اخبار ویژه

بیانیه پایانی کنفرانس گفتگوی سوری سوری در سوچی: التزام کامل به حاکمیت و وحدت سوریه..مردم سوریه تعیین کننده آینده کشورشان بدون دخالت های خارجی هستند

00-10

سوچی- سانا

بیانیه پایانی کنفرانس گفتگوی سوری سوری در سوچی بر احترام و التزام کامل به حاکمیت و وحدت و استقلال و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه تاکید کرد.

در این بیانیه آمده است:«نمی‌توان از هیچ یک از بخش‌های خاک سوریه صرف نظر کرد و مردم سوریه همچنان پایبند به بازپس‌گیری جولان اشغالی با همه ابزارهای قانونی مطابق منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی هستند».

بیانیه پایانی با تاکید بر التزام کامل به حاکمیت ملی سوریه تاکید کرد که ” سوریه باید نقش کامل خود را در عرصه بین المللی و در منطقه به عنوان بخشی از جهان عرب مطابق با منشور ملل متحد و اهداف و اصول آن، ایفا کند.”

این بیانیه بر حق مردم سوریه برای تعیین آینده کشورشان به صورت مستقیم و دموکراتیک از طریق انتخابات تأکید می‌کند و حق انتخاب نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را منحصر به آن‌ها می‌داند.

در این بیانیه نیز آمده است: سوریه یک دولت دموکراتیک (غیر فرقه ای) است که بر اساس پلورالیسم سیاسی، حفاظت از حاکمیت قانون، جداسازی قدرت ها، استقلال قوه قضاییه، برابری کامل بین همه شهروندان و حفظ آزادی های عمومی است.

در این بیانیه آمده است: “دولت متعهد به اتحاد ملی، صلح اجتماعی و توسعه جامع و متعادل با حضور منصفانه در سطح دولت محلی است.”

این بیانیه بر ضرورت تقویت کار نهادهای دولتی، حفاظت از زیرساخت ها و ارائه خدمات عمومی به همه شهروندان تاکید کرد”.

این بیانیه بر حفظ ارتش و نیروهای مسلح که وظایف خود را بر اساس قانون اساسی انجام می دهند، از جمله حفاظت از مرزها و شهروندان سوری از تهدیدات خارجی، و همچنین مبارزه با تروریسم تاکید کرد.

این بیانیه تاکید کرد: تمام اشکال و انواع تروریسم، افراط گرایی و فرقه گرایی محکوم است و باید به مبارزه با آن پایبند بود و دلایل انتشار آن بررسی شود.

همچنین این نشست بر حفاظت و احترام به حقوق بشر و آزادی ها، به ویژه در زمان بحران، تاکید کرد.

این بیانیه بر اهمیت حفاظت و حفظ میراث ملی و محیط زیست نسل های آینده، مطابق با موافقت نمامه های بین المللی محیط زیست و اعلامیه های یونسکو در مورد تخریب عمدی میراث فرهنگی تاکید کرد.