مراسم و یادبودها

بیانیه حزب کمونیست سوریه (متحد)

بیانیه حزب کمونیست سوریه (متحد)

برگردان : هاتف زحمانی
خطاب به مردم سوریه
دیروز مقام های ترکیه به جنایت جدید تجاوز وحشیانه علیه شهر سوری عفرین دست زدند که به کشته و زخمی شدن تعدادی از افراد غیر نظامی منجر شد و بمباران به بهانه زدن پایگاه ها تا کنون ادامه دارد.
(این تجاوز) برخلاف تمام قوانین بین المللی است که حمله کشوری علیه کشور دیگر رابا هر توجیهی ممنوع می کند.
این تجاوز بخشی از زنجیره سیاست هایی است که از سوی رژیم فاشیست اردوغان علیه سوریه دنبال می شود ، که آشکار شده است در تبانی با امریکا و ارتجاع عرب در تلاش های آن برای سرنگونی و ویرانی دولت ملی سوریه به اجرا در می آید.
حزب کمونیست متحد سوریه تجاوز انجام شده در عفرین را به شدت محکوم ونسبت به خطر های آن به ویژه نسبت به منبج و بقیه سرزمین سوریه هشدار می دهد. ما نیروهای ملی را به محکوم کردن تجاوز و سازمان های بین المللی را به اقدام سریع برای متوقف کردن تجاوز فرا می خوانیم .ما مردم عفرین را به مقابله با تجاوز در تمام اشکال در هماهنگی با دولت سوریه در چهارچوب استقلال ترقی خواهانه، حق حاکمیت ملی و وحدت سرزمین و خلق سوریه فرا می خوانیم
هیئت سیاسی حزب کمونیست سوریه (متحد)
دمشق 21ژانویه