اخبار ویژه

خبر فوری:سربازان ترک درمنطقه ماباتا ی عفرین با شکست فاحشی روبرو شدندوبرای نجاتشان هوا پیما دخالت کرده است

خبر فوری:سربازان ترک درمنطقه ماباتا ی عفرین با شکست فاحشی روبرو شدندوبرای نجاتشان هوا پیما دخالت کرده است(1)
یکساعت قبل، بخش خبرهای فوری
سایت:xeber24.net گزارشگر:اکرم حمو
مترجم:احمد مزارعی
یک منبع نظامی به مرکز خبری ما گزارش کرد که چهارشنبه شب ارتش ترکیه وگروههای تروریستی وابسته ،در ناحیه بعدینو وابسته به شهرک مابانای عفرین دچار شکستهای سنگین جانی شدند وهواپیماهای ترکیه برای نجاتشان دخالت کرده اند .
پس از این شکست سنگین از طرف واحدهای حمایت مردمی کرد ، هواپیماها وهلی کوپترهای ترکیه دخالت کرده ومنطقه را مورد بمبارانهای وحشیانه قرار دادند تا مگر فرصتی برای ارتش ترکیه فراهم کرده تا خودرا از منطقه بعدینو نجات دهند.
این درگیریها تا لحظه ارسال این گزارش ادامه دارد
(1) توضیح مترجم،سایت فوق متعلق به طرفداران پ ک ک ، میباشد،بنظر من اکنون کردهای سوریه جنگ ازادیخواهانه اشان در مسیر درستی حرکت میکند،کردهای سوریه در مجموع دارای تفکرات مترقی وهیچگاه با دولت سوریه اختلافات عمیق نداشته بلکه باهم زندگی میکرده اند،اکنون انها بهمراه ارتش سوریه دست دردست بر علیه تهاجم فاشیستی ارتش ترکیه میجنگندونباید شک داشت که پیروزی با انها میباشد،قابل توجه اینکه اساسا پ ک ک ، درزمان حافظ اسد در دره بقاع لبنان زیر نظر ارتش سوریه تشکیل شد وده هزار چریک در ان دوره تربیت شدند.