سرتیتر

حزب کمونیست آفریقای جنوبی از استعفای دیرهنگام رییس‌جمهور زوما استقبال می‌کند

zuma_90jh

Image Credits: File

منبع: حزب کمونیست آفریقای جنوبی 
تارنگاشت عدالت

حزب کمونیست آفریقای جنوبی از استعفای دیرهنگام رییس‌جمهور زوما استقبال می‌کند

حزب کمونیست آفریقای جنوبی در استقبال از استعفای دیرهنگام رییس‌جمهور جاکوب زوما، به اکثریت بزرگ آفریقای جنوبی‌ها، و رفقا در سرتاسر اتحاد ما ملحق می‌شود. این چیزی است که باید مدت‌ها پيش تفاق می‌افتاد.

سطوح غارت انگلی منابع عمومی که در دوره رییس‌جمهور زوما صورت گرفت، اخراج وزرایی که در مقابل او ایستادند، فرسایش حاکمیت قانون سخت به دست آمده، انحراف مؤسسات دولتی کلیدی به ویژه در نظام عدالت کیفری، سؤاستفاده از صدا و سیما، و چوب حراج زدن به حاکمیت ملی ما در طلب انباشت شخصی موجب، آسیب بزرگ به کشور ما شده است. قربانیان اصلی برنامه تسخیر دولت که در آن رییس‌جمهور زوما مرکزیت داشته تأثیر به ویژه مخربی بر طبقه کارگر و فقرای شهری و روستایی داشته است.

در استقبال از این استعفای بسیار دیرهنگام درس‌های بسیاری برای آموختن وجود دارد. نخست این‌که، این یک کناره‌گیری خودخواسته نبود. فقط پس از یک مبارزه طولانی از درون کنگره ملی آفریقا و اتحاد آن، نهایتاً این رییس‌جمهور خطاکار برکنار شد. حزب کمونیست آفریقای جنوبی از نقشی که ما در این زمینه از درون اتحاد و در واقع از درون فراکسیون کنگره ملی آفریقا ایفا نمودیم، به خود می‌بالد.

ما از این فرصت استفاده کرده و به نقشی که بسیاری دیگران در این تحول ایفاء نمودند-از جمله نقش مهم بسیاری از روزنامه‌نگاران ریزبین، درود می‌فرستیم.

در حرکت به پیش، ما نباید هیچ توهمی داشته باشیم که مبارزه علیه تسخیر دولت از سوی سرمایه، و علیه غارت منابع عمومی پایان یافته است. امروز یک گشایش مهم تحقق یافته است.

استعفای رییس‌جمهور زوما اکنون باید به یک سرپل برای دنبال کردن اقدام بیش‌تر مبدل شود. عزم حرکت برای اصلاح-خود از درون کنگره ملی آفریقا باید حفظ شده و شتاب گیرد.

ما دیگر هرگز نباید اجازه دهیم یک فرد، پیشینه مبارزاتی آن‌ها هر چه که باشد، بالاتر از انضباط سازمانی، رهبری جمعی و حاکمیت دمکراتیک قانون قرار گیرد.

یکی از وظايف مهمی که آفریقای جنوبی‌ها لازم است در حرکت ما به پيش تکمیل نمایند این است که نبرد برای انحلال مکانیسم‌های دولتی موازی، از جمله واحدهای اطلاعاتی خودسر و شبکه‌های انگلی وابسته به آن‌ها را تشدید نمایند. از واحدهای اطلاعاتی خودسر به احتمال زیاد در تلاش برای خدشه‌دار کردن سیمای بخش‌هایی از رهبری جنبش و جامعه مدنی ما استفاده خواهد شد.

رنجبر ۱۵۴

http://www.sacp.org.za/main.php?ID=6545