سرتیتر

«کودکان ما را دوست دارند» – علی رسولی

«کودکان ما را دوست دارند»

 kodakan_2018ju

تو را دوست دارم

کودکان ما را دوست دارند

ما را می‌شناسند.

 

تو را می‌بینم

وقتی کودکان میان شب و پرده‌های رنگی

رها می‌شوند

وقتی به خواب می‌روند.

تو را صدا می‌کنم

وقتی سوت قطار در ایستگاه می‌پیچید

و کودکان از پشت شیشه‌ی واگن برای لبخندهای تو شادی می‌کنند.

 

تو را دوست دارم

تو را لمس می‌کنم

وقتی کودکان گل‌ها را لمس می‌کنند.

با تو گام  برمی‌دارم

وقتی آرام آرام برف می‌گیرد

وقتی کودکانْ گم در دانه‌های سرد

 از پلکان مدرسه سرازیر می‌شوند

وقتی همه‌چیز،همه‌چیز سفید است

و زمستان بر لبان تو با اولین بوسه‌ آب می‌شود…

تو را دوست دارم

با تو امیدوارم

وقتی در کارخانه

در خیابان

به هنگام اعتصاب و اعتراض

مغرور در جامه‌ی سرخ و شادت،میان جمعیت فریاد می‌زنی:

همه وظیفه دارند

به نام کودکان

دنیا را از جنگ، از خدایان

از فاشیسم و از میهن‌پرستی

دور کنند

همه وظیفه دارند

 دنیا را از نو

از

 نو…

 بسازند.

 

«علی رسولی»