مراسم و یادبودها

علیه حمله امپریالیستی به سوریه!

تارنگاشت عدالت

منبع: و ردگلوب

ابتکار کمونیستی اروپا حمله موشکی اخیر ایالات متحده آمریکا، فرانسه و انگلیس را به سوریه که با حمایت اتحادیۀ اروپايی و پیمان نظامی ناتو صورت گرفت، به شدت محکوم می‌کند. این روند در سوریه خطر یک جنگ امپریالیستی عمومی را تشدید می‌نماید. بهانه استفاده از سلاح شیمیايی پيش‌تر نیز مورد استفاده قرار گرفته بود، يعنی در تجاوز امپریالیستی به عراق، لیبی و سوریه و لذا خلق‌هايی که خود آن را تجربه کرده اند را نه مجاب کند و نه فريب دهد.

موضع اتحادیۀ اروپايی که همراه با ایالات متحده عمل میکند، بسیار خطرناک است. بنا بر اظهارات «توسک» ريیس اتحادیه، مبنی بر این که اتحادیه حمله را «عادلانه» میداند و آن را مورد حمایت قرار می‌دهد، تحریک کننده و غیرقابل قبول است. اتحادیۀ اروپايی باز دست به بمباران زده و فعالانه برای تغییر مرز کشورها و تکه تکه کردن آن‌ها و در بی‌ریشه کردن آوارگان که برایشان اشک تمساح میریزد، فعالیت می‌کند. دولتهای بورژوايی اروپا که بهانه‌های ریاکارانه ایالات متحده، ناتو و اتحادیۀ اروپايی را می‌پذیرند و تأسیسات و پایگاههای خود را در اختیار جنگ‌سالاران می‌نهند، در این جنایت سهیم و مسؤولند.

مردم باید علیه این جنایت امپریالیستی به پا خیزند و مبارزه خود علیه جنگهای امپریالیستی، علیه ایالات متحده آمریکا، ناتو و اتحادیۀ اروپايی و همپیمانان آنان را تشدید نمایند، تا به هر نوع تسهیل تجاوزات امپریالیستی پايان دهند و همبستگی و مبارزه مشترک خلق‌ها علیه دشمن واقعی خود، سرمایه‌داری و انحصارها را، گسترش بخشند.