گوناگون, سرتیتر

حزب توده و انقلاب ۵۷

tudeh_hezb

مجله تحلیلی اکنون

درآمد

هر انقلابی را می توان هم از حیث شکلی (فرمی) و هم محتوایی مورد بررسی قرار داد. زمانی که نیروهای اجتماعی و سیاسی، احزاب و گروه‌ها بطور جامعی حول شعار سرنگونی رژیم مستقر، فارغ از سایر طرح‌نقشه‌هایی که در ذهن دارند، وحدت می‌یابند و رژیم مستقر را سرنگون ‌می‌سازند، در اصطلاح می‌توان گفت که «انقلاب سیاسی» رخ داده است. پس انقلاب سیاسی دلالت بر سرنگونی حکومت می‌کند یا به تعبیری دیگر انقلاب در شکل (فرم)حکومت می‌باشد؛ یعنی نیروهای انقلابی حکومت مستقر را سرنگون ساخته و حکومتی جدید را با شکلی متفاوت بنیان می‌نهند. اما اکثر انقلاب‌ها واجد….

متن پی د اف