مراسم و یادبودها, سرتیتر

مرگ بر جنگ امپریالیستی. شما مطمئناً برای این جنایت هزینه خواهید داد!

2758243.jpg

منبع: شبکه همبستگی

تارنگاشت عدالت
بیانیه حزب کمونیست ترکیه پیرامون سوریه
مرگ بر جنگ امپریالیستی. شما مطمئناً برای این جنایت خواهد پرداخت!

زمانی که به افغانستان حمله کردید، دستاویز شما القاعده ارتجاعی بود که خود شما آفریده بودید.

برای حمله به عراق، دستاویز سلاح‌های کشتار جمعی بود. شما کشور را با خاک یکسان کردید و سپس مجبور شدید اعتراف کنید که اصلاً هیچ مدرکی نداشتید؛ عراق هنوز نتوانسته کمر راست کند.

این بار دستاویز شما سلاح‌های شیمیایی است. اما همه می‌دانند، که مانند همیشه دروغ می‌گویید.

اکنون به سوریه، که برای تقسیم آن و سرکار آوردن یک رژیمی که کاملاً مطیع فرمان‌های شما باشد ویرانش کرده اید، حمله می‌کنید.

اما همه می‌دانند، که مانند همیشه دروغ می‌گویید.

هنگامی که مردم سوریه نقشه‌های شما را بهم زدند، هنگامی که باندهای ارتجاعی- مزدوری که شما ار هر طريق ممکن از آن‌های حمایت کردید از مقاومت مردم ضربه خوردند، شما به ریاکاری و دروغ متوسل شدید. شما به «شرکت‌هایی» که برای مخدوش کردن حقیقت در سوریه و فریب مردم اسناد و تصاویر جعلی تولید کرده اند یک فیلم «سلاح‌های شیمیایی» سفارش دادید. و اکنون با موشک‌ها و بمب‌های خود به سوریه حمله می‌کنید.

هر دستاویزی که بسازید، همه می‌دانند که:

شما غول‌های نفتی هستید که به هر منبع جدید انرژی چشم دوخته اید،

شما تاجران اسحله هستید که بدون براه انداختن جنگ منفعتی ندارید،

شما طبقات استثمارگر خبیثی هستید که علیه نان و آینده میلیاردها فقیر کار می‌کنید،

شما امپریالیست‌های بدسگال و ددمنشی هستید که در حالی‌که آزمندانه برای تقسیم جهان می‌جنگید بخود جرأت می‌دهید تمام جهان را نابود کنید،

شما در پشت عجیب الخلقه‌ای به نام ترامپ پنهان شده اید، برای گرفتن سهم خود صف کشیده اید،

شما با یک حمله غیرمنطقی که برخلاف اساسی‌ترین قوانین بین‌المللی است همکاری نموده از آن حمایت و قدردانی کردید،

شما ایالات متحده آمریکا هستید، شما فرانسه هستید، شما بریتانیا هستد،

شما دولت حزب عدالت و توسعه هستید که طی ماه‌ها سعی کردید با آمریکا-ستیزی دروغین مردم را فریب دهید، اما از بمب‌های که بر سر دمشق می‌ریزد خوشحال‌ترید و اجازه دادید از پایگاه هوایی  اینجرلیک برای این جنایت استفاده شود.

از سوریه دست بردارید! بگذارید مردم سوریه برای دولت خود، و چگونگی نبرد با بیعدالتی، نابرابری و استبداد تصمیم بگیرند.

اما این دغدغه شما نیست. زیرا شما می‌دانید که خلق مستقل سوریه در پایان با مشروعیت کامل شما را شکست خواهد داد.

از خشم ستمدیگان، استثمار شدگان و توده‌های رنجبر بترسید. آن‌ها از دروغ‌ها، تصاویر ساختگی، تحریکات، مداخلات و توطئه‌های منزجر کننده  شما به تنگ آمده اند!

استثمار خلق‌ها، اجبار خلق‌ها به جنگ‌های امپریالیستی، واداشتن آن‌ها به کشتن یکدیگر برای منفعت انحصارت شما جنایات شنیعی است. شما قطعاً برای این جنایات خواهید پرداخت.

در حالی‌که باندهای ددمنش سوریه را می‌سوزانند، قلب بشریت بزرگ برای خلق سوریه می‌تپد.

مرگ بر امپریالیسم!

مرگ بر جنگ امپریالیستی!

بیایید برای عمل در همبستگی با خلق سوریه متحد شویم!


حزب کمونیست ترکیه

۱۴ آوریل ۲۰۱۸