اخبار ویژه

حزب کمونیست مصر انتخابات ریاست جمهوری را تحریم می‌کند

منبع: شبکه همبستگی
تارنگاشت عدالت

رویدادها و تحولات طی چند روز اخیر پیرامون انتخابات ریاست جمهوری درستی محتوای بیانیه پیشین هیأت سیاسی حزب کمونیست مصر در ۱۸ ژانویه ۲۰۱۸ را ثابت کرد. بیانیه گفت: «انتخابات ریاست جمهوری تحت شرایط، و وضعیتی برگزار می‌شود که مجموعاً به بازگشت به شرایط توتالیتری که در سراسر دوران پبش از انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ وجود داشت منتهی می‌شود، و آن‌را بیش‌تر شبیه یک همه‌پرسی می‌کند تا انتخابات دمکراتیک واقعی که مردم مصر، به ویژه پس فداکاری‌های بزرگی که در دو انقلاب ۲۵ ژانویه و ۳۰ ژوئن کردند، آرزو دارند. این، کشور را در آشفتگی بزرگی قرار می‌دهد. این هم‌چنین بخش بزرگی از توده‌‌‌ها را به منفیت و عدم شرکت توده‌ها، شبیه چیزی که سراسر دهه‌های گذشته وجود داشت، سوق می‌دهد.»

این فضای توتالیتر نه تنها به سطله یک صدا می‌انجامد، فقط رهبر را می‌ستاید و نقش مردم را در مقابله با چالش‌های بزرگی که شهروندان با آن رو‌به‌رو هستند به حاشیه می‌راند، بلکه هم‌چنین به مصادره حیات سیاسی که هم‌اکنون تحت محاصره است، به محدود ساختن حاشیه دمکراتیک و خفه کردن صدا‌های مخالف، به ویژه در سایه ادامه زرادخانه‌ قوانینی که آزادی‌های سیاسی، حزبی، سندیکایی و مدنی را محدود می‌سازند، می‌انجامد. به علاوه، در سال‌های اخیر قوانین بدنام‌تری مانند قوانین اعتراض، سندیکاها و سازمان‌های غیردولتی اضافه شده است.

بیانیه بر غیرممکن بودن برگزاری انتخابات دمکراتیک حقیقی تحت اصرار مقام و ارگان‌ها و مؤسسات حکومتی بر یک نامزد واحد، یعنی رییس‌جمهور السیسی، تحت قانون فوق‌العاده که محدودیت‌های استثنایی بر جنبش‌های سیاسی و توده‌ای نامزدها و هواداران آن‌ها تحمیل می‌کند، تأکید نمود. این به نامزد ریاست جمهوری و مقامات اجرایی قدرت مطلقه می‌دهد، و با کنترل مقامات و نهادهای امنیتی آن‌ها بر اکثر رسانه‌ها، به ویژه کانال‌های ماهواره‌ای، «دايماً و پیوسته کارزارهای افترا‌زنی علیه هر صدای ملی و هر نامزد رقیت برای ریاست جمهوری السیسی، و هم‌چنین کارزارهای مداوم برای به بیراه بردن انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ و نابود کردن نمادهای آن را پیش می‌برند. این در سایه استفاده از مؤسسات حکومتی برای ستایش شبانه‌روزی از دست‌آورهای (رییس‌جمهور) نامزد، بدون دادن هیچ‌گونه فرصتی برای بررسی محتوایی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف دوره ریاست جمهوری پیشین، صورت می‌گیرد.

تحولات بعدی درستی بیانیه را در باره رفتارهای مقام سیاسی، دستگاه‌های امنیتی و «تملق‌گو‌ها» در مجلس نمایندگان، وزارت‌خانه‌ها، دولت‌های محلی و رسانه‌ها نشان داد، که همگی به تبدیل انتخابات به یک همه‌پرسی که به تاریخ، جایگاه و شهرت مصر و بیش از همه به مردم مصر لطمه می‌زنند، انجامیده اند. پیچیدگی‌های بیش‌تر از اصرار دولت بر حضور نامزدهای بدل در تلاش نافرجام برای بَزک چهره و خروج از تنگنایی که خود آن‌را ساخته می‌آیند.

حزب، مقام و ارگان‌ها و مؤسسات حکومتی، به ویژه آژانس‌های امنیتی و رسانه‌ای را برای محاصره همه خروجی‌های سیاسی و فعالیت همگانی، که امکان اعلام برنامه‌های نامزدهای مخالف برای طبقات فقیر و مردمی، و افشای عناصری که از انتخابات برای همکاری با اخوان‌المسلمین و با دشمنان داخلی و خارجی میهن استفاده می‌کنند، و منزوی ساختن سیاسی و مردمی آن‌ها، به جای رفتارهای نادرست رژیم که در عمل به آن‌ها بستر حاصلخیزی برای ادامه نقشه‌ها و توطئه‌هایشان می‌دهد، مسؤول می‌داند.

با توجه به همه نکات فوق و پس از بحث در نهادهای حزبی در استان‌های مختلف، حزب کمونیست مصر تحریم این انتخابات را اعلام کرده، تأکید می‌نماید که این موضع منطبق با رد قاطعانه سیاست‌های فوق‌الذکر از جانب ما است. این تحریم هدف بسیج همه تلاش‌های مردمی و کار مشترک با احزاب و نیروهای سیاسی ملی را، با استفاده از همه ابزار‌های مسالمت‌آمیز و دمکراتیک برای تغییر دمکراتیک مسیر اقتصادی و اجتماعی، و در عین‌حال پذیرش ضرورت یک مقابله همه‌جانبه با تروریسم و طرح‌های خارجی که نابودی و تقسم کشورهای منطقه را هدف گرفته اند، کاملاً متفاوت با مواضع نیروهای اسلام سیاسی و متحدین آنارشیست و هم‌دستان داخلی و خارجی آن‌ها دنبال می‌کند.

حزب ما بر این فاکت تأکید می‌کند این انتخابات هدف نیست، و خواهان اتحاد عمل همه نیروهای ملی دمکراتیک، که در قلب آن‌ها نیروهای چپ قرار دارند، برای ادامه مبارزه برای رسیدن به مطالبات دو انقلاب مردم مصر می‌باشد:

● تحقق عدالت اجتماعی از طريق سیاست‌ها، قوانین و رویه‌های مشخص جانبدار فقرا، پرولتاریا و توده‌های مولد. به مثابه یک گزینه در برابر سیاست‌های رژیم که جانبداری روشن طبقه سرمایه‌دار بزرگ است، که اکنون هم‌دست و تابع سیاست‌های بی‌رحمانه نولیبرالی، برنامه‌ها و شرایط تحمیل شده توسط صندوق بین‌المللی پول و مؤسسات سرمایه‌داری انحصاری بر کشور ما می‌باشد.

● تکمیل توسعه جامع پایدار، متکی بر اقتصاد مولد نه رانتی، برقرار ساختن مفهوم اتکاء به خود پایه‌ای، و بسیج تلاش‌های ملی و انرژی‌های مردم در مواجهه با تلاش‌های انضمام و وابستگی اقتصادی برای نابود ساختن هر نوع امکان ترقی، مقابله جامع و قاطعانه با فساد و انحصار، استفاده از روابط همکاری غیرمشروط در جهان چندقطبی.

● مقابله کلی با تروریسم، غیرمحدود به مقابله امنیتی علی‌رغم اهمیت آن، و رد هر گونه آشتی با اخوان‌المسلمین تروریست و سازمان‌ها و احزاب اسلام سیاسی متحد آن، که باید طبق قانون اساسی حل شود.

● احترام به بندهای قانون اساسی و فعال کردن آن‌ها، لغو هر نوع محدویت و اعمال محدود کننده آزادی‌ها، فعال کردن دمکراسی و مشارکت مردمی از طريق احزاب، سندیکاها، فدراسیون‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی.

● مقابله با طرح‌های صهیونیستی-آمریکایی که مصر، منطقه عربی و از بین بردن آرمان فلسطین را هدف گرفته اند.

● احیای فرهنگ ملی و تقویت ارزش شهروندی در راستای تقویت روحیه تعلق ملی در مواجهه با وابستگی فرهنگی، و افکار متناقض تاریک‌اندیشانه تروریستی.

● دمکراسی مشارکت مردمی، نه رفتارهای تقویت کننده حکومت توتالیتر، تنها راه رسیدن به این اهداف و حفظ حکومت مصر و حراست از آن در برابر خطرات داخلی و خارجی است.

قاهره- ۲۹ ژانویه ۲۰۱۸
هیأت سیاسی حزب کمونیست مصر

http://www.solidnet.org/egypt-communist-party-of-egypt/egyptian-cp-egyptian-communist-party-boycotts-presidential-election-en