سياسی

حسن ضیاظریفی به روایت اسناد ساواک – محمود طوقی

hasan_zia_zariefie

حسن ضیا ظریفی به روایت اسناد ساواک

۱۳۳۱-عضویت در سازمان جوانان حزب توده

۱۳۳۴-زندانی شدن در زندان رشت

۱۳۳۹/۱۱/۹-احضار به ساواک و تذکر برای فعالیت نکردن در دانشگاه

۱۳۴۰/۱/۱۵-پخش روزنامه پیام دانشجو

۱۳۴۰/۷/۵-پخش اعلامیه در کاشان برای جلوگیری از ورود وزیر فرهنگ به دانشگاه

۱۳۴۱/۲/۱۲-تقاضای یک دقیقه سکوت برای دکتر خانعلی شهید راه وطن

۱۳۴۱/۷/۲۸-انتخاب ظریفی به عنوان مسئول کمیته دانشکده حقوق در منزل الهیار صالح. دکتر شاهپور بختیار با این انتخاب مخالفت کرد. بختیار ظریفی را فردی افراطی می شناسد

۱۳۴۱/۷/۲۸-استعفای ظریفی از نمایندگی کمیته دانشجویی بخاطر حفظ وحدت

۱۳۴۱/۱/۹-جلوگیری از تشکیل کلاس توسط ظریفی بخاطر ورود کارگران و دهقانان به دانشگاه در تاریخ ۱۳۴۱/۱۱/۴ 

۱۳۴۲/۱/۲۸-ظریفی رابط مخفی چاپخانه جبهه ملی و دانشگاه است . نامبرده تعقیب شود تا چاپخانه کشف شود.

۱۳۴۲/۲/۲۳-مذاکره ظریفی با دکتر جهانشاه صالح برای آزادی مهرداد ارفع زاده و احمد سلامتیان

۱۳۴۲/۳/۱۶-باز داشت ظریفی و محکومیت ۵ ماه زندان

۱۳۴۲/۶/۶-نامه ۶ دانشجوی دستگیر شده از جمله ظریفی و اعتراض به بلا تکلیفی

۱۳۴۲/۹/۱۷-ظریفی تصمیم دارد با دوستانش جبهه ضد دیکتاتوری تشکیل دهد

۱۳۴۲/۱۱/۲۰-ظریفی فارغ التحصیل شده است . طرفدار سر سخت مرام کمونیستی است و در بین دوستانش از ارج ومنزلتی خاص برخورداراست . واکثرا او را بعنوان صاحب نظر می شناسند.

۱۳۴۵/۵/۱۹-بازجویی از ظریفی

۱۳۴۵/۱۱/۱۱-احضار ظریفی به ساواک

۱۳۴۸/۲/۳۰-نامه ساواک تهران به ساواک رشت برای کنترل ظریفی

۱۳۴۸/۸/۱۳-نامه سازمان عفو بین الملل شعبه سوئد به وزیر دادگستری برای آزادی ظریفی

۱۳۴۸/۱۲/۸-اعتصاب غذای ظریفی بخاطر وضعیت بد زندان نیروی دریایی رشت

۱۳۴۹/۱۲/۱۰-انتقال ظریفی به اوین برای بازجویی

۱۳۵۰/۱/۳۰-بخاطر ارتباط با غفور حسن پور و گروه جنگل و گروهی در منطقه لرستان لازم است پرونده وی جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شود .

۱۳۵۰/۴/۳-تماس مهرداد ارفع زاده از فعالین جبهه ملی با کنفدراسیون دانشجویی جهت جلوگیری از اعدام ظریفی

۱۳۵۰/۴/۹-تقاضای دکتر ابوالحسن ظریفی از سپهبد نصیری برای جلوگیری از اعدام  ظریفی

۱۳۵۰/۴/۲۳-لغو اعدام ظریفی و مجلس شکر گزاری برادرش در صومعه سرا

۱۳۵۴/۱/۳.-نامه پزشکی قانونی در مورد جسد حسن ضیا ظریفی:«یک گلوله در ریه راست . شکستگی جمجمه به طول ۱۵ سانتیمتر»

۱ دیدگاه

  1. گاهنامه هنر و مبارزه says

    می بینیم که محکومیت به مرگ در دوران حکومت سگهای آمریکائی به جرم به مفهوم واقعی کلمه بستگی نداشته است. اگر فعالیتهای حسن ضیا ظریفی را شاخص قرار دهیم، امروز دولت فرانسه می بایستی روزی 300 نفر را به اعدام محکوم کند.

    دوست داشتن

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.