تیتر۱, تاریخی

عباس سورکی به روایت اسناد ساواک – محمود طوقی

abbas_souraki

۱۳۳۰-عضویت در حزب توده

۱۳۳۷-تشکیل گروه رزم آوران

۱۳۳۹-دستگیری عباس سورکی

۱۳۴۱-آزادی از زندان

۱۳۴۳/۱۱/۱-تشکیل مجدد گروه رزم آوران توسط سورکی

۱۳۴۴/۳/۸-تماس سورکی با کمیته مرکزی حزب توده در ترکیه

۱۳۴۴/۱۱/۲۶-تلاش گروه رزم آوران برای خرید اسلحه

۱۳۴۵/۱۰/۱۴-هشدار سورکی به گروه بخاطر احضار یکی از اعضا گروه به ساواک

۱۳۴۶/۸/۶-دستور سورکی به یکی از اعضا گروه برای پیدا کردن جای امن برای سلاح

تصمیم سورکی برای رفتن به لوشان و تماس با یک محفل ۵ نفره

۱۳۴۶/۹/۴-  تصمیم سورکی برای فرستادن ناصر آقایان به انگلیس

۱۳۴۶/۱۰/۱۹-دستگری سورکی بهمراه جزنی

-تفتیش منزل سورکی

۱۳۴۶/۱۰/۲۰-قرار تامین سورمی به اتهام اقدام بر علیه امنیت کشور

۱۳۴۶/۱۱/۱۴-بستن حساب بانکی سورکی

۱۳۴۷/۷/۳-نامه ساواک به بانک ملی برای اخراج سورکی

۱۳۴۷/۳/۸-بازجویی از برادر سورکی

۱۳۴۸/۱/۲۰-محکومیت سورکی به ۱۰ سال

۱۳۴۸/۶/۹-انتقال سورکی به زندان برازجان

۱۳۴۸/۸/۱۵-ضبط کتاب های سورکی توسط زندان

۱۳۴۹/۷/۲۸-نامه کمیته بین الملل عفو برای انتقال سورکی بیمار به بیمارستان

۱۳۴۹/۲/۲۶-نامه فرانس ویدمان از آلمان به شاه برای تامین نیاز های دارویی سورکی

۱۳۵۰/۹/۱۹-نامه عفو بین الملل به سفارت ایران در آلمان بخاطر بلوکه کردن نامه های آنها به سورکی

۱۳۵۱/۸/۱۵-سورکی در یکی از ملاقات هایش گفته است :غرش مسلسل های آن ها بود که موج مبارزاتی مردم بالا رفته است 

۱۳۵۱/۸/۱۸-سورکی منتظر است پس از آزاد شدن به فعالیت بپردازد. چون به عقاید خود شدیدا پای بند است 

۱۳۵۱/۹/۲۶-زندانیان در زندان برازجان در گروه های ۴-۳ نفره بحث ایدئولوژیک می کنند .ضرورت دارد ۵ نفر از جمله سورکی به مکانی دیگر منتقل شوند

۱۳۵۱/۲/۸- از ساواک تهران به ساواک شیراز:اعمال و رفتار سورکی مراقبت شود 

۱۳۵۳/۱۰/۲-نامه سازمان عفو بین الملل به دفتر فرح برای آزادی سورکی .پاسخ:نامبرده از افراد متعصب به ایدئولوژی کمونیستی است و سایر زندانیان را تبلیغ می کند .

۱۳۵۳/۱۲/۲۲-احضار سورکی به کمیته مشترک

۱۳۵۴/۱/۳۰-برگ معاینه جسد سورکی :خونریزی از بینی و گوش .شکستگی جمجمه بطول ۲سانتیمتربه صورت افقی از فق سر و سمت چپ سر که از شکاف این شکاف این شکستگی مخ متلاشی شده و مغز همراه خون خارج می گردد.