سرتیتر

شیلی: اعتراضات دانشجویی علیه خشونت پلیس و قانون آموزشی


منبع: تله‌سور
تارنگاشت عدالت

دانشجویان شیلی دیروز در مقابل دیوان قانون اساسی در اعتراض به تصمیم آن برای اجازه دادن به دانشگاه‌ها برای اخذ شهریه و برای محکوم کردن خشونت پلیس علیه دانشجویان تظاهرات کردند.

آماندا اوپازو سخنگوی «هماهنگ کننده ملی دانشجویان» علیه پلیس ضدشورش که یک دانشجو به نام فرناندو کوینتانا را تا حد بهوشی کتک زدند و صدها دانشجوی معترض دیگر را دستگیر کردند رسماً شکایت کرد.

«رادیو بیو بیو شیلی» امروز یک گزارش ویدئویی منتشر کرد که نشان می‌دهد چندین پلیس ضدشورش کوینتانای جوان را در حالی‌که در محاصره پلیس قرار دارد تا حد بیهوشی کتک می‌زنند. ویدئوی رویترز نیز از اعتراضات دانشجوبان خشونت شدید پلیس را نشان می‌دهد.

دانشجویان در اعتراض به تصمیم ۶-۴ دیوان قانون اساسی برای لغو قانون آموزش عالی که اخیراً تصویب شد و آموزش دانشگاهی را در شیلی رایگان می‌کند تظاهرات کردند. این قانون در آخر ژانویه به امضای میشیل باشلت رسیدو به گفته «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» شیلی چهارمین نظام دانشگاهی گران قیمت را در جهان دارد.

«کنسرسیوم دانشگاه‌ دولتی شیلی» حرکت دیوان قانون اساسی را برای انتفاعی نگه داشتن دانشگاه‌ها محکوم کرد. بیانیه کنسرسیوم دانشگاه دولتی شیلی می‌گوید: « کیفیت آموزش، و آموزش بمثابه یک فعالیت غیرانتفاعی اکنون یکی از حقوق اساسی جامعه است… با اعلام غیرقانونی بودن ماده ۶۳ (که دانشگاه‌ها را غیرانتفاعی اعلام می‌کند) دیوان قانون اساسی مؤسسات آموزش عالی را تحت کنترل سودجویان قرار می‌دهد.»

آموزش عالی تا سال ۱۹۸۱ در شیلی رایگان بود، در آن سال دیکتاتوری نظامی پینوشه راه را برای ظهور دانشگاه‌های خصوصی، بدون هیچ محدودیتی بر شهریه هموار ساخت.

بنا به گزارش رسانه‌های محلی در تظاهرات دیروز ۱۷ دانشجو دستگیر شدن…