سياسی, سرتیتر

متاسفانه اقای ربیعی ماند – رضارخشان

rabiie

امروز جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس برگذار شد که متاسفانه این استیضاح به جایی نرسید و سرانجام اقای ربیعی با اختلاف دو رای همچنان درین وزارتخانه ماند.وقتی عملکرد پنجساله اقای ربیعی را بررسی می کنیم فقط میتوانیم از کلماتی نظیر فاجعه و هولناک استفاده کنیم.مانند فاجعه کشتی سانچی و سقوط هواپیمای تهران یاسوج که هم کشتی سانچی وهم هواپیمای مسافربری جز زیر مجموعه های وزارت کار بودند. من نمی دانم درین مملکت چقدر باید ازین دست اتفاقات ناگوار بیافتد تا ببینیم مسئول مربوطه استعفا دهد ویا بر کنار گردد؟ همچنین در دوره وزارت ایشان ،تشدید فقر و وخامت اوضاع اقتصادی وشکاف هولناک طبقاتی انچنان شدت یافته است که حتا صدای برخی از رفقا در فراکسیون بااصطلاح امید را هم درآورده است.هر چند وجود فراکسیونی با چنین نامی ، قطعا ظلم به واژه ی امید است.اما در همین جریان رای به استیضاح ،بازهم این فراکسیون به همه ملت ایران که از وضعیت اقتصادی-اجتماعی موجود  شاکی هستند ،رکب زدند و متاسفانه بازهم به رفیقشان رای دادند.یک چیز دیگر که در حرفهای اقای ربیعی خیلی خنده دار و جالب بود، اینست که ایشان ازین شایعه که قیمت خانه اش را 25میلیارد تومان ذکر کرده بودند خیلی عصبانی بود و در مقام جواب گفتند که ،خانه اش فقط چهار پنج میلیارد تومان ارزش دارد.سئوال اینجاست ،یعنی الان باید با شما همدلی کنیم؟یعنی الان باید از ظلمی که بشما رفته است آه و فغان کنیم؟اقای ربیعی یادتان می اید که در جریان رای به دولت اول روحانی ،خود را کارگر زاده خطاب کردید واینکه افتخار می کنید که نان کارگری خورده اید،یادتان می اید؟می دانید الان حداقل حقوق کارگر چقدر است؟البته که می دانید. چون خود شما آنرا تعیین کرده اید. می دانید همین حداقل را کارگران گاها با تاخیرهای چندماهه می گیرند؟می دانید چقدر بیکار وجود دارد؟البته می دانید.می دانید مردم از نان شبشان مانده اند؟آن موقع خانه چهار پنج میلیارد تومانی خودتان را لابد محقرانه هم می دانید.این تحقیریست که هم دربیان شما وهم در رفتارشما دولتیان نسبت به توده مردم وجود دارد.اینجاست که دم خروستان بیرون میزند.جای بسی تعجب وتاسف است که با چنین کارنامه مشعشعی ،مجلس بازهم به ایشان اعتماد می کند.

مرگ بر تورم ،فقر وبیکاری

زنده باد عدالت ،انسانیت و ازادی

رضارخشان

22/12/1396