مراسم و یادبودها

حزب کمونیست ترکیه: دست ها از سوریه کوتاه

حزب کمونیست ترکیه: دست ها از سوریه کوتاه

برگردان : هاتف رحمانی

کمیته مرکزی حزب کمونیست ترکیه روز 21 ژانویه در باره عملیات نظامی دولت ترکیه در خاک سوریه بیانیه ای منتشر کرد . بیانیه یادآور می شود که سوریه به یک جنگ داخلی» که ماشه آن با طرح های امپریالیستی چکانده شد و تقریبا تمام رگ های ارتجاعی منطقه را فعال کرد» کشیده است. تلاش نظامی اخیر دولت حزب عدالت و توسعه باید به مثابه یکی از ان طرح ها مورد ملاحظه قرار گیرد .

بیانیه می گوید » عملیات نظامی در خاک سوریه ، که از سوی دولت عدالت و توسعه آغاز شد راه هایی برای گره زدن طرح های اقتصادی و سیاسی خود به برنامه های امپریالیستی جسنجو می کند در عین حالی که هم زمان از اغاز مامور اجرای وظایف خطرناکی در این برنامه ها بود ، هیچ ربطی به منافع ملی و موضوع امنیت ترکیه ندارد.

بیانیه تایید می کند که امریکا و «متحدان» آن تهدیدی برای ترکیه و نیز خلق های منطقه هستند ، در عین حال خاطر نشان می سازد که خود ترکیه نیز عضو متحد ناتو است . بر اساس بیانیه، این که دولت حزب عدالت و توسعه ،» حضور نظامی ناتو در ترکیه را مورد پرسش قرار نمی دهد اما در باره تهدید سوریه سخن می گوید، حاکی از ریاکاری آشکار است .»

در میان گروه های «تروریست» در سوریه، که دولت حزب عدالت و توسعه تلاش می کند تا بعنوان توجیهی برای عملیات (نظامی) استفاده کند، ارتش آزاد سوریه قرار دارد که امروز از نظر نظامی با ترکیه همکاری می کند و سال ها مورد حمایت امریکا بوده است . اکنون ارتش آزاد سوریه علت برخورد با پ ی دی مورد حمایت امریکا است. بیانیه تاکید می کند که کشور سوریه از نیروهای ترکیه «استقبال» نمی کند و عملیات نظامی «به طرح های امپریالیستی خدمت می کند که هدف آن تقسیم سوریه برای منافع گوناگون است »

حزب کمونیست ترکیه مردم ترکیه را به «فریب نخوردن با قهرمان گرایی یا عوام فریبی ملی گرا» فرا می خواند . بیانیه می گوید » سوریه باید از طرح های امپریالیستی ، ستیزه های منافع بین قدرت های بزرگ و قدرت های بنیادگرای منطقه رها شود . مردم سوریه است که این رهایی را انجام خواهد داد. به همین خاطر به شما می گوییم ، دست ها از سوریه کوتاه.»