اخبار ویژه

اعتراض به عدم صدور ویزای آمریکا برای جورج ماوریکوس

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
تارنگاشت عدالت

اعتراض: عدم صدور ویزا برای دبیرکل فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری از سوی دولت ایالات متحده

ما از جايگاه فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری دولت ایالات متحده آمریکا را که به جورج ماوریکوس دبیرکل فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری ویزای ورود به ایالات متحده نداده است، محکوم می‌کنیم.

دبیرکل فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری قرار بوده است برای شرکت در یک برنامه سازمان ملل متحد در مارس ۲۰۱۸ در نیویورک به ایالات متحده برود، وی در سازمان ملل متحد نماینده دايم فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری است، و به عنوان سخنران اصلی در نشست سالانه سازمان‌های سندیکایی عضو و دوست فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری که در همان ماه در لوس آنجلس، ایالات متحده برگزار خواهد شد، سخنران اصلی است.

ما مقررات «سیستم الکترونیکی برای مجوز ورود» را دنبال کردیم، اما متأسفانه پاسخ سرسختانه مقامات صلاحیتدار ایالات متحده آمریکا منفی بود.

این موضع وزارت امور خارجه ایالات متحده ضددمکراتیک است و هدف آن ممانعت از اقدام سندیکایی آزاد و از تقویت جنبش سندیکایی رزمنده کارگران در ایالات متحده است. در عین‌حال، این یک تبعیض عامدانه علیه فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری و علیه حق آن برای ایفای نقش خود در سازمان ملل متحد می‌باشد، نقشی که از سال ۱۹۴۵ داشته است. دولت ایالات متحده خط متداوم ضدامپریالیستی، ضدانحصاری فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری را دوست ندارد، و آن‌ها تصور می‌کنند از طريق ممانعت غیردمکراتیک اقدام انترناسونالیستی ما را به سود خلق‌هایی که برای تعیین آزاد و دمکراتیک حال و آینده خود مبارزه می‌کنند، متوقف خواهند کرد. اما آن‌ها هرگز، با هر تعداد تبعیضات ضددمراتیک، نژادپرستانه که بتوانند علیه جنبش سندیکایی رزمنده اعمال کنند، قادر به انجام این نخواهند شد.

ما هم‌چنین به سفارت ایالات متحده آمریکا در آتن مراجعه کردیم، بدون آن‌که یک پاسخ مثبت دريافت کنيم.

وزارت امور خارجه یونان نیز مطلع شد، اما دولت ائتلافی سیریزا و آنل راست افراطی نه می‌خواهد و نه می‌تواند حق حرکت آزاد شهرونان یونان و ایالات متحده آمریکا را تضمین کند.

در عین‌حال، سازمان‌های سندیکایی ایالات متحده آمریکا یک نامه اعتراضی برای آقای تیلرسون وزیر امور خاجه ایالات متحده آمریکا فرستادند که تا به امرور بدون پاسخ مانده است.

پاسخ مقامات صلاحیتدار ایالات متحده آمریکا به همه این اقدامات قانونی ما برای دریافت ویزا این بود که شما باید برای مستثنا شدن از سیستم «سفر تروریستی» تقاضا بدهید.

این اقدامات تحریک‌آمیز و غیرقابل پذیرش است. فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری یک سازمان سندیکایی عظیم بین‌المللی دارای سمت‌گیری طبقاتی است که در ۱۲۳ کشور در سراسر جهان ۹۲ میلیون عضو دارد، تاریخ آن همگانی است و بر کسی پوشیده نیست. فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری هرگز سرسپرده امپریالیست‌ها و چندملیتی‌ها نبوده است. و اکنون نیز تاریخ خود را نخواهد فروخت.

در عین‌حال، ممانعت از ورود دبیرکل فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به یک پرسش دیگر نیز اشاره می‌کند. در حالی‌که دولت ایالات متحده آمریکا به دلخواه خود یک‌سری محدودیت‌های ضددمکراتیک و خودکامانه برای صدور ویزا وضع می‌کند، سازمان‌های بین‌المللی چگونه می‌توانند در ایالات متحده آمریکا فعالیت کنند؟ ما با علاقه منتظر موضع سرویس‌های صلاحیتدار سازمان ملل متحد پیرامون این موضوع هستیم، زیرا ایالات متحده آمریکا مانع ورود نماینده فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به کشوری می‌شود که مقر سازمان ملل متحد در آن واقع شده است.

با توجه به این وضعیت، ما خواهان اعطای ویزای قانونی به دبیرکل فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری و پایان دادن به همه این تبعیضات علیه کادرهای فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری هستیم.

ما به کارگران ایالات متحده آمریکا اطمینان می‌دهیم که بدون توجه به دشواری‌ها و موانع، فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در مبارزه آن‌ها در کنارشان خواهد ایستاد. انترناسیونالیسم و همبستگی سلاح‌های شکست‌ناپذیر کارگران و خلق‌هاست.

دبیرخانه

http://www.wftucentral.org/protest-visa-denial-to-the-wftu-general-secretary-by-the-usa-government/