند ماه با نرخ ارز قدرت خرید کارگران را بیش از 30 درصد پایین آورد. عملکرد دولت مردان جمهوری اسلامی  به روشني بیانگر این واقعیت است که آنان نه خواست و نه توان حل مسائل و مشکلات طبقه کارگر را دارند. نتیجه اجتناب ناپذیر وضع موجود گسترش اعتصابات، اعتراض و خیزش عمومی مردم زحمتکش و کارگران برای ساختن یک زندگی بهتر در سال 97 است.
‎در ساختن دنیای بهتر برای رفاه و امنیت انسان ها، طبقه کارگر نیروی اصلی و تعیین کننده و نیروی محرکه جامعه ایران بطرف رهائی از ستم و استثمار سیستم بهره کشی انسان از انسان است. اما این امر صورت نمیگیرد مگر با متشکل شدن کارگران در ستاد فرماندهی طبقه کارگر یعنی حزب کمونیست. پس برای ایجاد حزب کمونیست در روز جهانی کارگر متحدأ متعهد شویم در عمل براساس اصول عام کمونیسم علمی برای تغییر وضعیت موجود تحت رهبری کارگران آگاه و متشکل در حزب برای برقراری یک جامعه آزاد، دمکراتیک و سوسیال مبارزه اصولی کنیم.

گرامی باد روزجهانی کارگر
پیش بسوی ایجاد حزب کمونیست ایران

حسین بهادری اردیبهشت 1397