مراسم و یادبودها

بازگرداندن رضا شهابی به زندان قویاٌ محکوم است!

بازگرداندن رضا شهابی به زندان قویاٌ محکوم است!

رضا شهابی عضو هئیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، كه تحت فشارهاي بين المللي از روز پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶، به مدت پنج روز از زندان مرخص شده بود، امروز يكشنبه مجددا به زندان برگراندن شد. بازگرندان رضا شهابي به زندان در شرايطي است كه او از نظر جسمی و روحی در شرایط بسیار وخیمی بسر میبرد، با وجود اینکه مقامات رژیم ضد کارگر جمهوری اسلامی و مسئولین زندان بر این امر واقفند که او مدت طولانی نیاز دارد که تحت معاینات و درمان پزشکی در خارج از زندان قرار بگیرد، اما با مرخصی بيشتربراي ایشان موافقت نكردند.

اوضاع جسمانی رضا شهابی در اثر زندان و شکنجه شدن و چندین بار اعتصاب غذاهای طولانی در اعتراض به وضع موجودش و همچنین بی توجهی های مزدوران ضد کارگر جمهوری اسلامی در طی چندین سال اخیر رو به وخامت گذاشته است. رضا شهابی دو بار دچار سکته مغزی شده، اکنون یک چشم او تقریباً بینائی اش را از دست داده و از فشار خون بالا و درد کمر و گردن رنج میبرد.

به زندان باز گرداندن رضا شهابی و محکوم نمودن او به ۹۶۸ روز دیگر زندان بدون مرتکب شدن جرمی، از سر استیصال و وحشتی است که نظام سرمایه جمهوری اسلامی با آن روبرو است. در حالی که با احتساب دورۀ مرخصی استعلاجی قانونی و تآیید شدۀ رسمی قبلی او- نه «غیبت» آنگونه که زندانبایان فریبکارانه مدعی شدند و ظالمانه اجرا کردند، دورۀ 6 سال محکومیت او قانوناً به پایان رسیده و اکنون او می بایست بدون هیچ قید و بند و تعقیب و آزاری، کاملاً آزاد باشد تا بتواند در آرامش به اد امۀ معالجاتش بدون اضطراب بپردازد، تا شاید سلامتی خود را بعد از این همه مصائب به دست آورد. رضا شهابی در اعتراض به اولیه ترین حقوق و مطالبات کارگری با متهم نمودن او به «تبلیغ علیه نظام» مجبور به تحمل اینهمه فشار و بی عدالتی شده است،که به قیمت از دست دادن سلامتی اش تمام شده است.

رضا شهابی متعلق به جنبشی است که میلیونها کارگر را با خود به همراه دارد. کارگران و نیروهای آزادیخواه و عدالت طلب در سطح کشور و سراسر جهان، لحظه ای او را تنها نگذاشته و قاطعانه از حقانیت او دفاع کرده و شقاوت های جمهوری اسلامی نسبت به او را محکوم نموده اند.

گرچه رضا شهابی از تلاشهای داخل و نهادهای مدافع حقوق بشر در سطح بین المللی مورد حمایت گسترده قرار گرفته است، اما در شرایط کنونی نیاز مبرم  به حمایت گسترده تر دارد  تا از بازگرداندن او به زندان ممانعت بعمل آید زیرا او نیاز فوری و عاجل به درمان کامل و دراز مدت دارد.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری – در خارج این عمل شنیعانه رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی را بشدت محکوم نموده، و قویاً خواهان آزادی بی قید و شرط رضا و ترتیب مداوای ایشان در اسرع وقت می باشند. بار دیگر با حمایت سراسری تمام تشکلها و نهادهای سراسری بین الملی باید جلو این جنایت ضد بشری را گرفت و خواست آزادی رضا شهابی را به جمهوری اسلامی تحمیل نمود.

۱۹ فوریه ۲۰۱۸

کارگر زندانی و تمام زندانیان سیاسی آزاد باید گردد!

نابود باد حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

http://nahadha.blogspot.com

nhkommittehamahangi@gmail.com