اخبار ویژه, سرتیتر

دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا- ابزار مجازات دگراندیشان

eu_anti_commounism

دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا برعلیه بازنشستگان

دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا شکایت مأموران سالخورده سازمان امنیت جمهوری خلق لهستان از تصمیم رژیم لهستان برای کاهش حقوق بازنشستگی آنها را رد کرد. این قرار نهایی است، و هیچ چیزی نمی‌تواند مصوبه مجلس لهستان دایر بر کاهش ١۴ درصدی حقوق بازنشستگی بیش از ۴٠ هزار نفر از مأموران سابق سازمان امنیت ملی جمهوری خلق لهستان را تغییر دهد.

شکایت را ١۶۲۸ امصاء کرده، و ابتدا نهادهای لهستان آن را مورد رسیدگی قرار دادند. با این حال، دادگاه قانون اساسی لهستان بجای رسیدگی عادلانه به شکایت آنها اعلام کرد، که مأموران امنیتی جمهوری خلق لهستان بطور کلی حقوق بازنشستگی غیرقانونی دریافت می‌کنند.

احساسات ناسیونالیستی در لهستان بیداد می‌کند، ضدکمونیسم لهستان به یک بیماری روانی بدل گردیده، و اقدام دادگاه‌های لهستان قابل درک است. اما، راهنمای عمل دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا برای صدور چنین قراری چه بود؟ معلوم می‌شود، با این باور که سازمان امنیت جمهوری خلق لهستان با الگوبرداری از سازمان امنیت دولتی اتحاد شوروی (ک‌گ‌ب) مخصوصا برای نقض حقوق بشر تشکیل گردید! هیچ مخالفتی با این استدلال «آهنین» وجود ندارد. افرادی که چنین «اتهامی» بر آنها وارد شده، در لهستان امروزی بی‌دفاع هستند. و در اروپا هیچ کس صدای خودش را برای دفاع از افسران سالخورده سازمان امنیت جمهوری سوسیالیستی لهستان بلند نمی‌کند.

اما برای دفاع از نازی‌ها و ویران‌کنندگان یادواره‌های پیروزمندان بر نازیسم بلند می‌کنند! همین اواخر دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا قراری مبنی بر تأدیه ۴ هزار یورو  برای آننا سینکوا، همان آننا که در سال ۲٠۱٠ در روی مشعل جاوید سرباز گمنام در کی‌یف تخم‌مرغ پخت، صادر کرد. دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا اعلام کرد، که حکم شرطی در باره سینکوا حق آزادی بیان او را نقض می‌کند. همچنین می‌توان یادآوری کرد، که دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا در سال ۲٠٠۲ پاریس را موظف کرد، ۲۹ هزار یورو به موریس پاپون- همدست فرانسوی اشغالگران فاشیست، متهم به جنایت علیه بشریت در سال‌های جنگ جهانی دوم پرداخت نماید.

دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا، ابزار حقوقی مجازات علیه دگراندیشان است. هیچ وجه مشترکی با دفاع از حقوق بشر ندارد.

ترجمه رفیق ابراهیم شیری

سرچشمه:

https://www.fondsk.ru/news/2018/03/09/espch-instrument-raspravy-nad-inakomysljaschimi-45736.html