سرتیتر

محاصرۀ تبهکارانه علیه ونزوئلا

venezuela_90oib

محاصرۀ تبهکارانه علیه ونزوئلا

پاسکوآلینا کورسیو

Pscualina Cursio

ترجمۀ حمید محوی

مرکز پژوهشهای جهانی سازی، 6 آوریل 2018

تحمیل مجازات های اقتصادی از سوی دولت ایالات متحدۀ آمریکا، که برخی کشورهای اروپائی با آن همراه شده اند و برخی کشورهای آمریکای جنوبی نیز آن را گرامی داشته اند، می تواند هم پای نسل Pscualina Cursioکشی ارزیابی شود.

1) در ونزوئلا، ما اکثر داروهای مورد نیازمان را از خارج وارد می کنیم. %34 از ایالات متحدۀ آمریکا، %10 از کلومبیا، %7 از اسپانیا، %5 از ایتالیا، %5 از مکزیک، %3 از برزیل. یعنی در کل %64 واردات داروئی داریم.

2) در زمینۀ محصولات غذائی، ما %12 از نیازمندیهائی غذائی مان را از خارج وارد می کنیم. %33 از ایالات متحدۀ آمریکا، %16 از آرژانتین، %14 از برزیل، %12 از کانادا، %3 از مکزیک، %2 از شیلی، %1 از کلومبیا. یعنی %82 از محصولات غذائی وارداتی ما از امپراتوری آمریکا و هم پیمانانش خریداری می شود.

3) برای واردات تکنولوژیک، ماشین آلات، و قطعات یدکی برای ابزارهای تولیدی %32 از آمریکا، %5 از برزیل، %2 از آلمان، %2 از آرژانتین، %4 از کلومبیا و %3 از پاناما وارد می شود.

در نتیجه، به دستور دونالد ترامپ %60 از آنچه ما برای تولید در ونزوئلا نیازمندیم تأمین نخواهد شد، و چنین رویدادی برای اقتصاد ما نتایج وخیمی به بار خواهد آورد.

4) در امر عبور و مرور شهری (اتوبوس، قطار یا قطعات یدکی) ما %48 از نیازمندیهایمان را از خاج وارد می کنیم.

5) مواد غذائی، دارو، ماشین آلات و حمل و نقل در مجموع %51 از واردات ما را تشکیل می دهد.

6) محاصرۀ اقتصادی 27 میلیارد دلار را در سال در برمی گیرد که جلوی واردات ما را گرفته اند، که وزن آن در مجموع 9،4 میلیون تن است (اگر واردات سال 2012 را مرجع قرار دهیم یعنی یک سال پیش از آغاز محاصره).

7) افزون برانی، یگانه منبع اعتبار ما از فروش نفت تأمین می شود که بالغ بر %95 صادرات ما را تشکیل می دهد. و این منبع درآمد را نیز می خواهند مسدود کنند. در مجموع صادرات هیدروکربور ما %33 به ایالات متحدۀ آمریکا، %7،4 به اروپا، %1،5 به آمریکای جنوبی فروخته می شود.

8) آمریکا این کشورها را مجبور کرده است که نفت ما را با دلار خریداری کنند. در نتیجه، 17،5 میلیارد دلار در سال از فروش نفت وارد نظام مالی ایالات متحده می شود، و در صورتی که این کشور که خودش را ارباب جهانی می پندارد اجازه دهد ما می توانیم این پول را در اختیار بگیریم.

9) این درآمدها برای خرید مواد غذائی، دارو، و ماشین از چین، روسیه، هند (کشورهای حاکمی که از قطعنامۀ ایالات متحدۀ آمریکا برای محاصرۀ ما تبعیت نمی کنند) به خدمت گرفته می شود، و برای پرداخت به قرضهایمان.

10) تلاش ما بر این است که با پول مجازی از این محاصرۀ اقتصادی بگریزیم، ولی دونالد ترامپ خرید نفت ما را ممنوع اعلام کرده است.

این محاصرۀ اقتصادی تبهکارانه است زیرا می خواهد اقتصاد ونزوئلا را به زانو درآورد(1)، به این معنا که می خواهد پیامدهای قحطی، گرسنگی و فقر می خواهد را در سازمان ملل متحد مطرح کند و بگوید که دولت بولیواری ناقض حقوق بشر است. از این شگفت آورتر رفتار برخی ونزوئلائی هائی که در جهان گردی هایشان خواهان گسترش محاصره علیه هم میهنان خودشان هستند (2).

 Pascualina Curso

 

Article initialement publié dans le journal Últimas Noticias, le 1 avril 2018: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/opinion/sanciones/

Traduction : Romain Migus

1) یادداشت مترجم فرانسوی رومن میگوس Romain Migus  : برخی پرونده هائی که از حالت سرّی خارج شده اند رئیس جمهور پیشین ایالات متحدۀ آمریکا ریچارد نیکسون را افشا می کند (74-1969) که از دولت خود خواسته بود که اقتصاد شیلی را به هدف سرنگونی رئیس جمهور سوسیالیست وقت سالوادور آلنده به زانو در آورد.

2) یادداشت مترجم فارسی : این نوع کارهای شگفت انگیز برخی اپوزیسیون های ایرانی را نیز برای ما تداعی می کند که گاهی با نوشتن نامه به مقامات عالی آمریکا خواهان بمباران کشور خودشان  می شوند. آیا همۀ پیتبولهای امپریالیستها را بخوبی می شناسیم ؟

 

لینک متن اصلی :

https://www.mondialisation.ca/blocus-criminel-contre-le-venezuela/5624494

 

ترجمۀ حمید محوی

گاهنامۀ هنر و مبارزه/پاریس/8 آوریل 2018