اخبار ویژه

درخواست اسرائیل ازروسیه برای مانع شدن از گسترش جنگ در شمال سوریه – احمد مزارعی

احمد مزارعی

درخواست اسرائیل ازروسیه برای مانع شدن از گسترش جنگ در شمال سوریه
دهم فوریه 2018، سایت نویسندگان اردنی «شبکه الوحده الاخباریه»
امروز شنبه سفیر اسرائیل در روسیه ،هاری کورین ازموسکو رسما دعوت نمود تا دخالت کرده ومانع گسترش جنگ در شمال سوریه و دخالت حزب الله شود.
سفیر اسرائیل در مصاحبه با مطبوعات روسیه اظهار داشت فعالیتهای حزب الله در منطقه «حفظ ارامش» باید متوقف شود ،وی گفت ما ترجیح میدهیم در مورد قراردادهای گوناگون برای ارامش مذاکره کنیم ،بویژه در مرز جنوبی با اسرائیل . پایان
جل الخالق ، اسرائیل برای برقراری ارامش میخواهد با حزب الله مذاکره کند، ؟ باور کردنی است ، بله ،معادله قدرت در خاورمیانه به نفع محور مقاومت تغییر کرده است.(1)
چند روز پیش فرمانده حشد الشبی عراق ،اقای حسینی در مصاحبه با مطبوعات اظهار داشت»ما حتی یک امریکائی را تحت عنوان مستشار ،سرباز ویا هر نام دیگری درعراق تحمل نخواهیم کرد واگر خودشان بیرون نروند، ما انها را با زور اسلحه بیرون خواهیم کرد.وی تصریح کرد که ما هیچگونه فرقی بین داعش وامریکا قائل نیستیم.
(1) در مورد جنگ اسرائیل وحزب الله این گزارش را بخوانید :
Hizbollah and the war Israel lost chris Harman:

سرخوردگی وضربه روحی برصهیونیستها سایه افکنده است:

ارتش ما دچار شکستی تاریخی شد واسد به مرحله اقدام انتقال یافتته است

شبکه الوحده الا خباریه ،متعلق به اتحادیه نویسنگان اردن، دهم فوریه 2018

مترجم:احمد مزارعی،22بهمن 1396

انقلاب شکوهمند بهمن بر ملت بزرگ وازادیخواه ایران خجسته باد

کانال تلوزیونی ده اسرائیل از قول یک مسئول دولتی اسرائیلی اعلام داشت که تل اویو به شکل بسیار عجولانه ای ازروسها درخواست نموده است تا مانع توسعه زدوخوردها در منطقه شمال سوریه گردند.خبر گزاری رویتر نیز از قول سخنگوی ارتش اسرائیل گزارش داد که ما در صدد گسترش درگیری باسوریه وایران نیستیم. (1)

( قابل توجه اینکه رهبر مقاومت لبنان چند ماه پیش اعلام نمود که ماملیونها نفر نیروهای اموزش دیده در کشورهای اسلامی داریم که هر لحظه ضرورت افتد برای مبارزه با رژیم صهیونیستی وارد میدان خواهند شد .مترجم)

تحلیلگر سایت امنیتی «والاه» اسرائیلی ،پس از اقدام پدافند هوائی سوریه در مقابل تجاوز هوائی صهیونیستها به یکی از پایگاههای ارتش سوریه ،اینچنین اظهار کرد : » تصور این امر بسیارسخت است که اگر خلبانان هواپیمای اف 16ساقط شده ، در داخل خاک سوریه فرود میامدند». وی افزود:» این امر مربوط به وارد شدن ضربه به برتری نیروی هوائی ما است ،روی این مسئله باید تحقیقی همه جانبه انجام شود که ایا هوا پیما مورد اصابت قرار گرفته ویا اینکه به مجرد اینکه مورد هجوم رادارهای سوری قرار گرفتنه اند، هوا پیما را ترک کرده اند ، …..اگر این امر مربوط به مورد اصابت قرارگرفتن مستقیم هوا پیما بتوسط سوریه باشد،این امر حادثه ایست که در دهها سال گذشته سابقه نداشته است»، این تحلیلگر سایت والاه افزود «این امر مربوط به وارد شدن ضربت به برتری ارتش است واین مسئله نیاز به تحقیقی عمیق دارد تا روشن کند که علت چه بوده است ،زیرا این هوا پیما دارای سیستمهای بسیار پیشرفته ای بوده است ،البته هنوززود است که بتوان نتیجه گیر ی کرد وعبرت گرفت».

بنظر تحلیلگر این سایت :» انچه که اتفاق افتاده حادثه ای بسیا ر بزرگ وتاریخی بوده است» وسپس افزود :»عقیده ایران براین است تا یک پایگاه بزرگ نظامی ویژدر سوریه ایجاد کند ودارای انچنان وزنی باشد که بتواند برضد کشورهای منطقه همچون عربستان،اردن وامارات ،از جمله اسرائیل عمل کند .این عقیده ایران که درباره اش صحبت شده به درجه ای رسیده است که سپاه پاسداران ایران در سوریه مستقر شده است».

سایت اسرائیلی امنیتی «والاه» سپس چنین میافزاید:» در فرودگاه «تی4″که در شصت کیلومتری تدمر قراردارد کسانی هستند که در سالهای اخیر سیاستهای سوریه را طراحی میکنند،اینجا در حقیقت یک پایگاه نظامی هوائی است که دارای یک سیستم هوائی بسیار قوی وموثر است وارتش سوریه وحزب الله نیز همینجا مستقر است وهدف اصلی انها دفاع از محور ایرانی است وامروز میتوان فهمید که ایران هواپیماهای بدون خلبان خودرا از اینجا هدایت میکند».

سایت «والاه»در بخش دیگری میافزاید فرمانده ارتش اسرائیل گادی ایزنکوت بدون در نظرگرفتن «امنیت » دستور هجوم بیسابقه ای را به مواقع ایرانیها وسوریها صادر کرد وبا این کارش باعث شد تا بهای گزافی بپردازد » تحلیلگر «والاه» سپس چنین ادامه میدهد «اکنون این سئوال مهم دربرابر اسرائیل قرار دارد که ایا از این پس اسرائیل خود به تنهائی باید با ایران که همپیمان روسیه میباشد مقابله کند ویا اینکه امریکا هم به این درگیری خواهد پیوست؟

ازسوئی دیگررادیو رسمی صهیونیستی ازقول یکی از وزرای کابینه اینچنین نقل قول نمود»مصلحت اسرائیل در برقراری ارامش است واین البته به برحورد طرفهای دیگر در حوابث دارد»

همچنین اقای «گیلی کوهن» خبرنگار وتحلیلگر امور سیاسی کانال «کان»اظهار داشت که نتانیاهو ازوزرای کابینه خواسته است که به درگیریهای شمال سوریه دامن نزنند وکوشش کنند شعله های اتش را خاموش کنند».

ازسوی دیگر تحلیلگر امور نظامی کانال تلوزیونی دو ، رونی دانییل چنین گفت :» پرواز هواپیمای بدون سرنشین ایران برفراز اسرائیل به دو دلیل حادثه ای استثنائی میباشد،ارسال ان بتوسط ایران وپاسخ فوری ارتش اسرائیل به ان.

سپس دانییل سئوال میکند ،ایا این اقدام ایرانیها شروع گسترش نظامی انها است واینکه انان از این اقدامشان چه اهدافی را دنبال میکنند؟ وی سپس چنین می افزاید:» همه اموری که اتفاق می افتد بر این امر دلالت دارد که ما در استانه وقوع تنشهای زیادی هسنیم …، این حادثه خطرناک است وخطوط داغی را در مقابل ایران قرار میدهد که موقعیت خودرا در سوریه تثبیت نموده است»

روزنامه «یدیعوت اهرونوت» نیز در همین زمینه گزارش کرد که که اسرائیل بطور عجولانه ای از روسیه در خواست نموده است تا برای برقراری ارامش در منطقه شمال سوریه اقدام کند و………» .

در ناحیه ای دیگر،»عاموس هرئیل» تحلیلگر مسائل نظامی در روزنامه » هارتس»چنین میپرسد:» اگر جنگ امروز پایان نیافت ؟ واگر ترامپ چک سفیدی برای مقابله با ایران درشمال سوریه در اختیار نتنیاهو قرار داد ؟،وی ادامه داد که در حال حاضر هردوطرف در استانه وضعیت خطرناکی قراردارند.

این تحلیلگر هارتس سپس اینچنین نظر میدهد :»هدف قرار دادن هواپیمای نظامی اسرائیل بتوسط رهبران دمشق نشاندهنده این است که انها کاملا اعتماد به نفس دارند،زیرا توانسته اند قدرت خودرا بر هشتاد در صد سرزمین سوریه اعمال کنند.

توضیح مترجم (1) باید گفت که خاور میانه قبل وبعد از سالها جنگ تجاوز کارانه امپریالیستی بر علیه سوریه دچار یک تغییر کیفی شده که معادله قدرت را به نفع محور مقاومت تغییر داده ودیگر امکان شکست داد ان به هیچوجه وجودندارد، اکنون این محوررا نه فقط نمیتوان شکست داد ،بلکه این محور تعیین کننده شده ومیتواند سیاستهای خودرا بر روند کلی جنگ وقدرتهای موجود تحمیل کند. محور طی دوره جنگ توانست داعشی را که جنبه استراتژیک برای امریکا داشت وقرار بود به قول اباما ، سی سال دوام اورد ودرحقیقت ابزار تسلط کامل برخاورمیانه ومتلا شی کردن وتقسیم ان باشد نابود شد.

دوم طرح استقلال کردستان عراق که کمتر از داعش برای امریکا نبود ومیتوانست نقش مهمی در تشکیل «خاورمیانه بزرگ» داشته باشد به رسوائی انجامید وباید مطمئن بود که این بخش از رهبران کرد سوریه که خودرا به مزدوری امریکا دراورده اند ،دیر یا زود دست از پا دراز تر شکست خواهند خورد،محور مقاومت اجازه نخواهد داد دارودسته های مزدور وبیگانه پرست در منطقه نفس بکشد وشکست بزرگتری بعد ازشکست تجاوزکارانه اشغال عراق ،مجددا در انتظار امریکا است،محور مقاومت به انچنان پولاد ابدیده ای تبدیل شده که روند سیاست استقلال طلبانه ملل منطقه را با پیروزی رقم خوهدزد.