رسانه ها

تظاهرات بازنشستگان و کارگران علیه اصلاحات ماکرون

منبع: تله‌سور

تارنگاشت عدالت

روز پنج‌شنبه هزاران بازنشسته برای محکوم کردن رییس‌جمهور امانوئل ماکرون و اصلاح قوانین بازنشستگی و مالیاتی از سوی دولت او به خیابان‌های پاریس و دیگر شهرها و شهرک‌های فرانسه آمدند.

بازنشستگان مخالف افزایش ۱٫۷ درصد مالیات بر حقوق‌ها و مزایای بازنشستگی هستند، درآمد حاصل از این مالیات قرار است به نظام تأمین اجتماعی فرانسه برود. این مالیات که تقریباً معادل ۳۱ دلار در ماه خواهد بود بر ۶۰ درصد از ۱۵ میلیون بازنشسته فرانسه تأثیر خواهد گذاشت.

یه گفته میشل سالینگو، عضو فدراسیون سراسری بازنشستگان بخش عمومی، آن‌ها قادر به پرداخت این نیستند، زیرا میانگین حقوق بازنشستگی در فرانسه فقط ۱۳۰۰ یورو، یا ۱۶۰۰ دلار است.

بازنشستگان که یک بلوک مهم از رأی‌دهندگان فرانسوی را تشکیل می‌دهند می‌گویند کاهش بیش‌تر در حقوق بازنشستگی آن‌ها موجب کاهش بیش‌تر قدرت خرید می‌شود.

مادو گورارد یک بازنشسته ۷۵ ساله که ماه مه گذشته به ماکرون رأی داد می‌گوید: «ما از این‌که همیشه جیب‌مان را خالی کنند به تنگ آمده ایم. ما بازنشستگان رأی می‌دهیم. او مجبور است به ما گوش بدهد.»

اعتراض بازنشستگان یک هفته پیش از اعتصاب سندیکاهای کشور که قرار است در ۲۲‌ مارس در مخالفت با اصلاحاتی برگزار شود که به ثبات شغلی و بازنشستگی زود‌رس برای کارگران «انجمن ملی راه‌آهن‌های فرانسه» خاتمه خواهد داد و راه را برای رقابت خارجی باز خواهد کرد، صورت گرفت.

ماکرون در روز چهارشنبه یک‌سری اصلاحات را برای «آماده کردن» راه‌آهن فرانسه برای رقابت خارجی که قرار است سال آینده وارد کشور شود، تصویب کرد. این باعث شد که «انجمن ملی راه‌آهن‌های فرانسه» به دولت هشدار دهد که آن‌‌ها موجی از اعتصابات را علیه خصوصی‌سازی به راه خواهند انداخت. یک کارگر راه‌آهن به «اینفو تی. ‌وی فرانسه» گفت: «سه هفته اعتصاب بهتر از ۳۰ سال خصوصی‌سازی است.»

اقداماتی که بر کارگران و بازنشستگان تأثیر می‌گذارد پس از آن تصویب شد که دولت مالیات بر ثروت و سود سهام را کاهش داد، این باعث شد بسیاری بگویند ماکرون برای ثروتمندان حکومت می‌کند.

کارکنان اداری که علیه دستمزدهای پایین و افزایش قراردادهای نیمه‌وقت در بخش عمومی اعتراض کردند نیز به اعتصاب سراسری ۲۲ مارس ملحق خواهند شد.

https://www.telesurtv.net/english/news/France-Pensioners-Protest-Higher-Income-Tax-Unions-to-Strike-20180316-0001.html