گوناگون, سرتیتر

«گل طوفان» – چند شعر از: زهره مهرجو

lalleh_1

«گل طوفان»

چند شعر از: زهره مهرجو

 

هنوز سپیده برندمیده

عزم سفر کرد …

جای قدم هایش در برف سپید

….

بقیه اشعار در اینجا – کلیک کنید –