بین المللی, تیتر۲, سرتیتر

کدام سیاستها و چه کسانی پناهجویان را به برده تبدیل می کنند؟ – احمد پوری

کدام سیاستها و چه کسانی پناهجویان را به برده هایی در دست قاچاقچیان و باندهای مافیایی و تروریست تبدیل می کنند؟

 

به اعتراف سازمان ملل در لیبی، بازارهای برده داری علنی برپا شده… پناهجویانی که نمی توانند به آنطرف دریای مدیترانه برسند و بدست باندهای جنایتکاری می افتند که روزی قهرمانان آزادی لیبی نامیده

Ahmad_Pouri_K

می شدند، در زندانهای خصوصی به آنها تجاوز، شکنجه می کنند… سرانجام در بازار برده فروشی علنی آنها را می فروشند!
به بازار علنی برده فروشان در قرن بیست و یکم خوش آمدید!

این وضعیت پیامد مستقیم سیاستهای بیگانه ستیز رهبران اروپاست!

panahandegan_collage
وضعیت پناهجویان در ترکیه بهتر از لیبی نیست! اروپا با دادن میلیاردها دلار به دولتهای دیکتاتوری مانند ترکیه جنگ خود علیه پناهجویان را به خارج از اروپا منتقل می کند! جنگ نیابتی اروپا علیه پناهجویان توسط رهبران دیکتاتور کشورهایی مانند ترکیه، لیبی، مراکش، مصر، … انجام می پذیرد!
حل مشکل پناهندگی یک راه حل بینهایت ساده و ارزان دارد! متوقف کردن جنگهای جنایتکارانه بنام دمکراسی و حقوق بشر!
جنگ نکردن مجانی است، پس چرا این جنگهای ویرانگر متوقف نمی شوند؟
زیرا صلح، همانند جنگ، برای شرکتهای چندملیتی و میلیتاریستی و بانکها سود ندارد! …

رهبران اروپا اراده سیاسی برای حل واقعی مسئله پناهجویان ندارند!

تنها کشتی شکسته پناهجویان اسیر گردابهاست نیست… کشتی سیاستهای پناهندگی رهبران اروپا در ابعادی بغایت بزرگتربه گل نشسته و بگونه ای ساختاری و سیتماتیک قربانیان بی شماری گرفته و خواهد گرفت…!

داشتن حافظه تاریخی در این دور و زمانه ای که رسانه های مهم جهانی در خدمت نخبه گان حاکم برجهان با استراتژی بسیار بغرنج و هوشمندانه حافظه تاریخی توده ها را دستکاری و مغزشویی می کنند… بینهایت مهم است!

شاید خیلی ها یادشان رفته باشد، چند سال پیش که بحران اقتصادی شروع شد رهبران هلند که در جلسه اروپایی نجات بانکها شرکت کرده بودند با اراده ای استوار و غیرقابل تصور گفتند ما آنقدر در این جلسه می مانیم که بایک راه حل جدی از این جلسه بیرون برویم و در عرض یک شب اغلب کشورهای اروپایی صدها میلیارد اورو برای نجات بانکها فراهم کردند! تنها دولت هلند 200 میلیارد اورو وعده داد برای نجات بانکها کمک کند!

چرا امروز برای نجات جان انسانها از آن اراده استوار خبری نیست؟
کدام منافع رهبران اروپا را بسان سرباز جانباز در خدمت بانکها، موسسات مالی و شرکتهای چندملتی در آورده بود…؟
رهبرانیکه برای نجات بانکها از هر کشوری صدها میلیارد اورو جمع آوری کردند، سال قبل از بودجه 100 میلیون دلاری مارِ نوستروم (Mare Nostrum) جهت صرفه جویی 70 میلیون دلار کم کردند تا پناهجویان و مهاجران را نجات ندهند با این هدف که آنها را نا امید کنند و جریان پناهندگی را متوقف کنند!
این سیاستها آشکارا سیاستی جنایتکارانه هستند! آگاهانه جان انسانها را به خطر می اندازند تا آنها را بترسانند و با دادن قربانیان بی شمار به اهداف خود برسند!
خیرت ویلدرس رهبر حزب آزادی و نئوفاشیستهای هلندی بارها در بحث های پارلمان هلند گفته است پناهجویانی را که در دریا نجات می یابند ما نباید به کشورهای اروپایی راه دهیم، در آنصورت ما به تاکسی دریایی قاچاقچی ها تبدیل خواهیم شد! تا زمانیکه یک نفر از آنها به اروپا وارد می شود امید آنها از بین نخواهد رفت! باید همه را بدون کوچکترین رحمی به کشورهای افریقایی برگردانیم تا امیدشان به ناامیدی تبدیل شود! این است تنها راه حل ممکن!

اکنون به بهانه نجات جان پناهجویان می خواهند آنها را به آفریقا برگردانند! بزبان دیگر راه حل احزاب نئوفاشیستی و راست افراطی در اروپا عملی می شود و کوچکترین نگرانی از نقض حقوق بشر این افراد در دولتهای دیکتاتور و توتالیتر آفریقایی ندارند!

به بهانه دخالت گری بشر دوستانه و دفاع از حقوق بشر جنگهای بی پایان در خاورمیانه و تمام جهان راه می اندازند… ولی حالا جهت نجات جان انسانها کسی از دخالتگری بشر دوستانه حرفی نمی زند!؟ این دولتهای مدافع حقوق بشر کجا رفته اند؟ چرا در راه جنگ افروزی بیاد حقوق بشر می افتند ولی حالا نه ؟

تنها در سال 2012 بودجه نظامی کشورها بیش از 2000 میلیارد دلار بود! طبق بررسی های جوزف استیگلیتز برندنده جایزه نوبل اقتصاد و اعترافات بعدی رهبران آمریکا تنها جنگ عراق بیش از 4000 میلیارد دلار برای مردم آمریکا هزینه داشت که سودش به جیب شرکتهاچند ملیتی و بانکها رفت… و کشور عراق ویران شد…

با یکهزارم این بودجه ای که تنها در جنگ عراق مصرف کردند یعنی با چهار میلیارد دلار می توان امنیت پناهجویان را در دریای مدیترانه تقریبا بطور مطلق تضمین کرد! … یک راه حل بینهایت ارزانتر هم دارد … امکانات ورود پناهجویان به اروپا را بطور قانونی تسهیل کنند! …

پناهجویان قربانی سیاستهای جهانی جنگ افروزان و دیکتاتورها هستند. کسانیکه تنها با وعده سختگیریهای بیشتر می خواهند قلعه اروپا را محافظت کنند تکرار این فجایع را تضمین می کنند و دریای مدیترانه را از خون این قربانیان بیگناه گلگون خواهند کرد! دریای مدیترانه بزرگترین گورستان جمعی بعد از جنگ دوم جهانی است که هیچکدام از رهبران اروپا در باره آن آگاهانه حرف نمی زنند! خشونت و ابزار نظامی هرگز راه حل مسائل اجتماعی نبوده و نخواهد شد. اگر چنین چیزی ممکن بود در آنصورت حکومت دیکتاتورها ابدیدت می یافت!… باید دست به ریشه مسائل برد…

راه حل نهایی در متوقف کردن جنگها، از بین بردن فقر، بی عدالتی سیاسیت و افتصادی، مبارزه علمی علیه خردستیزی و رشد خرافات ارتجاعی و بنیادگرایی مذهبی، دفاع صادقانه از حقوق بشر و دمکراسی در کشورهای جهان سوم و جلوگیری از نابودی طبیعت به خاطر منافع شرکتهای چندملیتی است که در ابعاد میلیونی باعث جابجایی جمعیت در جهان خواهد شد!

سئوالی که بشریت باید از خودش بکند این است: چرا برای نابودی یک کشور و میلیونها خانواده در کوتاهترین مدت 4000 میلیارد بودجه تصویب می کنند ولی جهت دفاع از جان انسانها، تمامی کشورهای ثروتمند جهان با هم نمی توانند یکهزارم این مبلغ را فراهم کنند؟

احمد پوری (هلند) 23 – 04 – 2015
apouri@gmail.com