تیتر۱, تاریخی, سرتیتر

درعرصه جنگ تجازوزکارانه مشترک ترکیه – امریکا در عفرین وبر علیه سوریه چه میگذرد؟(1)


درعرصه جنگ تجازوزکارانه مشترک ترکیه – امریکا در عفرین وبر علیه سوریه چه میگذرد؟(1)

مترجم:احمد مزارعی

روزنامه وطن سوریه ،پنجشنبه 22 فوریه 2018

ریزان حدو سخنگوی رسمی «واحدهای حمایت ملت»وابسته به کردها ی در عفرین:

«انچه که میان ارتش سوریه در مورد ورود «نیروهای توده ای» همردیف با ارتش سوریه وواحدهای حمایت ملت کردها انجام گرفت از نظر من اتفاق ما بین ما نبوده بلکه بلکه صحبت از ورود نیروهای ارتش سوریه به بخشی از سرزمین سوریه بوده ،وواحدهای دفاع ملت کردها نیز نیروهای سوریه به حساب میایند وعفرین نیز سرزمین سوریه است، در مجموع باید بگویم که ورود نیروهای وابسته به ارتش سوریه به عفرین به یک هماهنگی میان ما وارتش سوریه نیاز داشت که انجام شد،وهم اکنون همه نیروها به وظایف وواجبات ملی خود در جهت مقابله با اشغالگران ترک (ینی چری) ادامه میدهند».

ورود انبوه»نیروهای توده ای» همردیف با ارتش سوریه (نیروهای بسیجی سوریه) به عفرین منظره وموقعیت جنگی تازه ای را در مرزترکیه سوریه به وجود اورده وموجب موازنه کاملا مغایرومتفاوتی شده که در مخیله ومحاسبات برنامه ریزان تجزیه وتقسیم کنندگان سوریه واواره کردن مردم این منطقه ، نمی گنجید.

«نیروهای توده ای»همردیف با ارتش سوریه به فوریت بعد از ورود خود به عفرین افراد وجنگ افزارهای خودرا در جبهه های مقدم جنگ و کشتاربا دشمن متمرکز کرده وبرای مقابله با تجاوزات نظام ترکی بر علیه منطقه اماده شدند.

منابع اگاه به وضعیت جبهه های جنگی وهماهنگیهای میان انها روشن ساختند که این سومین گردان ورود «نیروهای توده ای»(قوات الشعبیه) در روز سه شنبه به عفرین میباشد که با خود اسلحه ها سبک ومتوسط حمل میکنند وتعداد انها بیش از پانصد نفر است که کاملا برای جنگهای چریکی دوره دیده وقبلا نیزدرجنگهای گوناگونی شرکت داشته اندقث.

همین منابع تاکید کردند که موانع واعتراضاتی که بتوسط توپخانه ترکیه در مسیر «نیروهای توده ای» وبرای منع ورود انها به عفرین ایجاد شد،نتوانست خللی در حرکت نفربرهای زرهی ایجاد کند وبر اساس توافقاتی که با «واحدهای حمایت ملت» که اکثرا از کردها تشکیل شده ،انجام گرفته است قرار است نیروهای تازه نفس تازه ای وارد عفرین گردد.(در میان واحدهای حمایت مردمی با اکثریت کردی نیروهای قبایل گونا گون عرب سوریه نیز حضور دارند که با توصیه دولت سوریه با کردها همکاری میکنند، قابل توجه اینکه غالب این افراد،کرد وعرب، از مزایای دولتی وحقوق ماهانه دولت مرکزی سوریه استفاده میکنند، مترجم).

یکی از فرماندهان در واحدهای حمایت مردمی کردها به خبرنگار روزنامه وطن اظهار داشت ،بخشی از نیروهای توده ای سوریه که در کنار کردها میجنگند پرچم جمهوری عربی سوریه را بر افراشته اند،بویژه در جبهه های جنگی بلبل،راجووجندیرس که بسیار حساس وجنگی به غایت خونین با ارتش ترکیه وتروریستهای همپیمان ووابسته به انها جریان دارد، بزودی نیروهای تازه نفس دیگری از طرف ارتش سوریه به جبهه عفرین ملحق خواهد شد ودر نقاط مختلفی از شهر که از قبل مشخص شده است سنگر خواهند گرفت، این وضعیت وصفبندی جنگی تازه در عفرین بر روحیه جنگجویان داخلی عفرین تاثیر بسیار مثبتی داشته وباعث شده است که با شوروشوق بیشتری بر علیه تجاوزگران اشغالگر ترک ودر جهت حفظ سیادت ووحدت سزمین سوریه برزمند.

یکی از فرماندهان واحدهای کرد به خبرگار ما گزارش داد که وسائل ضد هوائی نیروهای توده ای سوریه موفق شدند با شلیک به طرف یک هواپیمای اطلاعاتی ترکیه که بر فراز عفرین پرواز میکرد،ان را مجبور به فرار کردند ،درهمین زمان گلوله باران توپخانه ارتش ترکیه به مناطق اطراف شهرعفرین ادامه یافت که موجب مجروح شدن بسیاری از کودکان گردید.

همین فرمانده این ادعای ارتش ترکیه را مبنی بر اینکه موفق شده اند کاملا بر نوار مرزی عفرین وگذرگاه میان شمال حلب در نزدیکی شهر اعزاز وشمال ادلب ،در نزدیک روستای اطمه ، به اشغال در اورند ، به باد تمسخر گرفت وافزود ارتش ترکیه میکوشد با این اخبار دروغ روحیه متلاشی شده سربازان خودرا تقویت کند ،بویژه که عملیات «شاخه زیتون» نظامی ترکیه پس از سی وسه روز وبدون تحقق هرگونه هدف از پیش تعیین شده ای، در بن بست قرار گرفته است.

ریزان حدو،فرمانده کرد تاکید کرد انچه میان ارتش سوریه وواحدهای کرد گذشت گفتگو ها ی سالمی بود که هیچگاه قطع نگردید ، در مورد تعداد دقیق نیروهائی که به عفرین وارد شده ویا در اینده وارد خواهند شد گفت :»انتشار نیروها وتعدادشان اموری نظامی هستند که نمیتوان انها در مطبوعات علنی اظهار کرد»

(1) بنا به مقاله ای که در سایت «مرکز مباحثات ومطالعات دمشق» در سوریه، به قلم دکتر احمد درزی نوشته شده است جنگ عفرین تنها با توافق ترکیه وروسیه وبدون موافقت واطلاع دولت سوریه انجام گرفت ،این قول وقرار روسیه بر اساس معادله نیروهای داخلی روسیه ودادن امتیازاتی به جناحهای وابسته به امریکا انجام گرفت که خوشبختانه این طرح درحال شکست خوردن است ،ایران ،عراق،مقاومت لبنان وفلسطینیها در کنار سوریه قرار گرفتند،من به زودی مقاله مذکوررا ترجمه خواهم کرد.

۱ دیدگاه

 1. سپیده says

  لطفا آقای زارعی در امر این برگردان عجله فرمایید!

  روسیه از ابتدای جلوس حروشچف از سیاست با کفش روی میز سازمان ملل کوبیدن و در عمل تا سرحد های معینی با آمریکا همکاری پشت پرده داشتن، پیروی کرده و تا کنون ادامه داده و میدهد.

  ولی همانطور که تاریخ تاکنون نشانداده است، سردمداران حکومتی نماینده طبقات حاکمه کشورهای امریالیستی: تبانی های خود را برحسب نیاز های امپریالیستی خود که در جوهر استعماری میباشند، انجام داده و همیشه طبق گفته رفیق انورخوجه «تبانی آنان موقت و گذرا و برای رسیدن بنقطه ای که با ضربه فنی آخرین، رقیب خود را زمین زده تا بازارهای فروش وی را تسخیر کنند» ویا بنا بر لنین تجدید تقسیم نمایند. ولی رقابت آنان که همان نسخیر بازارهای یکدیگر است دایمی و تا سرحد نابودی یکدیگر انجام میپذیرد. وجود ابرقدرتی یکی با نابودی ابرقدرتی دیگری همیشه عجین است!

  خروشچف در جنگ ویتنام این خرابکاری را بر علیه هوشی مین ادامه داد تا اینکه رفیق هوشی مین سیلی محکمی بوی زد تا ویتنام توانست بدست ژنرال ژیاب سالی بعد از خمرهای سرخ ارتش تجاوز گر آمریکا، همراه با کمک های اروپا و بطور کلی غرب(حتی خلبانان ایرانی داستان خود من در ۱۸ سالگی)‌ را بدریا بریزد! (حتی با ادامه چنین همکاری کثیف بورژوازی نوخاسته روسیه با آمریکا)

  نتیجه این همکاری و گول طبقه سرمایداران وال استریت را خوردن در زمان گارباچف-یلتسین؛ رفیق گرامی ابراهیم شیری بروانی و روشنی با فاکت های لازم برگرانیده و در اختیار همگان قرار داد.
  از آن زمان هرنوع همکاری پوتین با وال استریت چیزی جز شکست و تحقیر روسیه فدرال حتی با انتقادات «رقیق» «رفیق گنادی زیگانف»، چیزی برای نه تنها طبقه حاکمه الیگارشهای روسی نداشته، بلکه سرشکستگی کل ساکنان روسیه را هم دربر داشته است.
  الیگارش های روسی حتی حاضر نبوده‌اند در سیاست، از ایران فرا بگیرند و برخلاف ظریف زنگنه روحانی (رفسنجانی ها و هفت برادران لاریجانی) که دایما در تماس های مخصوص خود با ام.آمریکا و پیشی گرفتن ازشاه خائن در ایران فروشی و وابسگی به دلارآمریکایی که جز سرشکستگی ایرانیان چیزی با خود نداشته است، از مبارزه مرگ و زندگی مردم ایران با انگلیس صغیر و بخصوص ام.آمریکا، و کارایی آن پند بگیرند.

  اکنون در سوریه ورق ها بشکل روباز بازی میگردند:

  در یک طرف مردم سوریه در کنار اسد، همراه اکثریت فلسطینی های مبارز که مبارزه‌ای تا مرز مرگ و زندگی برای زنده ماندن برعلیه صهیونیست ها،**) با انتقاضیه هایی بینظیر…؛
  همراه با کشورهای عربی همانند لبنان، عراق و اکثریت شکننده مردم مبارز عرب؛ که مبارزه ضد امپریالیستی خود را جدا از رهبران خود تحت سرکردگی مبارزین ضد امپریالیست ایرانی قرار داده اند… تا کنون همراه با روسیه ای که گاهی به اسراییل خدمات میدهد و گاهی هم به متجاوزین آمریکایی و متحدین آنان، حتی کردهایی که در ائتلاف غربی قرار داشتند.
  و در طرف دیگر آمریکای افول کننده و روسیه ای که پاندولی با تبانی های تاکنونی خود و جبونی وال استریت روسی*) که دارای اقتصادی زیردست و پادوی وال استریت آمریکایی است که در همین تبانی ها با آمریکا سیاست همراهی با بانک جهانیِ امریکایی که بزودی به پکن تغییر مکان خواهد داد، شفاف و شفاف‌تر میشود.

  من در یک مورد از درگاه مبارزین خلق کرد «کوبانی» یا «عین العرب»‌ یا «روژانا» پوزش میطلبم،‌ هرگاه این همکاری و اتحاد آنان طبق این نوشته با مردم سوری «برخلاف اتحاد آنان درائتلاف آمریکایی» منسجم و پایدار بماند، مطمئناً همگی باهم به برنده اصلی مبارزات ضد آمریکایِ متجاوز و سرکرده غرب، در قرن بیست ویکم خواهند گردید و در تاریخ مبارزات ضد امپریالیستی ثبت و مورد ستایش خلقهای جهان قرار خواهند گرفت، قضاوتی جز این داشته ام.
  اشتباه برجوانان عیب نیست! اعتراف نکردن به اشتباهِ خود، بزرگترین عیب است.
  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
  **)- (۷۵ درصد یهودیان مقیم اسراییل از صهیونیست ها راضی و خودرا لااقل تاکنون جزیی از آنان میدانند «انتخابات»!!)
  *)- من به شرکتها و بانک هایی نظیر روس نفت و بانک خود؛ گازپروم و بانک گازپروم… در کنار پنتاگون روسی که مجهز به بالاترین و پرقدرت ترین ارتش تجاوزی و تولیدات اتمی، راکتی و ضدراکتی است (طبق اعتراف پنتاگون آمریکا آنهم با پادگانهای نظامی بسیارکمتر در خارج از خاک خود همچون ترتوس و حمیمم)، وال استریت روسی مینامم.
  سپیده

  دوست داشتن

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.