گوناگون, سرتیتر

تندیس برنایی دشمن نه – جعفر مرزوقی(برزین آذرمهر)

barzin_azarmehr2018

تندیس برنایی دشمن نه

 

*

 

نِه تا توانند

برخود ببالند

از چست وچلاکی

از اوج بی باکی…

تندیس برنایی دشمن نه

گر کاویانه پرچم دادی

پیدا نه در دستان  فتاکی

بر تارک  بیداد ضحاکی !…

 

*

 

جعفر مرزوقی(برزین آذرمهر )