مراسم و یادبودها

بیانیه حزب های کمونیست و کارگری اروپا در محکومیت گسترش تجاوز امپریالیستی در سوریه

احزاب کمونیست و کارگری اروپا گسترش تجاوز امپریالیستی و حادکردن اوضاع سوریه ومنطقه گسترده تر بعد از اظهار دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در 11 آوریل در باره بمباران سوریه به بهانه استفاده از سلاح های شیمیایی، چیزی که امریکا به تکرار در گذشته انجام داده است را محکوم می کنند.خطر جنگی تعمیم یافته افزایش می یابد .

احزاب کمونیست و کارگری همبستگی جهانی خود را با مردم سوریه و دیگر خلق های منطقه اعلام ، و نیروهای طبقه کارگر و مردمی را به تشدید مبارزه علیه دخالت هاو جنگ های امپریالیستی ناتو، امریکا و اتحادیه اروپا فرا می خوانند.

خلق ها نباید خون خود را برای منافع گروه های انحصاری ، رقابت برای کنترل منابع انرژی ، مسیرهای حمل و نقل ، کنترل بازار ها و توزیع منطقه نفوذ هدر دهند.

خاق ها حق دارند به صورت صلح آمیززندگی کنند وقدرت دارند تا جامعه ای رها از جنگ ها ، بحران ها ، فقر و بهره کشی را طلب کنند.

حزب کمونیست آلبانی، حزب کارگر اتریش، حزب کمونیست بلژیک، حزب کمونیست بریتانیا، حزب کمونیست نوین بریتانیا ، حزب کمونیست بلغارستان، حزب کارگران سوسیالیست کرواسی ، آکل (قبرس)،حزب کمونیست بوهم و موراویا ، حزب کمونیست یونان،حزب کارگران مجارستان ، حزب کارگران ایرلند، حزب کمونیست (ایتالیا) ، حزب سوسیالیست لاتویا، حزب کمونیست لوکزامبورگ، حزب کمونیست نوین هلند، حزب کمونیست نروژ، حزب کمونیست لهستان ، حزب سوسیالیست رومانی، حزب کمونیست فدراسیون روسیه ،حزب کارگران کمونیست روسیه، حزب کمونیست اتحاد شوروی ، حزب کمونیست نوین یوگسلاوی، کمونیست های صربستان ، حزب کمونیست خلق های اسپانیا ، حزب کمونیست سوئد، حزب کمونیست ترکیه ، حزب کمونیست اکرایین ، اتحادیه کمونیست های اکرایین