اخبار ویژه

غوطه شرقی؛ سرزمین سرنوشت

امیر حسین رجبی معمار: مدتی هست که نیروهای ارتش سوریه و هم پیمانانش درگیر نبردی سخت در منطقه غوطه شرقی دمشق هستند که کنترل آن از نخستین روزهای شکل گیری بحران از دست نیروهای دولت خارج شد و از سال ۲۰۱۳ نیز در محاصره ی ارتش سوریه قرار دارد.

حضور چندین ساله گروه های تروریست های چند ملیتی در این منطقه که هر کدام وابسته و مزدور کشوری از کشورهای محور غربی-عربی هستند، همواره به عنوان جای پای این کشورها در نزدیکی مرکز سیاسی سوریه و پرونده ای برای امتیازگیری و وارد آوردن فشار به نظام سیاسی این کشور به شمار می آمده است.

درست به دلیل همین حساسیت بالای منطقه است که اقدام دمشق جهت آزادسازی و پاکسازی غوطه شرقی این چنین سبب برآشفتن حامیان تروریست ها شده و آنان را به تصویب قطعنامه آتش بس و سوءاستفاده از شعار های حقوق بشری و انسان دوستانه واداشته است تا شاید بتوانند برای تروریست ها زمان خریده و راه چاره ای بیابند.

در ادامه تلاش می کنیم تا به بررسی اهداف و پیامد های عملیات ارتش سوریه در غوطه شرقی و تاثیر آن بر آینده ی نبرد در این کشور بپردازیم.

تامین امنیت پایدار پایتخت

حضور هزاران تروریست مسلح در نزدیکی دمشق، شکاف امنیتی مهمی به شمار می رود و همچون تهدیدی بالقوه همواره شهروندان پایتخت سوریه را می آزارد. در هفته های اخیر هم بار ها از غوطه شرقی به سوی دمشق موشک و راکت پرتاب شد و تعدادی از شهروندان بی گناه سوری را به شهادت رساند.

در شرایطی که نیروهای ارتش و هم پیمانانش بخش بزرگی از مناطق اشغالی سوریه را از چنگ تروریست ها خارج کرده اند، حضور گروه های تروریستی جیش الاسلام و احرار الشام در غوطه شرقی قابل پذیرش نیست به خصوص که محور غربی-عربی در تمام این سال ها هر بار که نیروهای مسلح سوریه برای بازپس گیری منطقه تلاش کردند با راه انداختن تبلیغات گسترده ی رسانه ای و جنگ روانی و ادعاهای واهی بهره گیری ارتش از جنگ افزارهای شیمیایی، مانع از آزادی غوطه شدند.

این بار اما عزم نظام سوریه و در کنار آن روسیه برای یکسره کردن کار تروریست ها که یا به معنای هلاکت تمامی آن ها یا باز کردن راهی برای خروجشان به سوی ادلب خواهد بود، جدی است و پشتیبانی روس ها هم نشانه ای از پایان کار تروریست ها در غوطه شرقی است.

حفظ دست برتر دمشق در میدان نبرد و دیپلماسی

پاکسازی غوطه شرقی از وجود تروریست ها که در طی این چند سال همواره نقش یک عامل فشار به دولت سوریه و تهدید پایتخت را بازی کرده است، نشان دهنده دست برتر نیروهای ارتش سوریه و توانایی آنان در نبردهای پیچیده شهری است.

اشغال چندین ساله منطقه این فرصت را در اختیار تروریست ها قرار داده است تا ضمن انباشت انبوهی از جنگ افزارهای اهدایی غرب، به ساخت استحکامات دفاعی پرداخته و با احداث شبکه ای از خندق ها و تونل های به هم پیوسته خط دفاعی خود را تقویت کنند.

بنابراین پیروزی ارتش سوریه در غوطه شرقی بیش از هر چیز در افزایش روحیه و انگیزه ی نیروهای مسلح این کشور تاثیرگذار خواهد بود و در مقابل، تروریست ها را بیش از پیش ناامید و در مورد یافتن راه نجاتی سردرگم می سازد.

پر واضح است که کوچک ترین دگرگونی و پیشرفتی در نبرد میدانی تاثیری مستقیم بر هرچه بیشتر شدن برگ های برنده ی دیپلماتیک سوریه و هم پیمانانش بر سر میز گفتگوهای سیاسی خواهد داشت. همانطور که آزادی حلب، تدمر، دیرالزور یا بسیاری دیگر از مناطق سوریه معادلات و توازن قوا را در منطقه به سود جبهه ی مقاومت تغییر داد، آزادی غوطه شرقی هم جایگاه مهمی در پیشبرد نوار پیروزی های نظامی و سیاسی دارد.

نتیجه گیری

تا به امروز نیروهای سوری توانسته اند بخش زیادی از غوطه شرقی را از اشغال تروریست ها خارج کرده و موفق شدند با ایجاد شکاف میان آنان، منطقه را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم و ارتباط تروریست های احرار الشام و جیش الاسلام را قطع کنند. هرچند کشور های حامی تروریست ها تلاش دارند که اگر شده بخش های کمی از غوطه را همچنان در اختیار داشته باشند و با کارت آن در آینده ی گفتگوهای سیاسی بازی کنند اما به نظر می رسد ماجرای غوطه به سود دولت و ملت سوریه در حال پایان یافتن است.

به هر روی پیروزی ارتش سوریه در غوطه گام بلند دیگری در راه پایان دادن به بحران داخلی و رنج چندین ساله مردمان این کشور محسوب می شود چرا که گروه های مسلح تروریستی زبانی جز زور نمی فهمند و چون مزدور و مستخدم قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای مخالف دولت قانونی سوریه هستند تنها با فشار و دستور اربابانشان است که تغییر رویه می دهند.