مراسم و یادبودها

یادمان دو روز بزرگ تاریخی

یادمان دو روز بزرگ تاریخی
۱۹ بهمن ماه سال ۱۳٤۹ سرآغاز جنبش مسلحانه‌ی انقلابی
۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۵۷ پایان و فروپاشی رژیم شاهنشاهی
نقد و نگاهی به خیزش مردم و مبارزات طبقه‌ی کارگر در ایران.
روزهای بزرگ تاریخی را گرامی بداریم، چونکه هر کدام حامل درس‌ها و تجارب ارزشمندی است و گامی محکم و استوار در پیمودن راه پر فراز و نشیب مبارزه تا رسیدن به پیروزی.
یک شنبه ۲۵ فوریه ۲۰۱۸ از ساعت ۲ تا ۶ بعداز ظهر
در محل کمیته میزکتاب آمستردام:
آدرس: محل کمیته میزکتاب آمستردام، Weteringplantsoen 2/C 1e
از ایستگاه مرکزی قطار با ترام‌های: ۱۶،٢٤و۲۵ ایستگاه: Weteringscircuit
ارائه‌ی بحث در مورد:
– سیاهکل و ادامه کاری جنبش مسلحانه‌ی انقلابی و تفاوت آن با خیزش‌های خود انگیخه اخیر
– علل خیزش اخیر مردم و مبارزات کارگران در ایران
موسیقی زنده و ترانه سرودهای انقلابی
تریبون آزاد و بحث گفتگو پیرامون بحث‌های ارائه شده و مسائل روز
زنده و ماندگار است یاد به خون خفته‌گان سیاهکل و تمام کسانی که برای آزادی جانفشانی کردند!
سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی!
نابود باد امپریالیزم خون‌آشام و جنگ‌های امپریالیستی!
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیزم! زنده باد انقلاب،
کمیته میزکتاب آمستردام – فوریه ۲۰۱۸
Tel: +31-0629540097 E.mail: mize_ketab@hotmail.com
کمیته میزکتاب آمستردام متشکل از: انقلابیون کمونیست، شورای سوسیالیست‌های مسلمان، فعالین چریکهای فدائی خلق ایران – هلند، فعالین حزب کار ایران (توفان) – هلند، کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید) – هلند.